ВОУД-тест-МПИ-500

Пән: «Информатиканы оқытудың әдістемесі»

ұрақ

 

 

1 жауапты тесттер (1-150 )

 

5 ден 1 жауап

 

Пәнді жүргізу барысында информатика пәнінің мұғалімі ….. басшылыққа алып отыруы тиіс.

Дидактикалық принциптердің әрқайсысын

Жеке және ұжымдық оқыту

Оқу қызметінің тиімділігі

Оқушылардың өзіндік жумысы

Белсенділік, өз бетінше мақсатты жұмыс істеу

 

Информатика және есептеуіш техника негіздері (ЕТН) сабақтарында оқушылардың компьютерде отыру уақыты 1-сынып оқушылары

А) 10-минут

В) 15-минут

С) 20- минут

D) 25-минут

E) 30-минут

 

Информатика және есептеуіш техника негіздері (ЕТН) сабақтарында оқушылардың компьютерде отыру уақыты 2-5 сынып оқушылары

15-минут

10-минут

20- минут

25-минут

30-минут

 

Информатика және есептеуіш техника негіздері (ЕТН) сабақтарында оқушылардың компьютерде отыру уақыты 6-7 сынып оқушылары

20- минут

10-минут

15-минут

25-минут

30-минут

 

Информатика және есептеуіш техника негіздері (ЕТН) сабақтарында оқушылардың компьютерде отыру уақыты 8-9 сынып оқушылары

25-минут

10-минут

15-минут

20- минут

30-минут

 

Информатика және есептеуіш техника негіздері (ЕТН) сабақтарында оқушылардың компьютерде отыру уақыты 9-11сынып оқушылары

30-минут

10-минут

15-минут

20- минут

25-минут

 

функциясына қарай сабақ түрлері проблема бойынша ұғымдар беру

лекция

семинар

фронтальды-лабoратория

практика

конференция

 

Сабақтың дидактикалық функциясына қарай сабақ түрлері өтілген тақырып бойынша білімді жалпылау, жүйелеу, қосымша әдебиеттермен жұмыс негізінде көзқарасын айта білу

семинар

Лекция

фронтальды-лабoратория

практика

конференция

 

Сабақтың дидактикалық функциясына қарай сабақ түрлері программалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу іскерлігін қалыптастыру

фронтальды-лабoратория

лекция

семинар

практика

конференция

 

Сабақтың қай түрiне тән: оқушыларға тапсырмалар қиындығы мен күрделiлiгi әр түрлi деңгейде берiледi

жеке практикум

лабораториялық жұмыс

лекция

конференция

семинар

 

Оқытудың қай формасында 3 мақсат қойылады: информацияның өндiрiсте өңделiнуi, кәсiби бағдар алу, өмiрдегi информатиканы көрсету

экскурсия

практикум

олимпиада

лекция

практика

 

Информатиканы оқытуда оқушылардың еркiндiк, эмоционалдық, толық рахат алу қажеттiлiгi көрiнiс табады. Оны … деп атайды

психофизиологиялық

биогендiк

жоғары қажеттiлiк

әлеуметтiк

рухани

 

Информатиканы оқытуда оқушылардың прогреске қатысу,өмiрдiң мәнiн түсiнуге ұмтылу, қиындықты жеңуге, шығармашылыққа ұмтылу қажеттiлiктерi … қажеттiлiгi делiнедi

жоғары

биогендiк

әлеуметтiк

психофизиологиялық

рухани

 

бастамасын оқытудың мақсаты

есептiң алгоритмiн құруды қалыптастыру

оқушылардың ойлау әрекетiн басқаруды үйрету

оқыту түрлерiн меңгеру

есеп қойылымын анықтауды үйрету

пәннiң әрдайым жаңаруын түсiну

 

Графикалық редакторды оқыту әдiстемесi

жұмысты компьютерде мұғалiм демонстрациялап көрсетедi де оқушылар жеке әрекет жасайды

оқушыларға лекция оқытып, олар компьютерде тапсырма орындайды

компьютерде фронтальды жұмыс iстеу

компьютерде текст туралы әңгiмелесу

компьютерде жұмыс жайлы кеңес беру

 

Білім беру мазмұнына қандай факторлар әсер етеді?

Ғылым мен техниканың дамуы

Ғалымдардың методикалық көзқарасы

Озат педагогикалық тәжірибе

Саясат

Экономика

 

Қай сыныпта алгоритмдiк тiл оқытылады?

9

10

11

7

8

 

Дидактикалық мақсатына қарай сабақ түрлерiне …. жатпайды?

үйiрме

жаңа материалды түсiндiру

бекiту сабағы

аралас сабақ

бақылау сабағы

 

Информатикадағы практика

теорияны тексеру құралы

керi байланыс

компьютерде болжам жасау

компьютерде өзiн-өзi бақылау

оқушыны мұғалiмнiң және жолдастарының бақылауы

 

Информатика курсын оқытудың ақпараттық құралдары

компьютер

оқулық , әдiстемелiк нұсқаулар, плакаттар, оқу-киносы мен телевизор

интернет

берiлгендер базасы

нұсқаулар тiзiмi

 

Информатиканы оқыту келесі үш деңгейге бөлінеді

дік

негізгі және профильдік

 

Үйiрмеде 2-5 сынып оқушыларына компьютердегi жұмысқа берiлетiн уақыт шектеуi……

60 мин

70 мин

80 мин

90 мин

75 мин

 

…..

18-22

18-25

20-24

20-25

16-25

 

Дәстүрлi оқыту әдiсiн көрсет

көрнекiлiк

бейiмдеп

даралай

программалап

компьютерлiк

 

Инновациялық оқыту әдiсiн көрсет

жеке тұлғаға бағдарлап

көрнекiлiк

сөздiк

иллюстрация

практикалық

 

Оқушылардың ойлауы мен шығармашылық қабiлетiнiң дамуы оқытудың қай мақсатынан көрiнедi ?

бiлiмдiлiк пен дамушылық

практикалық

жалпы

бiлiмдiлiк

дамушылық

 

Компьютерлiк әдебиеттi үзбей оқу, танымал программаларда бағдар ұстай алу т.б ненiң белгiсi?

к

к сауаттылық

к мәдениет

информациялық мәдениет

к ойлау

 

ске не жатпайды

практикум

лекция

рлесу

инструктаж

ме

 

н көрсет

к курс

лекция

практикум

семинар

лабораториялық жұмыс

 

к

жастағы оқушылар қатыса алуы

i

п оқытуы

ойын баға орнына ұсынылуы

олимпиадаға дайындалуы

 

Сабақтың ЭЕМ-дi қолдануына байланысты сұрыпталған түрлерiне не жатпайды?

