воуд педагогика 2 2017

Педагогиканың  негізгі категориялары :

 

беру

жақтытұтасжетілу

қалыптастыру

белсендіру

дамыту

оңтайландыру

жетілдіру

#####2

 

:

Цицерон

Августин

Монтень

Эвклит

Рабле

Лойола

#####2

 

:

қалыптасуы

дамуы

 

қаулыптас

дамуы

қызығушылығы

көзқарасы

қалыптасуы

#####2

 

:

алу

білігі

ұйымдастыру

анықтау

анықтау

болжау

жетілдіру

#####2

 

:

білімі

шығармашылығы

белсенділігі

белсенділігі

жағдайы

қасиеттері

жағдайы

#####2

 

):

негіздері

қолдау

ықпал

асыру

жүйесі

шаралар

#####2

 

:

##### М.М. Поташкин

##### Л.И. Моисеев

##### Д.В. Эльконин

##### П.П. Блонский

Л.В. Занков

В.С. Леднёв

И.Я. Лернер

Г.А. Цукерман

#####2

 

Дүниетанымның құрамды бөліктері:

жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдарымен тәсілдері

##### жеке тұлғаның құндылық бағыттары

##### қос ықпал ету

##### дүнетанымның педагогикалық негіздері

жеке тұлғаның әлеуметтену үдерісі

жеке тұлғаның даму үдерісі

жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі

дүниетаным психология негіздері

#####2

 

Ынталандыру әдістеріне жатады :

жазалау

жарыс

тәрбие

психологиялық әңгіме

этикалық әңгіме

тапсырма беру

сендіру

тәрбиелік жағдайлар

#####2

 

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог – ғалымдар :

С.Т.Щацкий

Л.С. Выготский

В.С Лазарев

В.А. Сластенин

К.И. Трущинский

М.С.Воронецкий

М.И. Калинин

В.В. Иванов

#####2

 

Сыныптағы тәрбие жұмысының кезеңдері :

жүйенің қалыптасуы

##### ұжым іс- әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау

##### баланың мінез құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылығына назар аудару

##### оқушылар ұжымын зерттеу

жүйенің дамуы

жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық ролі

ұжым іс – әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау

оқушылардың өзара қарым – қатынасын зерттеу

#####2

 

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан :

баланы сол қалпында сүю, құрметтеу

балаға әсер ететін құрғак сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы

жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады

көзқарасы қалыптасады

баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс, себебі онда өзіндік өмірге дайындалады

баланы тәрбиелеуде , өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру

#####2

 

Білім мазмұнынң формалды теориясын ұстанушылар :

Песталоцции

Гераклит

Августин

Демокрит

Платон

Коменскии

Ж.Ж.Руссо

Аристотель

#####2

 

Оқытуды ұйымдастыру формалары : 

семинар

оқу саяхаты ( экскурция)

жаттығу

жеке дидактикалық

қоғамдық жұмыс

түсіндіру

сендіру

ата – аналармен жұмыс

#####2

 

Баяндау әдісіндегі әңгіме түрлері :

әңгімелей отырып баяндау

##### баяндап айту

##### әңгімелеп мазмұндау

##### баяндап оқып беру

мазмұндау

әңгімелеп айту

әңгімелеп отырып беру

әңгімелеп жеткізу

#####2

 

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:

М.И. Махмутов

Н.К. Крупская

К.Л. Гундарев

С.Д. Железнов

В.И. Баженов

П.П. Демьянов

М.И. Васильев

А.В. Дунаевский

#####2

 

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:

бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

##### бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы

##### бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау .

##### бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай туғызу

бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі

алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

бақылау мазмұнындағы оқушылар үлгерімі

#####2

 

 қарастырған педагогтар :

##### Е.И. Ильин

##### В.Ф. Шаталов

##### М.М. Важенина

##### Н.И. Коротова

В.Д. Холодова

С.Д. Муравьев

И.И. Хрусталев

Н.К. Крупская

#####2

 

Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» Заңдар қабылданған жылдар:

##### 1992ж

##### 1999ж

##### 1998ж

##### 1991ж

2005 ж

2001ж

2009ж

2006 ж

#####2

 

Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетістігін негізгі қызметтері

баланың адамгершілігін тәрбиелеу

##### баланың денсаулығын сақтау

баланың рухани байлығын дамыту

баланың шығармашылығын дамыту

##### баланың ақыл ойын дамыту

##### баланың мінез-құлқын дамыту

оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру

оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту

#####2

 

Өздерінің еңбегінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға ойларын жүйелеуге шақырған Қазақстан ағартушыларымен педагогтары

##### М.Жұбанова

##### А.Құнанбаев

##### М.Мақатаев

М.Дулатов

Б.Майлин

С.Сейфулин

##### Ы.Алтынсарин

Ж.Молдабекова

#####2

 

Басқару іс – әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

мақсаттарды айқындау

##### ұйымдастыру

##### жетекшілік жасау

##### кеңес беру

сендіру

бағыттау

жобалау

қалыптастыру

#####2

 

Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары

оқушылар ұжымының қалыптасқандығы

##### оқушылардың үлгерімі

##### оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

##### оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

оқушылар ұжымының дамығандығы

оқушылар ұжымының жобалануы

#####2

 

Мұғалімдерді аттестациялау сараптау принциптері :

##### еріктілік

##### жариялылық

##### ғылымилық

##### әдістемелік

болжамдылық

көрнекілік

мақсаттылық

мазмұндылық

#####2

 

Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар

##### Пестотоции

Цицерон

Демокрит

Ж.Ж.Руссо

А.Я.Коменскии

Басқарушылық

##### Аристотель

Платон

#####2

 

Тұлғаға бағытталған оқытуда:

##### даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы

##### оқыту оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы

##### әлеуметтендіру бағытының басым болуы

##### тәрбие бағыттылықтың басым болуы

қоғам мүддесі бағыттылығының басым болуы

қоғам мүддесі бағыттылығының басым

ұжымдастыру принциптерінің басым болуы

ұжымдылдық басты мақсатқа бағыттылығының басым болуы

#####2

 

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:

педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері

##### теориялық зерттеу әдістері

##### оқу – тәрбие процесін зерттеу әдістері

##### физикалық зерттеу әдістері

белгілі бір пән мазмұнының жетілдіру әдістері

оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері

мектептің оқу – тәрбие процесін жетілдіру әдістері

химиялық зерттеу әдістері

#####2

 

Баланың өмірлік жолын айқындайды:

отбасы жағдайы

##### ата – аналардың материалдық жағдайы

##### әлеуметтік орта

##### мемлекет саясаты

мұғалімдер іс – әрекеті

сынып жағдайы

сынып ұжымы

қоғамдағы жағдай

#####2

 

Педагогикалық зерттеу әдістері:

##### эксперимент

##### іс – әрекет өнімдерін талдау

##### аннотация жазу

##### пікір жазу

рефентометрия

конспектілеу

социометрия

қоғамдық жағдай

#####2

 

Тәрбие мақсаты:

##### тәрбиеленушілерлі өзгертуге бағыттылық

##### тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі

##### ата – ана міндеттері

##### амалдар жүйесі

тәрбиеленуші шешетін міндеттер

тәрбие сипаттамасы

әлеуметтік жағдай

іс-әрекетті талдау

#####2

 

Мектеп жоспарлары:

жылдық жоспар

стратегиялық жоспар

тоқсандық жоспар

сабақ жоспары

оқушылар жоспары

жеке мұғалім жоспары

сынып жоспары

жарты ширектік жоспар

#####2

 

Дүниетанымның формалары:

діни

саяси

әлеуметтік

қоғамдық

ағартушылық

архаизмдік

көркемдік

тарихи

#####2

 

 шаралардың ұсынылатын бағыттары:

адамгершілік тәрбиесі

##### азаматтық тәрбие

##### мемлекеттік тәрбие

##### экологиялық тәрбие

әлеуметтік тәрбие

қоғамдық тәрбие

ізеттік тәрбие

экономикалық тәрбие

#####2

 

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс – әрекеттерді жүзеге асырады:

бақылаушылық

##### реттеушілік

##### тәрбиелілік

##### психологиялық

әлеуметтік

қалыптастырушылық

дамытушылық

ақпараттық

#####2

 

Оқыту ұстанымдары:

жеткіліктік

ғылыми

болжамдылық

ұйымдастырушылық

басқарушылық

әдістемелік

мазмұндық

#####2

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру  мәселелері бойынша  айналысқан зерттеушілер

##### Т.Волков

##### А.М.Раевскии

##### В.И.Иващенко

В.В.Тихонов

##### К.И.Дружинин

Ж.Молдабекова

В.И.Безруков

М.В.Огородников

#####2

Педагогиканың бөлімдері:

оқыту және тәрбие теориясы 

##### білім беру жүйесін басқару

дүниетаным негіздері

##### философияның жалпы негіздері

педагогикалық процестің негіздері

##### тұлға теориясының негіздері

жеке тұлға теориясы

балалар ұжымының теориясы

#####2

 

Отбасының негізгі қызметтері:

тәрбиелеу

##### ұрпақ жалғастыру

##### саяси – экономикалық

психологиялық

экологиялық – шаруашылық

қайта тәрбиелеу

#####2

 

Оқыту ұстанымдары:

саналық және белсенділік

##### көрнекілік

##### болжамдық

әдістемелік

басқарушылық

ұйымдастырушылық

#####2

 

##### М.Н. Скаткин

М.А. Данилов

М.Л. Кочеткова

М.Д.Анищенко

В.С. Никитин

К.С. Щитова

С.Д. Муравьев

#####2

 

Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:

іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы

##### бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы

##### жалпы іс-әрекеттін жоспары болуы

іс-әрекет барысында анықталган материалдар бойынша тұжырым жасау

жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау жэне оларды басқару

жалпы мазмұнды асыру

#####2

 

Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан

әдіскерлермен психологтар:

В.В. Давыдов

Л.С. Выготский

Н.В. Петрова

В.И. Малиновский

В.Д. Кононов

Д.С. Кондратенко

М.Н. Сергеева

В.С. Никитин

#####2

 

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер:

##### алынған білімдерді мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

##### алынған білімдер негізінде ойлау кызметін орындай алуын тексеру

##### өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін

салыстыру

##### өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

өткен тақырыптардың мазмұның талдай білуі

алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

алынған білімдердің ғылымилык деңгейін тексеру

алынған білімдеріне мазмұндама жасау

   

 

 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы принциптері:

құбылыстарды даму барысында зерттеу

##### зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі

бір құбылысты екіншілермен салыстыра зерттеу

тәрбие процесін зерттеу

бір құбылысты екіншілерімен сәйкестендіру

##### зерттеу әдісімен салыстыру

##### зандылықтарды танып білу

оқу процесін зерттеу

#####2

 

педагогтар:

В.В. Данилов

В.В. Беспалько

Н.И. Семёнова

С.Д. Шатунов

В.П. Корниенко

З.И. Тимофеева

М.Н. Сергеева

М.И. Харченко

#####2

 

психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері

##### әкімшілік-ұйымдастыру әдістері

##### қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

##### мектепшілік-бағыттаушы әдістері

әлеуметтік-педагогикалық әдістер

мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

әдіснамалық әдістер

философиялық-әдіснамалық әдістер

#####2

 

тактикалық ақпарат

##### бастапқы ақпарат

##### болжаулы ақпарат

##### мазмұндық ақпарат

негізгі ақпарат

жалпы ақпарат

тақырыптық ақпарат

вариативтік ақпарат

#####2

 

##### жариялылық

##### шынайлылық

##### мазмұндық

##### әдістемелік

теориялық

болжамдық

ғылыми

бастапқы

#####2

 

Білім беру философиясының функциялары

сипаттаушылық және түсіндірушілік

##### түрлендірушілік

##### зерттеушілік

##### диагностикалық

теориялық

анықтаушылық

теориялық және практикалық

қолданбалық

   

 