мелесу

демонстрация

лабораториялық сабақ

фронтальды лабораториялық сабақ

практикум

 

ЕТ кабинетiнде төмендегiлердiң қайсысы әрдайым болуы шарт емес?

күнтiзбектiк-тақырыптық жоспар

техника қауiпсiздiк журналы

алғашқы көмек аптечкасы

өрт сөндiру құралдары

компьютерлiк құралдар

 

Көз бен экранның ара қашықтығы

60-70

50

45-50

50-60

75-80

 

Дарынды оқушыларды анықтау, мектептiң информатиканы оқыту деңгейiн бағалау оқытудың қай түрiнде iске асады?

олимпиада

рме

факультатив

практикум

практика

 

Информатика пәнiнiң ерекшелiгiн сипаттайтын жағдай

Пән және ғылым ретiнде құбылмалығы

Оқытуды ұйымдастырудың мақсаты

Пәнiшiлiк байланысының әлсiздiгi

Алгоритмдеудiң жеңiлдiгi

Алгоритмдеудiң мүмкiндiгi

 

Алгоритм текстiне қойылатын талаптардың бiрi –

Өзгертулер мен түзетулер енгiзудiң қарапайымдылығы

Есептердiң математикалық қойылымын көрсетуi

Программаның жеңiл орындалуы

Нәтиже дәлдiгiнiң жоғары болуы

Программаның орындалуы

 

Рекурсияны оқытуда танысу деңгейiнiң мазмұны

Өзiн-өзi шақыру процесi аяқталатынын тұжырымдауға мүмкiндiк беретiн шартпен тексерiледi

Алгоритм шексiз мөлшерде орындалатын түрде берiледi

берiледi

Басқа мәндерi өзi арқылы анықталатын аргументтi функциялармен өрнектеледi

Алгоритм текстiндегi өзiн-өзi шақыру жүйесi бұтақ құрайтынын көрсетедi

?

Информатиканы оқыту әдiстемесiнде дәстүрлi “не үшiн оқытамыз?” сұрағы оқытудың қандай құрылымын анықтайды?

оқытудың мақсатын

Оқытудың әдiстерiн

Оқытудың мазмұнын

Оқытудың құралдарын

Оқытудың формаларын

 

 

 

6 дан 1 жауап

 

Білім беруді электрондандыру қай жылдарға сәйкес келеді?

1962 — 1985 жж. аралығы

1985 жылдан бастап

1990 жж.дейін

1962 жж. дейін

1990-1991 жж. Аралығы

2000 ж

 

Білім беруді компьютерлендіру кай жылдарға сәйкес келеді?

1985 жылдан бастап

1990 жж.дейін

1962 — 1985 жж. аралығы

1962 жж. дейін

1990-1991 жж. Аралығы

2000 ж

 

 

Білім беруді ақпараттандырудың ұлттық тұжырымдамасын қабылдаған жылдар …

1988-90 жж.

1962-1985

1985-1988

1991-1992

1991-1995

2000 ж.

 

Білім беруді ақпараттандыру тұжырымдамасында атап көрсетілгеніндей, бірінші кезеңдегі ақпараттандыру процесінің негізгі нәтижелерінің бірі … болып табылады.

инфосфераны сүйемелдейтін техникалық базаның дамуы мен сәйкес техникалық құралдардың практикаға енгізіліуі

білім беру мазмұны мен оқу-тәрбие жұмысының дәстүрлі формалары мен әдістерін түбегейлі қайта қарастырылу мәселесінің практикалық қойылуы

үздіксіз білім беру жүйесінің барлық буынында ннформатика саласы бойынша базалық дайындау қажеттілігін негіздеу

материалдардан тұратын оқу-әдістемелік құралдарды қамтамасыз ету

«компьютерлік курстарды» оқытуды ұйымдастырудың формалары мен әдістерін жасау

Элективті курстарды енгізу

 

Ақпараттандырудың екінші кезеңіне тән ерекшелік … болып табылады

білім беру мазмұны мен оқу-тәрбие жұмысының дәстүрлі формалары мен әдістерін түбегейлі қайта қарастырылу мәселесінің практикалық қойылуы

инфосфераны сүйемелдейтін техникалық базаның дамуы мен сәйкес техникалық құралдардың практикаға енгізіліуі

   процесін ұйымдастырудың мүмкін болатын барлық түрлерін сүйемелдейтін ЖАТ құралдарын бірлесе пайдалану

үздіксіз білім беру жүйесінің барлық буынында информатика саласы бойынша базалық дайындау қажеттілігін негіздеу

материалдардан тұратын оқу-әдістемелік құралдарды қамтамасыз ету

ЭЕМ ге арналған программалық құралдар

 

Ақпараттандырудың үшінші кезеңінде … жүруі тиіс.

оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың мүмкін болатын барлық түрлерін сүйемелдейтін ЖАТ құралдарын бірлесе пайдалану

инфосфераны сүйемелдейтін техникалық базаның дамуы мен сәйкес техникалық құралдардың практикаға енгізіліуі

білім беру мазмұны мен оқу-тәрбие жұмысының дәстүрлі формалары мен әдістерін түбегейлі қайта қарастырылу мәселесінің практикалық койылуы

үздіксіз білім беру жүйесінің барлық буынында информатика саласы бойынша базалық дайындау қажеттілігін негіздеу

қоғамды ақпараттандыру кезеңімен түсіндірілетін үздіксіз білім берудің барлық баспалдақтарында оның мазмұны түбегейлі қайта құрылуы қажет, оқытудың әдістемелік негіздерінің ауысуы

ЭЕМ ге арналған программалық құралдар

 

Білім беруді компьютерлендіру мен ақпараттандыруды бірыңғай жаппай қамтитын мемлекеттік бағдарламаны жасау қажетгілігіне не себеп балды?

1985-1990 жылдарға арналған жалпы мемлекеттік бағдарлама есептеу техникаларымен білім беру мекемелерін жабдықтау мәселесін шешпеді

орта білім беруді компьютсрлендірудің аймақгық нұсқауларын жүзеге асыру күрделілене түсті

аласапыран кезең мен координацияның жоқтығын пайдаланып, сапасыз техкикалық және программалық құралдарды өндіруішлер білім беру жүйесін сапасыз өнімдерімен толтырды

есептеу техникаларын іріктеудің шынайы белгілерін де жасай алмады

берілген жауаптың бәрі дұрыс

ЭЕМ ге арналған программалық құралдар болмады

 

Қазіргі ақпараттық қоғамның ақпараттық ортасының қайта кұрылуы төмендегідей мәселемен сипатталмайды:

АКТ құралдарын қолдануға байланысты білім беруді жетілдіру

Білім беру процесінің парадигмасының өзгерісі мен білім беру процесіне қатысушылардың арасындағы өзара оқумен азара әректтесуінің түрлендірілуі

Білім беру жүйесіндегі оқытудың дәстүрлі технологияларын жетілдіру

АКТ құралдарын пайдалану жағдайындағы оқытудың дидактикалық принциптерінің дамуы

Процестерді оқу, зерттеу, ғылым негіздерінің заңдылықтарын ашуды интенсивтендірудің алғы шартын құратын АКТ-ның мүмкіндіктерін жүзеге асыру

АКТ-ның мүмкіндіктерін жүзеге асыру

 

Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің теориясы мен практикасының негізгі тенденцияларының дамуы қандай жетекші ғалым-педагогтардың еңбектерінде талданды?

   А.Е.Абылқасымова, Р.М.Жұмабекова

Г.З.Халықова, Г.А.Абдулкаримова

Е.Ы.Бидайбеков, В.В.Гриншкун

А.П.Ершов, В.М.Монахов

Ж.А.Қараев, С.М.Кеңесбаев

Лапчик Л.С.

 

Білім берудің ұлттық моделі жалпы білім беру бағдарламалары білім берудің деңгейлерін камтиды.

мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, орта білім беру, жоғары кәсіптік білім беру, жоғары оку орнынан кейінгі кәсіптік білім беру

орта білім беру, жоғары кәсіптік білім беру, жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру

жоғары кәсіптік білім беру, жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру

мектепке дейінгі тәрбиелсу және оқыту, орта білім беру, жоғары кәсіптік білім беру

мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, жоғары кәсіптік білім беру, жоғары оку орнынан кейінгі кәсіптік білім беру

мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

 

Білім беруді автоматтандыру қай жылдарға сәйкес келеді?

1962 жж. дейін

1980 жж. дейін

1990 жж.дейін

1985 жж. кейін

ралығы

2000 ж.

 

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңы қай жылы қабылданды?

1993ж

1996 ж.

2000 ж

1992ж

2001ж

2000 ж.

 

Қазақстан Республикасының «Жоғары білім беру туралы» заңы қай жылы қабылданды?

2000ж

1996ж.

1993ж

1992ж

2001ж

2000 ж.

 

Қай жылы ҚР президентінің жарлығы бойынша «Білім берудің» мемелекеттік бағдарламасы бекітілді?

1993ж

2000 ж

1997 ж.

1992ж

1995ж

2000 ж.

 

ерекшелігі… болды.

білім беруді ақпараттандыру процесін жүзеге асыру

қос тілділікті енгізу

үш тілділікті енізу

   білім беруге көшу

білім берудің жаңа ұлттық моделін бекіту

инновациялық оқытуға көшу

 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру бағдарламасы қай жылдарға есептелген?

1997-2002

2000-2004

1991-1994

1997-2000

1998-2002

2000-2015

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру бағдарламасының бірінші кезеңінде …

қалалардағы және аудан орталықтарындағы негізгі орта мектептер компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді; білім беруді басқаруға байланысты ақпараттық жүйелер құру, компьютерлік оқу программаларын жасау, білім берудегі жаңа технологиялардың аймақтық орталықтарын бекітіп, кеңейту жұмыстары жүзеге асырылды

барлық қалған мектеп түрлері, негізінен бастауыш мектептер компъотерлендірілді; білім беруді басқарудың ақпараттық жүйелерін құру аяқталды

барлық негізгі метептерді компъютерлендіру жұмысы жүргізілді

барлық орта мектептерді компъютерлендіру аяқталды

орта мектептерді компьютерлендіру басталды

ілмеді

 

Қазакстан Республикасы Президентінің Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру бағдарламасының екінші кезеңіңде…

орта мектептерді компьютерлендіру басталды

барлық негізгі метептерді компъютерлендіру жұмысы жүргізілді

барлық орта мектептерді компъютерлендіру аяқталды

қалалардағы және аудан орталықтарындағы негізгі орта мектептер компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді; білім беруді басқаруға байланысты ақпараттық жүйелер кұру, компьютерлік оқу программаларын жасау, білім берудегі жаңа технологиялардың аймақтық орталықтарын бекітіп, кеңейту жұмыстары жүзеге асырылды

құру аяқталды

ілмеді

 

Қазақстан Реслубликасы Президентінің Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру бағдарламасының үшінші кезеңінде …

   орта мектептерді компъютерлсндіру аяқталды

бастауыш мектептер компъютерлендірілді; білім беруді басқарудың акқпараттық жүйелерін құру аяқталды

барлық негізгі метептерді компъютерлендіру жұмысы жүргізілді

орта мектептерді компъютерлендіру басталды

қалалардағы және аудан орталықтарындағы негізгі орта мектептер компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді; білім беруді басқаруға байланысты ақпараттық жүйелер құру, компьютерлік оқу программаларын жасау, білім берудегі жаңа технологиялардың аймақтық орталықтарын бекітіп, кеңейту жұмыстары жүзеге асырылды

ілмеді

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру бағдарламасының төртінші кезеңінде…

барлық негізгі мектептерді компъютерлендіру жұмысы жүргізілді

бастауыш мектептер компъютерлендірілді; білім беруді басқарудың акқпараттық жүйелерін құру аяқталды

   орта мектептерді компъютерлсндіру аяқталды

орта мектептерді компъютерлендіру басталды

қалалардағы және аудан орталықтарындағы негізгі орта мектептер компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді; білім беруді басқаруға байланысты ақпараттық жүйелер құру, компьютерлік оқу программаларын жасау, білім берудегі жаңа технологиялардың аймақтық орталықтарын бекітіп, кеңейту жұмыстары жүзеге асырылды

ілмеді

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру бағдарламасының бесінші кезенінде …

бастауыш мектептер компъютерлендірілді; білім беруді басқарудың акқпараттық жүйелерін құру аяқталды

барлық негізгі метептерді компъютерлендіру жұмысы жүргізілді

   орта мектептерді компъютерлсндіру аяқталды

орта мектептерді компъютерлендіру басталды

қалалардағы және аудан орталықтарындағы негізгі орта мектептер компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді; білім беруді басқаруға байланысты ақпараттық жүйелер құру, компьютерлік оқу программаларын жасау, білім берудегі жаңа технологиялардың аймақтық орталықтарын бекітіп, кеңейту жұмыстары жүзеге асырылды

ілмеді

 