Этномәдени білім беру кеңестігінің функциялары

##### әлеуметтік-педагогикалық қолғау және қолдау

##### икемділік-реабилитациялық

##### білімділік және тәрбиелік

##### біріктушілік

тәрбиелік және дамытушылық

анықтаушылық

дамытушылық және жаттығушылық

әлеуметтендіру

#####2

Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар

##### аксиолоргиялық

##### іс-әрекеттік

##### синергетикалық

##### біріктушілік

құндылықтар теориясы

таным теориясы

квалимретриялық

жүйелілік

#####2

Тәрбие әдісі

##### тәсілдер жиынтығы

##### мақсатқа жету жолы

##### тәрбиеленуші әрекеті

##### тәрбиеші әрекеті

тәрбиенің сыртқы көрінісі

таным көрінісі

тәрбиеші мақсаты

құралдар жиынтығы

#####2

Мектептің жеке басқару оргындары

##### директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

##### дироктордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

##### педагогикалық кеңес

##### ата-аналар комитеті

сынып жиналысы

мектеп кеңесі

тәрбиеші

әдістемелік кеңес

#####2

 

жатады

тапсырма беру

##### жаттығу

##### педагогикалық кеңес

##### мадақтау

дәріс

жазалау

этикалық әңгіме

тәрбиелік жағдайлар

#####2

 

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:

И.Т. Волков

В.Огонь

В.И. Безруков

В.Н. Иващенко

В.В. Тихонов

М.В. Огородников

К.И. Дружинин

М.И.Василиев

#####2

Бақылаудың түрлері:

күнделікті бақылау

қорытынды бақылау

кіріспе бақылау

ішінара бақылау

негізгі бақылау

фронталды бақылау

апталық бақылау

айлық бақылау

#####2

 

Ұжымдық танымдық іс-әрекет түрлері

іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауыпкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы

##### бірыңғай мақсатты жалпы мотив болуы

##### басқарушылық

##### ұжымдық іс-әрекет барсында , әрбір оқушы өзінідк білімін көрсете алуы

іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

#####2

 

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар

##### Р.Г.Лемберг

Я Лернер

##### М.И. Харченко

С.Д.Железнова

М.И.Василиев

К.Л. Гундарев

В.И.Баженов

А.B.Дунаевскии

#####2

 

Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеледі

тәжірибе меңгерудің ғылыми сипаттамасы

##### философиялық негіз

##### теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы

##### психологиялық негізі

енгізу деңгейі

нәтижелілік деңгейі

экономикалық негізі

әдістемелік негізі

#####2

 

Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

оқушылардың қоғамдық белсенділігі

оқушылар ұжымының қалыптаспағандығы

оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

оқушылар ұжымының дамығандығы

оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

оқушылардың үйірмелерге қызығушылығы

#####2

 

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер

ұйымдастыру

##### мақсаттарды айқындау

##### сендіру

##### жетекшілік жасау

мадақтау

кеңес беру

бағыттау

жобалау

#####2

Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудағы көзқарастар:

##### білім философиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы

##### білім философиясы жеке ғылыми сала емес

##### білім берудің әдіснамалық мәселелерін зерттейді

##### жетекшілік жасау

әдіснамалық оқулықтар

ғылыми педагогика

философия саласы

педагогика саласы

#####2

 

Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді :

ақыл – ойды дамытуға

ерікті дамытуға

жауынгерлікке

толеранттылық

адамгершілікке дамыту

ұлтшылыққа

руханилықты дамытуға

қамқорлыққа

#####2

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

##### жан-жақты тұтас жетілуі

##### дағдыларының қалыптасуы

##### спортқа деген қызығушылығы

түлек ретінде қалыптасуы

өмірге деген көзқарас

психологиялық көзқарас

оқуға деген ынтасының дамуы

#####2

 

Педагогика әдіснамасының деңгейлері:

##### нақты ғылымдық деңгей

##### жалпы ғылымдық деңгей

##### жалпы пәндік деңгей

##### қоғамдық деңгей

тарихи деңгей

физикалық деңгей

мемлекеттік деңгей

психологиялық деңгей

#####2

 

:

##### этнос,тұратын аймағы,тұратын жерінің түрі бақ +

##### микросоциюм,тәрбие институттары, діни ұйымдар

##### тәрбиелік іс-шаралар

##### оқыту және тәрбиелеу

білім іс-шаралары

білім бағдарламалары

әр бағытты ықпалдар

білім бағдарламалары

#####2

 

 

 

Оқытудың жеке заңдылықтары :

гносеологиялық

жеке дидактикалық

педагогикалық

жобалаушылық

басқарушылық

философиялық

болжамдылық

#### социологиялық

#####2

 

Эстетикалық тәрбие міндеттері:

##### эстетикалық білімдер беру

##### эстетикалық талғамды және сезімді дамыту

##### еңбек қабілеттілігін арттыру

##### оқыту және тәрбиелеу

ағзаны шынықтыру

ғылыми дүние таным қалыптастыру

ой қабілеттерін дамыту

мемлекетке сыйластық қалыптастыру

#####2

 

Мектепшілік бақылауға қойылатын талаптар:

##### тексерушінің құзырлылығы

##### жүйелік және объективтілік

##### демократиялық

##### бақылау

талдау

ізгілік

бірізділік

болжау

#####2

 

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:

##### қоғамдық пайдалы еңбек

##### өзіндік қызмет еңбегі

##### технологиялық еңбек

##### өндірістік еңбек

ойындағы еңбек

отбасына жасаған еңбек

оқудан тыс жасаған еңбек

еңбек

#####2

 

Тәрбие жұмыстары төменде аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

##### ұйымдастырушылық

##### бақылаушылық

##### қалыптастырушылық

##### өндірістіктік

психологиялық

ақпараттық

тәрбиелілік

дамытушылық

#####2

 

 

жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

Н.Д.Хмель

В.А.Сластенин

К.И.Иванов

В.Волошин

а

П.П.Власенко

Д.И.Мещерияков

В.Д.Овьсиянников

#####2

 

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері

##### көрнекілік дәрісбаян

##### ақпараттық дәрісбаян

##### ғылымдық дәрісбаян

##### жаппай дәрісбаян

болжамдық дәрісбаян

әдістемелік дәрісбаян

мазмұндық дәрісбаян

бақылаулық дәрісбаян

#####2

 

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:

##### А.Құнанбаев

##### Ы.Алтынсарин

##### С.Сейфулин

Майлин

М.Дулатов

М.Мақатаев

Ш.Уалиханов

С.Қалиев

#####2

 

руде қолданылатын тесттер :

алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру

өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы

алынған білімдерінің негізінде баяндама жасай алуы

алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуі

өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру

өткен тақырып бойынша тест сұрақтары

#####2

 

Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар

В.Ф.Шаталов

С.Н.Лисенкова

В.Д. Холодолва

Муравьев

М.С.Важенина

И.Н.Хрусталев

Н.И.Коротова

Д.И.Мещерияков

#####2

 

Жалпы білім беретін бағдарламалар:

##### жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді

##### оқушының кәсіптік тыңтауын шешуге бағытталады

##### жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады

##### оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағатталады

жеке адамның дүние танымын қалыптастыруға бағытталады

оқушының әлеуметтігін қалыптастырады

оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

#####2

 

Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі :

бастапқы ақпарат

тактикалық ақпарат

тақырыптық ақпарат

жалпы ақпарат

негізгі ақпарат

вариативтік ақпарат

мазмұндық ақпарат

#### жоспарланған ақпарат

#####2

 

 

Педагогикалық процестің ұйымдастырушылық формалары

##### топтық

##### ұжымдық

##### түсіндіру

##### көрнекілік

аттығу

технология

баяндау

принциптері

#####2

 

Педагогикалық процестің ұйымдастырушылық формалары

##### топтық

##### ұжымдық

##### түсіндіру

##### көрнекілік

жаттығу

технология

баяндау

принциптері

#####2

 

Тұлғаға тән қасиеттер

##### әлеуметтік функцияларды атқаруы

##### психологиялық дамудың белгілң бір деңгейі

##### табиғи қажеттіліктер

##### физиологиялық қажеттіліктер

биологиялық жетілуі

инстинктер

баяндау

акселерация

#####2

 

Отбасының негізгі қызметтері:

ұрпақ жалғастыру

тәрбиелеу

саяси –экономикалық

қайта тәрбиелеу

экологиялық-шаруашылық

қайта дамыту

қайта қалыптастыру

ақша табу

#####2

 

 

Педогогика әдіснамасының деңгейлері

##### философилық деңгейі

##### нақты ғылымдық деңгейі

##### психологиялық деңгейі

##### тарихи деңгейі

жалпы пәндік деңгейі

мемлекеттік деңгейі

қоғамдық деңгейі

өмірлік деңгейі

#####2

 

Тұлға дамуының макрофакторына жатады

##### мемлекет

##### мәдениет

##### этнос

##### тәрбие институттары

микросоциум

тұратын аймаңы

діни ұйымдар

ел

 

#####2

Мінез құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері

##### жаттығу

##### қоғамдық пікір

##### әңгімелесу

##### үлгі

нұсқау

жазалау

ұйым

дебат

#####2

 

Дүниетаным

##### адамның өз-өзіне деген көзқарастар жүйесі

##### адамның алатын алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

##### сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

##### мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

мектеп ұжымының жағдайына деген көзқарастар жүйесі

мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

#####2

 

Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары

##### азаматтық тәрбие

##### адамгершілік тәрбиесі

##### экологиялық тәрбие

##### қоғамдық тәрбие

мемлекеттік тәрбие адамгершілік тәрбиесі

адамгершілік тәрбиесі

экономикалық тәрбие

ізеттік тәрбие

#####2

 

Отбасындағы тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан

##### балаға әсер ететін құрғақ сөз емес оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы

##### баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

##### балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет

##### балаңа көп сөз айтылғандығы дұрыс себебі ол өзіне қорытынды шығарады

баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылғына назар аудару

баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс себебі, онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады

баланы тәрбиелеуде өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру

баланың мінез-құлқын қалыптастыру

#####2

 

Оқытудың жалпы заңдылықтары

##### оқыту әдістері

##### оқыту мақсаты

##### оқыту формасы

##### оқыту тиімділігі

оқыту құралдары

оқыту нәтижелігі

оқыту болжамдылығы

оқыту қорытындысы

#####2

 

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері

білімді бекіту

жаңа білім материалын хабарлау

факультативтер

бақылау жүргізу

біліктілікті қалыптастыру

өткен материалды қарастыру

оқыту

қорытындылау

#####2

 

И.П.Подласый бойынша оқыту әдістері

##### практикалық

##### сөздік

##### психологиялық

##### бақылау жүргізу

мазмұндық

педагогикалық

технологиялық

теориялық

#####2

 

Ұжымдық танымдық іс-әрекет түрлері

##### жалпы іс-әрекеттің жоспары болуы

##### біріңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы

##### ұжымдық іс-әрекет барысында әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы

##### жалпы нәтижелердің болуы

тер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

педагогикалық

жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

#####2

 

И.П.Подласый  бойынша оқыту әдістері

##### сөздік

практикалық

##### психологиялық

теориялық

##### мазмұндық

жоспарлы

педагогикалық

технологиялық

#####2

 

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары

##### бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру

##### алынған ақпарат мазмұнының обективтілігі мен нақтылығы 

##### бақылау барысында алынған ақпараттың көкейтестілігі

##### алынған ақпараттарға математикалық өңдеу жүргізу

оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы

бақылау барысында оқушыларға жағымды жағдай жасау

бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау

#####2

 

сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

##### В.А.Сластенин

##### Н.Д.Хмель

М.В.Волошин

К.И.Иванов

Д.И.Мещеряков

Т.И.Щукина

П.П.Власенко

В.Д.Овсянников

#####2

 

 

Жалпы білім беретін бағдарламалар

##### жеке адамның  мәдениетінің қалыптасуына бағытталады

##### жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді

##### жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады

оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

оқушыларға жағымды жағдай жасау

оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі өиындықтарын шешуге бағытталады

#####2

 

Басқару әдістерінің негізгі топтары:

##### қоғамдық әсер ету әдістер

##### әкімшілік ұйымдастыру әдістер

##### мектепшілік-бағыттушы әдістер

##### құқықтық ұйымдастыру әдістер

философиялық-әдіснамалық әдістер

мектепшілік ұйымдастыру әдістер

қоғамдық пайдалы әдістер

әлеуметтік педагогикалық әдістер

#####2

 

 

Педагогикалық пәндер

##### этнопедагогика

##### әлеуметтік педагогика

##### жұмыс істеу педагогикасы

##### табиғат педагогика

технопедагогика

қоғамдық педагогика

философиялық педагогика

ақпараттық педагогика

#####2

 

 

«Тұлға» ұғымының мәні ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:

##### даралық

##### индивид

##### оқушы

##### білім беру

білім

тәрбие

педагог

оқытушы

#####2

 

 

Педагогика саласындағы зерттеулер

##### білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу

с

мектептің педагогикалық процесін жетілдіру

процесін жетілдіру

оқу-тәрбие процесін жетілдіру

ғылымның мазмұнын анықтау

ғылымның деңгейін анықтау

педагогиканың келешегін болжау

#####2

 

 

Ынталандыру әдістеріне жатады:

мадақтау

жазалау

тапсырма беру

сендіру

психологиялық әңгіме

этикалық әңгіме

тәрбиелік жағдайлар

қызығушылығын ояту

#####2

 

Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар

##### Н.Д.Хмель

B. Ю.К.Бабанский

С.Қалиев

Қ.Ж.Қожахметов

Р.Мертон

Б.Иманбекова

В.ВКравский

Т.Парсонс

#####2

 

 

Мұғалімдерді  аттестаттау мақсаты

мұғалім еңбегін бағалау

##### психологиялық білімдерін жетілдіру

##### педагогикалық білімдерді жетілдіру

##### әдістемелік білімдерін жетілдіру

біліктілікті жетілдіруге ұмтыму

әдістемелік жұмысты жетілдіру

мұғалімнің пәндік даярлығын ааарттыру

әдістемелік іскерліктер қалыптастыру

#####2

 

 

Дүниетаным:

##### дүниеге деген көзқарастар жүйесі

##### адамның алатын алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

мектеп ұжымының жағдайына деген көзқарастар жүйесі

##### сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

##### мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

#####2

 

 

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:

қоғамдық пайдалы еңбек

##### оқу  еңбегі

ойындағы еңбек

##### технологиялық еңбек

##### өндірістік еңбек

отбасына жасаған еңбек

оқудан тыс жасаған еңбек

сыныптан тыс жасаған еңбек

#####2

 

 

Сананы қалыптастыру әдістері

##### сендіру

##### түсіндіру

жазалау

##### мадақтау

##### психологиялық әңгіме

саяси  әңгіме

дәріс

еңбек

#####2

 

 

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:

эстетикалық тәрбие

дене тәрбиесі

қоғамдық тәрбие

мемлекеттік тәрбие

психологиялық тәрбие

ғылыми дүниетаным тәрбиесі

экологиялық тәрбие

#####2

 

 

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог – ғалымдар :

П.П.Блонский

##### Л.С. Выготский

##### В.С Лазарев

#####В.А. Сластенин

М.И. Калинин

К.И. Трущинский

М.С.Воронецкий

В.В. Иванов

#####2

 

 

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру

сыныптың мектептегі тіршілік –қызмет әрекетін ұйымдастыру

##### топтың сабақтан тыс іс-әрекетән ұйымдастыру

##### топтың пәндік әс әрекетн ұйымдастыру

сыныптың тәрбиелік іс- әрекетін ұйымдастыру

##### оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру

оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру

этикалық әңгіме ұйымдастыру

#####2

 

 

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан :

##### баланы сол қалпында сүю, құрметтеу

##### баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

көзқарасы қалыптасады

##### жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс, себебі онда өзіндік өмірге дайындалады

##### балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады

баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

баланы тәрбиелеуде , өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру

#####2

 

 

Даму барысында адамда:

дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі

##### жеке тұлға ретінде қалыптасады

ғылыми дүниетаным қалыптасады

маман иесі ретінде қалыптасады

##### білім мен өнерпаздығы дамиды

##### ғылымға деген қызығушылық қалыпасады

арнайы қабілеттерін дамыту

өмірге деген көзқарас өзгереді

#####2

 

 

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері

білім,білік және дағдыларды тексеру

##### жаңа білім материалын хабарлау

##### факультативтер

##### бақылау жүргізу

біліктілікті қалыптастыру

өткен материалды қарастыру

оқыту

қорытындылау

#####2

 

 

Этномәдениет білім беру міндеттері:

мәдени интеграцияға бағдарлау

##### этномәдени сәйкестігін желілдіру

##### интелектуалдық қабілетін жетілдіру

арнайы қабілеттерін дамыту

дене мәдениетін дамыту

##### политехникалық білім беру

техникалық білім беру

оқушының белсенділігін жетілдіреді

#####2

 

 

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүрггізу әдістемесін жасағандар:

Н.К. Крупская

##### А.С. Макаренко

М.И. Калинин

Р.Г. Лемберг

Н.Д. Алексеев

И.В.Смирнов

П.П. Демьянов

В.А. Борщевский

#####2

 

 

Педагогикалық эксперимент міндеттері:

##### жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу

##### педагогикалық құбылыста зерттеушінің белсенді ықпал жасауы

нәтижесін тексеру

балалар ұжымының зерттеушінің белсендң ықпаал жасауы

##### оқушылардың оқу үлгерімін өлшеу

##### педагогикалық заңдылықтарды зерттеу

арнайы қабілеттерін дамыту

оқушыға зерттеушінің белсенді ықпал жасауы

#####2

 

 

Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі

##### мінез-құлықпен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

##### жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

оқушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері

жеке тұлғаның  адамгершілік қасиеттерін жетілдіру әдістері

##### мінез-құлық пе шығармашылықты өалыптастыру әдістері

##### іс-әрекетті тәжірибелік тұрғыдан ұйымдастыру әдістері

іс-әрекетті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру әдістері

оқушының дүниетанымын қалыптастыру

#####2

 

 