Оқыту программалары мен жүйелері — бұл

компъютердің көмегімен оқытуда пайдалануға арналған арнайы жасалған программалар мен программалар жүйелері

оқушының жеке тұлғалық қатынасын және іс-әрекет пәнін қамтитын адамның сәйкес компетенцияларды меңгеруі мен ие болуы

   оқыту технологиясының түрі

компътер оқу ақпаратын беру, берілген оқу материалын меңгеру деңгейін бақылау үшін пайдаланылатын оқыту, оның ішінде өзіндік оқу түрі

компъютердің көмегімен оқытуға пайдалануға арналған программалар пакеті

оқулықтар

 

Автоматтандырылған оқыту жүйелері — бұл

компъютердің көмегімен оқытуға пайдалануға арналған программалар пакеті

оқушының жеке тұлғалық қатынасын және іс-әрекет пәнін қамтитын адамның сәйкес компетенцияларды меңгеруі мен ие болуы

   оқыту технологиясының түрі

компътер оқу ақпаратын беру, берілген оқу материалын меңгеру деңгейін бақылау үшін пайдаланылатын оқыту, оның ішінде өзіндік оқу түрі

тердің көмегімен оқытуда пайдалануға арналған арнайы жасалған программалар мен программалар жүйелері

оқулықтар

 

 

Ақпараттық іздеу анықтамалық жүйелері … арналған.

   ақпараттарды енгізу, сақтау және пайдаланушыға беру ушін

оқушылардың білім деңгейін бақылау және бағалау үшін

әртүрлі ақпараттарды сақтау үшін

дидактикалық жүйенің әрекеттік құрамдас бөлігін сипаттау үшін

эксперименттік және теориялық зерттеулердің шекарасын кеңейту үшін

үшін

 

Программа авторы … болып табылады

өзінің шығармашылық және интеллектуалдық іс-әрекетінің нәтижесінде программалық құралды жасаған тұлға

программа құруға жағдай жасаған тұлға

программа кұруға материалдық көмек көрсеткен тұлға

куәлік алуға көмек жасаған тұлға

программалық кұралды жасауға жетекшілік жасаған тұлға

мұғалім

 

 

Программалық құралдарды қолдану саласына… жатады.

   жалпы білім беретін пәндер, мұғалімнің іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру

жалпы білім беретін пәндер

мұғалімнің іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру

информатика, жалпы білім беретін пәндер

мұғалімнің іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру

іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру

 

Қазіргі білім берудің мақсаты —

жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыпастыру

жалпы орта білім беру

   тұлғаны бір тұтас дамыту, оның ғылыми көзқарасын қалыптастыру

жоғары білім алуға даярлау

компъютерлік сауаттылығын қалыптастыру

программа жаза білу

 

 

туралы техникалық ғылымнан табиғат пен қоғамдағы ақпарат пен ақпараттық процестер жөніндегі іргелі жаратылыстану ғылымына айналды”, — деген тұжырымды айтқан кім?

Н.Н.Моисеев

А.П. Ершов

А.Л. Кузнецов

В.С.Леднев

В.А. Каймин

М.П. Лапчик

 

 

А.А. Кузнецовтың жетекшілігімен авторлар ұсынған үздіксіз информатика курсының принциптік ерекшелігі оның … болып табылады.

модулділігінде

технологиясында

үздіксіздігінде

дискреттілігінде

қарапайымдылығында

жүйелілігінде

 

табылады.

ақпарат

компъютер

алгоритм

ақпараттық процесс

модель

интернет

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартында информатиканы окытудың 3 кезеңі қарастырылған:

пропедевтикалық,базалық, профильдік (бағдарлы)

дайындық, базалық, тсреңдетілген

дүниетанымдық, пайдаланушылық, ақпараттық мәдениеттілік

бастамасы, негізгі (базалық), профильдік (бағдарлы)

бастауыш мектеп, орта мектеп, негізгі мектеп

бастауыш және жоғары

 

Информатиканы оқыту мақсатының қазіргі сипаттамасы … болып табылады.

ақпараттандыру арқылы білім беруді ізгілендіру

Программалау — екінші сауаттылық

компъютерлік сауаттылық

ақпараттық мәдениет

Білім беру саласына — ақпараттық технологиялар

Электронды оқулық

 

Мектептегі информатика курсының қазіргі мазмұны ғылымның … іргелі ұғымдарына негізделеді.

   — модель-жүйе

компъютерді жалпы білім беретін пәндерді оқытуда пайдалану

жаппай компьютерлік сауаттылықпен қамтамасыз ету

алгоритм-программа-компъютер

тіл-программа-компъютер

информатика оқулығы

 

Информатиканың әлеуметтік аспектілері … байланысты.

   технологиялардың адамға және тұтастай қоғамға әсер ету мәселелеріне

әселелеріне

компъютердің құралуына

экономикалық салада ақпаратты алу, өңдеуге

программалық камтамсыз етудің белгілі бір түрлеріне

ге

 

 

Кейс — технология — бұл …

мәтіндік, аудиовизуалды мультимедиялық оқу материалдарының жиынтығын пайдалануға және оны өз бетімен оқу үшін жіберуге негізделген дистанциялық оқыту технологиясының түрі

оқу процедураларының бәрі немесе көп бөлігі ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып, оқытушы мен студенттердің территориялық белгілі бір қашықтықта білім алуын жүзеге асыратын оқыту

   және телекоммуникациялық технологияларды пайдалануға негізделген қашықтықтағы оқу процесін жүргізуді қамтамасыз ететін оқу процедураларын әкімшіліктендіру мен оқыту әдістері мен құралдарының жиынтығы

ақпараттық қоғамда өмірдегі нормалар мен ережелерді орындауға мүмкіндік беретін дағдылар (міндеттер)

шынайы ақиқаттың объектісіне қатысты жеке тұлғалық және әлеуметтік мәні бар продуктивті іс-әрекетті жүзеге асыруға кажетті оқушының өзара байланысқан мәні бар бағдары, білімі, іскерлігі, дағдысы және іс-әрекет тәжірбиелерінің жиынтығы

презентециялар жиынтығы

 

Желілік технология — бұл …

   оқу әдістемелік материалдарымен және оқытушы, әкімшілік, окушы араларындағы интерактивті өзара әрекеттесуді қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялық желілерді пайдалануға негізделген дистанциялық оқыту технологиясының түрі

оқушының жеке тұлғалық қатынасын және іс-әрекет пәнін қамтитын адамның сәйкес компетедцилларды меңгеруі мен ие болуы

компъютер оқу ақпаратын беру, берілген оку материалын меңгеру деңгейін бақылау үшін пайдаланылатын оқыту, оның ішінде өзіндік оқу түрі

компъютердің көмегімен оқытуда пайдалануға арналған арнайы жасалған программалар мен программалар жүйелері

компъютердің көмегімен оқытуға пайдалануға арналған программалар пакеті

презентециялар жиынтығы

 

Оқыту технологиясы деп ….

оқу программаларында қарастырылған білім мазмұнын жүзеге асыру тәсілін түсінеді, ол қойылған дидактикалық мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін оқытудың формалары, әдістері және құралдары жүйесін қамтиды

білім беруді автоматгандыру, электрондандыру және компъютерлендіру тұжырымдамаларының қайта құрылуын айтамыз

КТО-ға негізделіген білім беруді ақпараттандыру процесін ұәымдастыруды түсінеміз

алдын-ала құрылатын ғылыми-әдістемелік жұмыстарға, педагог- мамандарды қайта даярлау мен жаңа буын педагогтарды дайындау процесін түсінеміз.

үздіксіз білім беру жүйесінің барлық буынында информатика саласы бойынша базалық дайындау қажеттілігін негіздеуді айтамыз.

презентециялар жиынтығын айтамыз

 

Электрондық басылым — бұл …

ақпараттар жиынтығы

   материалдары

журнал

кітап

компъютердегі программа

дәстүрлі оқулықтың бір түрі

7 ден 1 жауап

 

Оқу процесінде … білім беруді техникаландыру процесі деп аталды.

техникалық оқыту кұралдарьның кеңінен пайдаланылуы қарапайым диапроектордан бастап қазіргі компъютерлік жүйелерге дейін

техникалық оқыту құралдарыньң кеңінен пайдаланылуы

қарапайым диапроектордың пайдаланылуы

компъютерден басқа техникалық оқыту құралдарыньң пайдаланылуы

   -коммуникациялық технологиялардың пайдаланылуы

электронды оқулық пайдалануы

презентеция пайдалануы

 

Оқытуды технологияландыруға … негіз болды.

   оқыту, информатика, кибернетика және жүйелі тәсіл

математика мен информатика

педагогика

психология

оқытуды дербестендіру

оқытуды оңтайландыру

білім беруді ақпараттандыру

Электрондық почта— бұл …

электрондық хаттарды жіберу және қабылдау, желі абоненітеріне шолу, мәліметтер және басқа да анықтамалық материалдар жіберуге болатын ақпаратты қызмет көрсету жөніндегі тұтастай қызметтер сериясы.

үлкен қашықтықта орналасқан адамдар қатыса алатын, талқылау материалдарын алу және жіберу технологиясы

үлкен конференциялар

форум

дистанциялық оқыту

конференциялар

материалдарды іздеу

 

Телеконференциялар — бұл…

   қашықтықта орналасқан адамдар қатыса алатын, талқылау материалдарын алу және жіберу технологиясы

үлкен конференциялар

форум

дистанциялык оқыту

қашықтықтан оқыту

диспуттар

электронды почталар

 

Электрондық оқулық — бұл …

   оқу курсының немесе оның бөлімінің жүйелі мазмұны бар және берілген басылым түріне мемлекеттік мекеме беретін арнайы дәрежеге ие электрондық оқу басылымы

оқытуды және білім бақылауды автоматтандыруға арналған және оқу курсына немесе оның жеке бөлімдеріне сәйкестендірілген, сонымен катар, шығу траекториясын анықтауға мүмкіндік беретін және әртүрлі оқу жұмыстарымен қамтамасыз ететін электрондық басылым

басқару құралдарымен құжаттамалары бар және кез келген электрондық ақпарат тасымалдаушысында орналасқан немесе компъютерлік желілерде жарық көрген сандық, мәтіндік, графикалық, аудио, видео және басқа ақпараттар жиынтығы

электрондық оқу басылымы

бұл әртүрлі формада (мәтін, графика, дыбыс, бейне, анимация) берілген акпаратты біріктіруге мүмкіндік беретін және онымен интерактивті режимде жұмыс істеуге болатын компъютердің ақпараттық және программалық құралдар кешені

презентациялар

анықтамалар жиыны

 

мүмкіндік беретін әртүрлі ақпараттар жиынтығы

басылым

құрамында оқу курсының немесе оның бөлімінің жүйелі мазмұны бар және берілген басылым түрше мемлскеттік мекеме беретін арнайы дәрежеге ие электрондық оқу басылымы

бұл әртүрлі формада (мәтін, графика, дыбыс, бейне, анимация) берілген акпаратты біріктіруге мүмкіндік беретін және онымен интерактивті режимде жұмыс істеуге болатын компъютердің ақпараттық және программалық құралдар кешені

оқытуды және білім бақылауды автоматтандыруға арналған және оқу курсына немесе оның жеке бөлімдеріне сәйкестендірілген, сонымен қатар, шығу траекториясын анықтауға мүмкіндік бермейтін жүйе

презентациялар

анықтамалар жиыны

 

 

Шынайы уакыт режимінде оқушы мен ақпараттық жүйе арасындағы белсенді хабар алмасу … деп аталады.

интерактивтілік

диалог

шынайы орта

белсенді ақпарат алмасу

жұмыс істеу режимі

активті

электронды

 

 

Мультимедиа — бұл … пайдалануға мүмкіндік беретін орта

құрамына әртүрлі типті құрылымданған ақпарат кіретін гипертексті

мәтін, графика және бейнемультипликацияны

аудио,-видео ақпараттарды

әдеттегі кітап мәтіндерін

ЕВ сайттарды

мәтіндер

текстер

 

 

 

Білім деңгейін бақылаудың тестілік программалық құралдары:

Бақылау бойынша бірсарынды жұмыстардан барынша арылтады

Білімді жиі бақылау мүмкіндігі оқыту мотивациясын арттырады

Тесттік бақылау жауаптары тез тексеріліп, бағаланады

Тесттер сынақ, емтиханды қабылдау уақытын қысқартады

оқушылардың дайындалуына жеңілдік тудырады

Тесттер сынақ, емтиханды қабылдау уақытын қысқартпайды

оқушылардың дайындалуына жеңілдік тудырмайды

 

 

Ашық оқыту жүйесіне арналған ғылыми электрондық баспалардың

(ҒЗ сапасын бақылау жүйесі қанағаттандыруы керек:

Эксперт ретінде әр сала мамандары тартылуы керек, олардың жиынтығы баспаны жан-жақты талдауды қамтамасыз етеді

Барлық дайындық жұмыстарын тәдірибелі мамандары жүргізуі міндетті

ҒЭБ сапасын бағалау жүйесінде бір ғана маман эксперименттің болуы

Жүйелі бақылауды қамтитын әдістемелік құралдарды ұйымдастыру

Эксперт жоғары білімді болуы шарт емес, мұнда тек АКТ білсе жеткілікті

АКТ білсе жеткілікті

Эксперт жоғары білімді болуы шарт емес

 

 

Оқытудың ақпараттық технологиясында қолданылатын бағдарламаны қамтамасыз етуді бірнеше категорияға бөлуге болады:

Оқытушы, бақылаушы және жаттықтырушы

Жаңа кітапхана

Әртүрлі форматты файлдар

Бағдарламалық модельдеу

Жекелеген бағдарламалар мен бағдарламалр жиыны

Оқушы

Мұғалім

 

Ашық түрдегі тест тапсырмалары бөліктерге бөлінеді:

Жартылай ашылған құрылымды жауаппен берілетін сұрақтар

Жауабы дұрыс немесе дұрыс емес түрінде берілетін тест сұрақтары

Бірнеше жауаппен берілген сұрақтар

Тек бір ғана жауапты таңдау мүмкіндігін беретін сұрақтар

Бос орындарға жауаптарды қою арқылы берілетін тест сұрақтары

Дұрыс жауабы жоқ тесттер

Бірнеше жауаппен берілмейтін сұрақтар

 

Электрондық оқулықтың жетістіктері:

Гипермәтінді түсіндірмелерді бірнеше рет қарап шығу барысында уақытты анағұрлым үнемдеуге мүмкіндік береді

Пайдаланымған гипермәтіндік сілтеме түсін анықтайды

Абзацты бөлмей, келесі сөзді жаңа жолға көшіреді

Сурет беттің сол жағына жиырылады

Кері байланысты қамтамасыз етеді

Кері байланысты қамтамасыз етпейді

Келесі сөзді жаңа жолға көшіреді

 

Ақпараттық және коммуникациялық технология құралдары ашық білім беру мекемесінің жұмысына енгізуге мүмкіндік бреді:

Оқу-әдістемелік материалдарды, рефераттарды, курстық жұмыстарды дайындау үшін оқу және ғылыми Web- сайттарға орналасқан ақпараттарды пайдалануға

Кең ауқымды мәтіндер пайдалану құрылымын ұмымдастыруға

Оқу үрдісінде электронда құралдарды пайдалануға

Мәліметтерді әртүрлі тәсілдермен іздестіруге

Шығармашылық, ғылыми зерттеу тапсырмаларын ұйымдастыруға

Қажетті ғылым саласы бойынша жаңалықтарды іздестіруге

жаңалықтарды пайдалануға

 

Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, оқытушының міндеті:

Білім беру, тәрбиелеу, жеке тұлғаның рухани мүмкіндігін дамыту

ипермәтінді белгілеу

Нақты алгоритмді құру

Бағдарламалық жүйелерді орнату

Шығармашылық тапсырманы орындау

Қажетті ғылым саласы бойынша жаңалықтарды іздестіру

Ғылыми зерттеу тапсырмаларын орындау

 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға жатқызуға болады:

Білім беруде компьютерлік, коммуникациялық, қашықтан оқыту технологияны пайдалануды

Білім беруде деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын пайдалануды

Интерактивті технологияны пайдалануды

Кейс технологиясын пайдалануды

технологиясын

Телефон сымдарын пайдалануды

Инновациялық оқытуды

 

 

Студенттермен жүргізілетін телеконференцияларды төмендегі критерийлер бойынша бағалауға болады:

Пікір-талас барысындағы жалпы белсенділігіне, негізгі ойды ерекшелей алуына байланысты

Оқушының жылдамдығына байланысты

Студенттің дауыс ырғағына байланысты

Берілген сұраққа өзі жауап беруіне байланысты

Есепті тез шығаруына байланысты

Тапсырманы АКТ пайдаланып орындауына байланысты

Тапсырманы тез орындауына байланысты

 

 

Ашық білім беру жүйесі:

Білім деңейіне қол жеткізуге болатын, дистанциялық оқытудың технологиялары мен әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін оқу жүйесі

Компьютерлерді жұмыста, үйде, әр түрлі мекемелерде қолданумен байланысты оқыту жүйесі

Бір аудиториядағы білім алушыларға жалпылай тапсырма беру әдісі

Электронды оқулықпен жұмыс жасау ортасы

Білім алушылардың деңгейін ашық тест арқылы бақылау әдісі

Тест арқылы

Жаппай оқыту арқылы

 

Бүкіләлемдік желінің даму тарихының үшінші және төртінші кезеңдер аралығында

1990 жылы Совам Телепорт компаниясы электрондық хабарларды жеткізу мүмкіндігімен шектелген бүкіләлемдік желіге ену кезеңі басталды

2005 жылы электрондық хабарларды желіден өткізді

Интернет желісін қолданды

кізді

2009 жылы электрондық хабарларды желіден өткізді

2010 жылы электрондық хабарларды желіден өткізді

2011 жылы электрондық хабарларды желіден өткізді

 

 

Сервистік программалық құралдардың қолданылуы:

Оқушылар мен студенттердің шығармашылық жұмысын ұйымдастыруда

Презентацияларды құруда

Мәтін жазуда

Кесте құруда

Есептерді шығаруда

Мәліметтер қоры мен программа құруда

Графикалық құжаттарды құруда

 

 

Қашықтықтан оқытудың модельдері:

Ашық оқыту

Дербес оқыту

Жұптап оқыту

Топтап оқыту

Сыныптық оқыту

Жаппай оқыту

Жекелеп оқыту

 

 

Қашықтықтан оқытудың техникалық базасы:

Телокоммуникациялық арналар

Шашыратқыш линзалар

Әлемдік хабаршы

Телескоп

Ұялы телефон

Оқулықтар

презентациялар

 

 

 

Қазақстан Республикасының информатикадан мемлекеттік білім беру стандартында көрсетілген информатиканың негізгі (базалық) мазмұндық желілерін атаңыз:

ақпарат, ақпараттық процестер, алгоритмдеу және программалау, логика және логикалық функциялар, ақпараттық технологиялар, модельдеу, ЭЕМ-ді пайдаланушылар

ақпаратты бейнелеу, компьютер, ақпараттық технологиялар, программалау, формальдау және модельдеу, телекоммуникация, әлеуметтік информатика, педагогикалық информатика

ақпаратты бейнелеу, компьютер, ақпараттық технологиялар, программалау, формальдау және модельдеу, телекоммуникация, педагогикалық информатика

ақпаратты бейнелеу, ақпараттық үрдістер, ақпараттық технологиялар, алгоритмдеу, формальдау, телекоммуникация