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселелін өңдеуге үлес қосқан

##### М.И.Махмутов

##### Р.Г.Лемберг

М.И.Василиев

А.В.Дунаевский

С.Д.Железнова

##### К.Л.Гундарев

П.П. Демьянов

Н.В.И.Баженов

#####2

 

 

Педагогика,педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:

педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді

##### педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді

практикалық білімді жетілдіреді

педагогикалық процесті зерттейді

##### педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді

тәрбиелеушінің тәрбиелік деңгейңн жетілдіреді

оқушының белсенділігін жетілдіреді

##### оқытудың принциптерін зерттейді

#####2

 

 

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер:

##### алынған білімдерді мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білу

##### өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алу

##### өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін

салыстыру

алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы

алынған білімдердің ғылымилык деңгейін тексеру

##### өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

өткен тақырыптардың мазмұның талдай білуі

алынған білімдеріне мазмұндама жасау

#####2

 

 

Г.И.Щукина бойынша мектепшілік басқару бағыттары

әдістемелік

##### психологиялық

##### тәрбиелеушілік

дидактикалық

ғылыми

##### зерттеушілік

жобалаушылық

басқарушылық

#####2

 

 

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагог:

##### В.К.Дьяченко

В.В.Данилов

##### З.И.Тимофеев

М.И.Харченко

М.И.Василиев

##### В.П.Корниенко

С.Д.Шатунов

Н.И.Семенова

#####2

 

 

жедел ақпарат

##### бастапқы ақпарат

негізгі ақпарат

жалпы ақпарат

##### болжаулы ақпарат

##### мазмұндық ақпарат

тақырыптық ақпарат

вариативтік ақпарат

#####2

 

 

Педагогика,педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:

##### педагогикалық шынайыылық тәжірибесін зерттейді

##### теориялық білімді жетілдіреді

практикалық білімді жетілдіреді

оқушының белсенділігін жетілдіреді

##### оқытудың принциптерін зерттейді

##### педагогикалық процестің қарама-қайшылықтарын зерттейді

тәрбиелеушінің тәрбиелік деңгейңн жетілдіреді

педагогикалық процесті зерттейді

#####2

 

 

Педагогикалық философиялық негіздер

##### прагматизм

диалектикалық материализм

жүйетану

##### полисубьектілік

квалиметрия

синергетика

субьектілік

##### мәдениеттанушылық

#####2

 

 

Этномәдениет білім беру міндеттері:

көп тілді индивид қалыптастыру

##### этномәдени сәйкестігін желілдіру

техникалық білім беру

оқушының белсенділігін жетілдіреді

##### интелектуалдық қабілетін жетілдіру

##### политехникалық білім беру

арнайы қабілеттерін дамыту

дене мәдениетін дамыту

#####2

 

 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі

бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу

заңдылықтарды танып білу

оқу процесін зерттеу

зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай келуі

бір құбылысты екіншілерімен сәйкестендіру

құбылысынтар мәнін ашу

#####2

 

 

Педагогикалық эксперимент міндеттері:

жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу

##### педагогикалық зерттеулердің ғылыми нәтижесін өлшестіру

педагогикалық зерттеу нәтижесін тексеру

балалар ұжымының зерттеушінің белсенді ықпал жасауы

##### оқушылардың оқу үлгерімін өлшеу

##### педагогикалық заңдылықтарды зерттеу

арнайы қабілеттерін дамыту

оқушыға зерттеушінің белсенді ықпал жасауы

#####2

 

 

Педагогикалық философиялық негіздер

неопозитивизм

диалектикалық материализм

жүйетану

субьектілік

##### мәдениеттанушылық

##### полисубьектілік

квалиметрия

синергетика

#####2

 

Тәрбие әдісі

тәсілдер жиынтығы

##### өзара әрекет ету амалы

##### тәрбиеленуші әрекеті

таным көрінісі

тәрбиеші мақсаты

##### тәрбиеші әрекеті

тәрбиенің сыртқы көрінісі

құралдар жиынтығы

#####2

 

 

Г.И.Щукина бойынша мектепшілік басқару бағыттары

##### әдістемелік

##### ұйымдастырушылық

##### тәрбиелеушілік

дидактикалық

ғылыми

##### зерттеушілік

жобалаушылық

басқарушылық

#####2

 

 

Дүниетанымның формалары:

##### мифологиялық

##### саяси

архаизмдік

көркемдік

тарихи

##### әлеуметтік

##### қоғамдық

ағартушылық

#####2

 

 

Тәрбие бағыттары:

құқықтық тәрбие

##### азаматтық тәрбие

әлеуметтік тәрбие

мемлекеттік тәрбие

қоғамдық тәрбие

ақпараттық тәрбие

##### психологиялық тәрбие

##### тұлғалық тәрбие

#####2

 

 

Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі

##### мінез-құлықпен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

##### іс-әрекетті ұйымдастырумен қоғамдық мінез- құлық тәжірибесін қалытастыру әдістері

оқушының тәрбиелік деңгейін қалыптастыру әдістері

іс-әрекетті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру әдістері

оқушының дүниетанымын қалыптастыру

жеке тұлғаның  адамгершілік қасиеттерін жетілдіру әдістері

##### мінез-құлық пе шығармашылықты өалыптастыру әдістері

##### іс-әрекетті тәжірибелік тұрғыдан ұйымдастыру әдістері

#####2

 

 

сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

##### В.А.Сластенин

##### К.Успанов

М.В.Волошин

К.И.Иванов

Д.И.Мещеряков

Т.И.Щукина

П.П.Власенко

В.Д.Овсянников

#####2

 

 

Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетістігін негізгі қызметтері

баланың қабілетін дамытуға қамқорлық

##### баланың денсаулыығын сақтау

оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру

оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту

баланың рухани байлығын дамыту

баланың шығармашылығын дамыту

##### баланың ақыл ойын дамыту

##### баланың мінез-құлқын дамыту

#####2

 

 

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасады

баланың сол қалпын сүю, құрметтеу

##### баланы қиындықтар құрсаңында жалғыс қалдыруға болмайды

баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс, себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарас ы қалыптасады

баланың мінез-құлқын қалыптастыруда, оның тұқымқуалаушылығына назар аудару

баланың рухани байлығын дамыту

балаға көп сөз айтуға қажеті жоқ, оған тек қана практикалық  тапсырмалар беру қажет

##### балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс ,себебі ол өзіне қорытынды шығарады

##### баланы тәрбиелеуде өзге ұлт отбасының тәрбиесі мен ұштастыру

#####2

 

 

Оқытудың жеке заңдылықтары :

##### жеке дидакдика

##### гносиологиялық

##### педагогикалық

болжамдылық

жобалаушылық

басқарушылық

##### философиялық

сабақ

#####2

 

 

Білім мазмұнының формалды теориясын ұстанушылар

##### Гераклит

Цицерон

Демокрит

Ж.Ж.Руссо

А.Я.Коменскии

С.Қалиев

##### Аристотель

Платон

#####2

 

И.П.Подласый  бойынша оқыту әдістері

сөздік

##### көрнекілік

##### психологиялық

теориялық

педагогикалық

технологиялық

##### мазмұндық

жоспарлы

#####2

 

 

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру  мәселелері бойынша  айналысқан зерттеушілер

##### В.Оконь

##### А.М.Раевскии

##### В.И.Иващенко

В.И.Безруков

М.В.Огородников

В.В.Тихонов

##### К.И.Дружинин

Ж.Молдабекова

#####2

 

 

Өздерінің еңбегінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға ойларын жүйелеуге шақырған Қазақстан ағартушыларымен педагогтары

Ш.Уалиханов

А.Құнанбаев

М.Мақатаев

М.Дулатов

Б.Майлин

С.Сейфулин

Ы.Алтынсарин

Ж.Молдабекова

#####2

 

 

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер

##### жоспарлау

##### мақсаттарды айқындау

##### сендіру

кеңес беру

бағыттау

жобалау

##### жетекшілік жасау

мадақтау

#####2

 

 

ғалымдар:

##### Л.В. Занков

К. Роджерс

В.В.Давыдов

И. С. Якиманская

И.Я.Лернер

##### Я.А.Коменский

Р.Г.Лемберг

Ы. Алтынсарин

#####2

 

 

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:

жан-жақты тұтас жетілуі

тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

дағдыларының қалыптасуы

оқуға деген ынтасының дамуы

түлек ретінде қалыптасуы

өмірге деген көзқарасы

спортқа деген қызығушылығы

мақсат қоя білуі

#####2

 

 

Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрі:

тактикалық ақпараттар

бастапқы ақпарат

вариативтік ақпарат

ақырыптық акпарат

негізгі ақпарат

мазмұндық ақпарат

жалпы ақпарат

#### жасырын ақпарат

#####2

 

 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы принциптері:

құбылыстарды даму барысында зерттеу

##### бір құбылысты екіншілерімен өзара қатыныста байланыстыры зерттеу

бір құбылысты екіншілермен салыстыра зерттеу

тәрбие процесін зерттеу

бір құбылысты екіншілерімен сәйкестендіру

##### зерттеу әдісімен салыстыру

##### зандылықтарды танып білу

оқу процесін зерттеу

#####2

 

 

Педагогиканың философиялық негіздері

##### диалектикалық матерализм

##### прагматизм

синергетика

полисубьектілік

квалиметрия

##### неопозитивизм

##### жүйетану

субьектілік

#####2

 

 

(Э.С.Маркарян бойынша)

адамгершілік

##### рухани

азаматтық

эстетикалық

еңбек

##### экономикалық

##### экологиялық

құқықтық

#####2

 

 

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялар

##### білім беруді және оны басқаруды ізгілердіру

##### азаматардың толыққанды,сапалы білім алуын қамтамасыз ету

рухани

білім беруді реттеу

оқыту әдістерін таңдау

білім беру мекемелерін жетілдіру

##### ұйымдастыру формаларын іріктіру

##### педагогикалық технологияяларды іріктеу

білім беру әдістерін таңдау

#####2

 

 

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:

ғылыми дұниетаным тәрбиесі

##### дене тәрбиесі

экологиялық тәрбие

қоғамдық тәрбие

экономикалық тәрбие

##### мемлекеттік тәрбие

##### психологиялық тәрбие

әлеуметтік тәрбие

#####2

 

 

Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы:

тәрбие туралы ғылымның аты

баланы жетектеуші

қоғамдағы тәрбиеге бағыттаушы

білім беруде озат тәжірибеге сүйенуші

оқушыға білім беруші

білім алуға насихат беруші

адам баласына білім беруші

#### оқытушымен оқушы жайлы ғылым

#####2

 

 

Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

Н.Д.Хмель

В.А.Сластенин

М.В.Волошин

В.Д.Овсянников

П.П.Власенко

##### В.А.Мещеряков

##### К.И.Иванов

Я.А.Коменский

#####2

 

 

Отбасының негізгі қызметтері:

тәрбиелеу

##### шаруашылық- экономикалық

экологиялық – шаруашылық

қайта қалыптастыру

##### саяси – экономикалық

психологиялық

қайта тәрбиелеу

#####2

 

 

Оқытудың жалпы заңдылықтары

оқыту әдістері

##### оқыту мазмұны

##### оқыту формасы

##### оқыту тиімділігі

оқыту құралдары

оқыту нәтижелігі

оқыту болжамдылығы

оқыту қорытындысы

#####2

 

 

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:

оқу жоспары

##### оқу бағдарламалары

##### оқушылардың күнделігі

##### оқу мазмұны

оқытушының жобасы

мектеп  жоспары

оқытушының журналы

)

#####2

 

 

Сабақтың нәтижелігі байланысты

оқушылардың оқу таным әрекетін ұйымдастыра алуына

##### мұғалімнің дайындық деңгейі

##### мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына

##### мұғалімнің әлеуметтәк деңгейі

оқушылардың өзара қарым -қатынасына

мұғалімнің адамгершілік қассиеттері

оқытушы мен оқушының мінез-құлқына

гейлері

#####2

 

 

Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеледі

қолдау деңгейі

##### философиялық негіз

##### теорияны меңгерудің ғылыми сипаттамасы

##### психологиялық негізі

экономикалық негізі

әдістемелік негізі

енгізу деңгейі

нәтижелілік деңгейі

#####2

 