әлеуметтік информатика, педагогикалық информатика

ақпарат, ақпаратты бейнелеу, ақпараттық үрдістер, ақпараттық технологиялар, алгоритмдеу

формальдау, телекоммуникация, әлеуметтік информатика

 

 

Информатика курсының білім беру мақсатын көрсетіңіз:

әрбір оқушыға информатика ғылымы негіздерінің алғашқы іргелі білімін беру және оны сапалы түрде меңгеруге қажетті біліктілік пен дағдыларын қалыптастыру

оқушылардың технологиялық және еңбекке дайындығына үлес қосу

ой еңбегі мәдениеті және өзінің жұмысын жоспарлай алуы, оны ұтымды орындау сияқты жалпы тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру

қоғам дамуындағы есептеу техникасы мен ақпараттық технологиялар құралдарының ролін түсінуге көмектесу

күнделікті тұрмыста оқушыларға компьютерді сауатты пайдалануға үйрету

программа құру

электронды оқулық жасау

 

Информатика курсының «Формальдау және модельдеу» желісін оқыту барысында негізгісі қандай ақпараттық модельдер болып табылады?

сөздік немесе вербальдық, кестелік, математикалық, графикалық

карталар, схемалар, сызбалар, графиктер, геометриялық фигуралар

математикалық, кестелік, иерархиялық, реляциялық, желілік

білім қоры, берілгендер қоры

білім банкі, эксперттік жүйелер

графтар, желілер

бұталар, реляциялық, фактілер

 

 

 

Информатика курсы бойынша оқытудың модельдік әдісіне не жатады?

информациялық және компьютерлік модель құру

белгілі бір тақырып бойынша модель құру

барлық тақырып бойынша модель құру

оқытуды көрнекі етіп модель құру

математикалық модель құру

физикалық модель құру

іскерлік ойындар, математикалық модель құру

 

Логикалық көбейту (коньюкциясы) дегеніміз не?

«және» жалғауының көмегімен А және В пайымдауларының көбейтілуі

«және» жалғауының көмегімен А және В пайымдауларының коньюкциясы

«және» жалғауының көмегімен А және В пайымдауларының бірігуі

«және» жалғауының көмегімен А және В пайымдауларының қосылуы

«және» жалғауының көмегімен А және В пайымдауларының дизьюнкциясы

«және» жалғауының көмегімен А және В пайымдауларының айырымы

«және» жалғауының көмегімен А және В пайымдауларының бөлінуі

 

 

«Информатикадан 30 сабақ» атты оқулықтың авторлары оқу бағыты ретінде нені ұсынған?

компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру

алгоритмдік мәдениеттілікті қалыптастыру

ақпараттық әлем бейнесін қалыптастыру

ақпараттық мәдениетті қалыптастыру

ақпараттық мәдениетті ақпараттық әлем бейнесін қалыптастыру

ақпарат туралы түсінік қалыптастыру

құзіреттіліктерді қалыптастыру

 

Алғаш шыққан «Информатика және есептеуіш техника» атты оқулығының редакциясын кім басқарған?

А.П. Ершов

В.Г. Каймин

М.П. Лапчик

А.Г. Кушниренко

В.М. Монахов

В.В.Малев

М.И. Рагулина

 

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс:

разрядтылық – бұл процессордың 1 секундта орындайтын операцияларының саны

плоттер, трекбол, тышқан – бұл компьютерге мәліметтерді енгізу құрылғысы

монитордың шығару мүмкіндігі бейнежадының көлемі мен экранға бір пиксельді шығаруға кеткен биттер мөлшеріне тәуелді

-тық бұрышпен экран жазықтығына бағытталған

математикалық сопроцессор жүйелік магистраль бойынша (шинадағы мәліметтер мен адрестер) мәліметтерді таратуды айтарлықтай жеңілдетеді

модем- бұл компьютерге мәліметтерді енгізу құрылғысы

плоттер, принтер — бұл компьютерге мәліметтерді енгізу құрылғысы

 

 

мақсаты

ЭЕМ-дегi жұмыс нәтижесiн практикалық мақсатқа пайдалану

Оқушыларды отансүйгiштiкке, биiк адамгершiлiкке, т.б баулу

Оқушының ақыл-ойын, шығармашылық қабiлетiн дамыту

Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыру

Оқушылардың компьютерлік сауаттылығын қалыптастыру

Оқушылардың мәдениетін қалыптастыру

Оқушылардың құзіреттілігін қалыптастыру

 

 

Текстiк редакторды оқыту мақсаттарының бiрi –

Текспен жұмыс жасау тәсiлдерiн үйрену

Тексте есеп шығару алгоритмiн құру

Тексте программалау тiлдерiн таңдау

Текстi компиляциялай білу

сурет салу құралдарын таңдау

программа құру

интегралды есептеу

 

 

 

Компьютерлiк сауаттылықтың белгiлерi

ЭЕМ көмегiмен есептеу, оқу, жазу, сурет салу, информацияны iздеу

Көпшiлiкке танымал программалар туралы ой-өрiсiнiң кең болуы

Мамандыққа сәйкес компьютерлiк әдебиеттердi үзбей оқу

Байқаусызда немесе мақсатты түрде басқа оқушылардың информациясын өшiрмеу

Вирус шығарумен, хакерлік немесе вандализмнен аулақ болу

Программа жаза білу

Компьютерде ойын ойнау

 

 

 

Информатиканы оқытуда алгоритмдердiң құрылымдық түрлерi

сызықтық, тармақталушы, циклдық

ауызша (сөз) түрiнде, блок-схема түрiнде, алгоритмдiк тiлде

текст, сан, графика

енгiзу, өңдеу, шығару

таңдау,

сызықтық, интегралдық, ауыспалы

сақтау, өңдеу, тарату

 

Бiрнеше командалардың iшiнен тек бiреуi ғана орындалатын алгоритм

таңдау

қайталанушы

сызықтық

тармақталушы

инверсия

циклдық

рекурция

 

 

Информатиканы пәнiнде биогендiк қажеттiлiктiң мәнi

оқушылардың өз файлына өзгеге ұқсамайтын бiрегей ат беруi

жасампаз шығармашылық еңбектер жасау

оқушылардың өз еңбегiн пайдалы да, құнды мақсатқа қолдануы

компьютерде жасалған жұмыстарының нәтижелi болуы

компьютер желiсi арқылы бүкiлхалықтық ақпаратпен байланысту

электронды почтамен хат жіберу

программа жазу

 

Оқу процесіне дербес компьютерлерді пайдалану мен олардың

техникалық, программалық, оқу — әдістемелік, т.б. жабдықталуын

қамтамасыз ететін информатика ғылымының саласы …

мектеп информатикасы

педагогикалық информатика

ЕТ және информатика негіздері

информатиканың базалық курсы

пропедевтикалық курс

профильдік курс

ЭЕМ

 

8 ден 1 жауап

 

Мамандыққа сәйкес компьютерлік әдебиеттерді үзбей оқу, көпшілікке

танымал программалар туралы ой — өрісінің кең болуы, т.б. қасиеттерге

тән белгі …

компьютерлік білімділік

компьютерлік сауаттылық

алгоритмдік мәдениеттілік

информациялық мәдениет

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

 

Жұмысқа қажетті программалық құралдарды таңдай білу; программалық

құралдардың сапасы туралы пікір айту, т.б. қасиеттерге тән белгі …

компьютерлік білімділік

компьютерлік сауаттылық

алгоритмдік мәдениеттілік

информациялық мәдениет

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

 

Программалық құралдар кітапханасын жасау; программалық

құралдарды сапалы және сапасыз деп жіктей білу; ЭЕМ-ді қолданудағы шектеулер мен оның басымдылықтарын түсіну, т.б. қасиеттерге тән белгі …

компьютерлік білімділік

компьютерлік сауаттылық

алгоритмдік мәдениеттілік

информациялық мәдениет

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

 

ЭЕМ көмегімен есептеу, оқу, жазу, сурет салу, информацияны іздеу т.б. қасиеттерге тән белгі …

компьютерлік сауаттылық

компьютерлік білімділік

алгоритмдік мәдениеттілік

информациялық мәдениет

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

 

Әдейі немесе байқаусызда басқа оқушылардың информациясын өшірмеу, өзгенің программасын «ұрламау», өзі табынатын тұлға іздемеу секілді қасиеттерге тән белгі …

информациялық мәдениеттілік

компьютерлік білімділік

алгоритмдік мәдениеттілік

компьютерлік сауаттылық

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

 

Жеткіліктің білмейтін программалар туралы пікір айтпау, кампьютерге ұқыпты қарау, артық информацияларымен компьютер жадын толтырмау, кездейсоқ өшірілген информацияларды қайта қалпына келтіру әрекеттеріне тән белгі …

информациялық мәдениеттілік

компьютерлік білімділік

алгоритмдік мәдениеттілік

компьютерлік сауаттылық

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

 

Оқушыларда оқытудың білімділік мақсаты бойынша … қалыптасады

компьютерлік білімділік

информациялық мәдениеттілік

алгоритмдік мәдениеттілік

компьютерлік сауаттылық

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

Оқушыларда оқытудың практикалық мақсаты бойынша … қалыптасады

компьютерлік сауаттылық

информациялық мәдениеттілік

алгоритмдік мәдениеттілік

компьютерлік білімділік

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

 

Оқушыларда оқытудың тәрбиелік мақсаты бойынша … қалыптасады

информациялық мәдениеттілік

компьютерлік сауаттылық

алгоритмдік мәдениеттілік

компьютерлік білімділік

алгоритмдік сауаттылық

құзіртеттілік

программист

хакерлік

 

Информатика кабинетінің меңгерушісі … болуы мүмкін

информатика мұғалімі

лаборант

программист

электронщик

техник

механик

оқушы

ер

 

Информатика кабинетінде салыстырмалы ылғалдылықтың пайыздық мөлшері санитарлық-гигиеналық талаптар бойынша … аралығында болуы тиіс.

62-55

52-60

60-70

70-80

60-80

80-90

90-100

20-30

 

Информатика кабинетінде материалдық жауапкершілік кімге беріледі?

кабинет меңгерушісіне

информатика мұғаліміне

лаборанттарға

техник-жөндеушіге

программистке

механикке

оқушыға

хакерге

 

«Алгоритмдеу және программалау» тарауын оқытудың мақсаты:

есептердің қойылымы бойынша алгоритмдеп, оны программалау тілдерінің бірінде жазу арқылы білім, білік,дағды қалыптастыру

оқушылардың ой-өрісін информатика саласы бойынша жетлдіру

оқытудың түрлі формасы бойынша ұйымдастыруды меңгеру

есептің математикалық қойылымын түсіндіре білу

пәннің мазмұнын үнемі жаңартып отыру

-де есеп шығару

Текст тере білу

Мамандыққа сәйкес компьютерлiк әдебиеттердi үзбей оқу

 

Не үшін оқытамыз? Бұл сұрақ … анықтайды

оқытудың мақсатын

оқытудың мазмұнын

оқытудың әдістерін

оқытудың құралдарын

оқытудың түрлерін

оқытудың міндетін

оқытудың көрнекілігін

оқытудың нәтижелігін

 

Нені оқытамыз? Бұл сұрақ … анықтайды

оқытудың мазмұнын

оқытудың мақсатын

оқытудың әдістерін

оқытудың құралдарын

оқытудың түрлерін

оқытудың міндетін

оқытудың көрнекілігін

оқытудың нәтижелігін

 

Қалай оқытамыз? Бұл сұрақ … анықтайды

оқытудың әдістерін

оқытудың мақсатын

оқытудың мазмұнын

оқытудың құралдарын

оқытудың түрлерін

оқытудың міндетін

оқытудың көрнекілігін

оқытудың нәтижелігін

 

Қалай тиімді оқытуға болады? Бұл сұрақ … анықтайды

оқытудың арнайы әдістерін

оқытудың дәстүрлі әдістерін

оқытудың мазмұнын

оқытудың құралдарын

оқытудың түрлерін

оқытудың міндетін

оқытудың көрнекілігін

оқытудың нәтижелігін

 

Информатика ғылымы қашан пайда болды?

20-ғасырдың екінші жартысында

19- ғасырдың екінші жартысында

19- ғасырдың бірінші жартысында

21-ғасырдың басында

20-ғасырдың бірінші жартысында

21 ғасырда

18 ғасырда

17 ғасырда

 

Алғаш мектепке енгізілген кезде информатика қай сыныптарда оқытылды?

9-10 сынып

8-9 сынып

10-11 сынып

7-11 сынып

8-11 сынып

12-сынып

5-9 сынып

5-7 сынып

 

Информатиканың 7-9 сыныптарға арналған курстары қалай аталады?

негізгі (базалық) курс

бағдарлы (профильдік) курс

базалық курстың алдындағы курс

компьютерде іс-жүргізу курсы

пайдаланушы курсы

элективті курс

программалау курсы

есептеу курсы

 

кем болмауы тиіс

2

2

2

2

 

Компьютер экраны мен оны пайдаланушы көзінің арақашықтығы қанша см болуы тиіс?

60-70см

50 см

45-