 

Дүниетаным формалары:

көркемдік

діни

қоғамдық

тарихилық

әлеуметтік

ағартушылық

саяси

#### морфологиялық

#####2

 

 

Білім берушілік іс-әрекет субьектілері:

##### оқушы

##### мұғалім

##### ғылым

##### ата-ана

білім беру жүйесі

білім беру мекемелері

қоғам

отбасымен мектеп

#####2

 

 

«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама:

тіршілік иесі,өкілі

##### онтогенетикалық даму өнімі

##### ережелерді меңгеру

##### психикалық даму

әлеуметтік мәні

психикалық қасиеттер

қоғам

моральдік қасиетттер

#####2

 

 

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

В. К. Дьяченко

В. В. Данилов

З. И. Тимофеев

С. Д. Шатунов

Н. И. Семёнова

М. И. Харченко

В. П. Корниенко

#####2

 

 

Педагогика ғылымының басты міндеттері

##### педагогикалық практикалық зерттеу және қорыту

##### білім берудің дамуын болжау

##### ұжымдағы тұлға аралық қатынастарды анықтау

##### жаңа оқу құралдарын құру

оқушыны зерттеу

оқушылар ұжымын зерттеу

ды зерттеу

оқытудың үлгерммеушілік себептерін анықтау

#####2

 

 

Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары

##### педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады

##### оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның әлеуметтік  экономикалық қажеттілігіне сай болады

##### педагогикалық үдерісте қоғамдвқ ұйымның шешуші рөл атқарады

##### педагогикалық үдеріс нәтижесі практикалы дамуына тәуелді болады

педагогикалық үдеріс нәтижесіне тәуелді болады

педагогикалық үдеріс біржақты үдеріс болып табылады

педагогикалық үдеріс  табиғи үдеріс болып табылады

педагогикалық үдерісте мектеп басшылығы шешуші рөл атқарады

#####2

 

 

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар

беру білім беру саласының және сатылардың сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылуы

##### білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері

##### жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсету

##### оқытудағы көрнекілік принципті сақтау басқару

органдардың қызметіне басшылық жасау

жалпы мәдени ортаның жағдайы

оқытудағы көрнекілік принципті сақтау, басқару

жүйелілікті қамтамасыз ету

#####2

 

 

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады

##### бақылаушылық

##### реттеушілік

##### тәрбиелілік

##### психологиялық

дамытушылық

жоспарлы

қалыптастырушылық

ақпараттық

#####2

 

 

Қазіргі қоғамдық  пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты

мұғалім позициясына

##### қойылатын талаптар мазмұны

##### мектепте ұйымдастырылатан жұмыстар көлемі

##### сұранысқа ие болуында

сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

директор орынбасарының позициясына

сұранысқа ие болмауында

мектеп директорының позициясына

#####2

 

 

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері

көрнекілік дәрісбаян

##### бейнарлы дәрісбаян

##### ғылымдық дәрісбаян

##### жаппай дәрісбаян

болжамдық дәрісбаян

әдістемелік дәрісбаян

мазмұндық дәрісбаян

бақылаулық дәрісбаян

#####2

 

 

 

 

Ұжымдық –танымдық іс -әрекет түрлері

ұжымдық іс-әрекет барыснда әрбір оқушы өзіндік білімін көрсете алуы

##### іс-әрекеттер барысында оқшылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда

##### жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

##### жалпы іс-әрекеттін  жоспарыы болуы

болуы іс-әрекет барысында анықталған материалды бойынша тұжырымдар жасау

жалпы нәтижелердің болуы

іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

жалпы мақсаттың болуы

#####2

 

 

Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар

##### В.В. Давыдов

Есипов

Н.В. Петрова

В.И. Малиновский

В.Д. Кононов

Д.С. Кондратенко

М.Н. Сергеева

В.С. Никитин

#####2

 

 

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагог:

##### В.К.Дьяченко

еспалько

##### З.И.Тимофеев

М.И.Харченко

М.И.Василиев

##### В.П.Корниенко

С.Д.Шатунов

Н.И.Семенова

#####2

 

 

##### И.Л. Лернер

М.А. Данилов

М.Л. Кочеткова

М.Д.Анищенко

В.С. Никитин

К.С. Щитова

С.Д. Муравьев

#####2

 

 

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүрггізу әдістемесін жасағандар:

Н.К. Крупская

П.П Блонский

М.И. Калинин

Р.Г. Лемберг

Н.Д. Алексеев

И.В.Смирнов

П.П. Демьянов

В.А. Борщевский

#####2

 

Педагогиканың бөлімдері:

педагогиканың жалпы негіздері

білім беру жүйесін басқару

дүниетаным негіздері

философияның жалпы негіздері

педагогикалық процестің негіздері

##### тұлға теориясының негіздері

жеке тұлға теориясы

балалар ұжымының теориясы

#####2

 

 

ғалымдар:

##### Л.В. Занков

Е. В. Бондаревская

В.В.Давыдов

И. С. Якиманская

И.Я.Лернер

##### Я.А.Коменский

Р.Г.Лемберг

Ы. Алтынсарин

#####2

 

 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

құбылыстарды даму барысында зерттеу

##### зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі

оқу процесін зерттеу

##### бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу

бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру

##### зандылықтарды танып білу

зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

оқу жоспарын зерттеу

#####2

 

 

іретін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері

##### А.Маслоу

##### Л.С.Выготский

З.Фрейд

##### Т.Ларсонс

К.Роджерс

##### Л.И.Божович

Г.Олпорт

Я.А.Коменский

#####2

 

 

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі

##### ұжымдық және фронталдық

##### жеке

дара

##### пікірталас

кеш

##### жұптық

сабақ

факультатив

#####2

 

 

Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:

##### ұлтшылдыққа

##### адамгершілікті дамытуға

ерікті дамытуға

##### толеранттылықты

жауынгерлікке

##### сезімге

руханилықты дамытуға

мінезді

#####2

 

 

ндегіқызметтер:

ұйымдастыру

мақсаттарды айқындау

жобалау

сендіру

бағыттау

кеңес беру

жетекшілік жасау

жазалау

#####2

 

 

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *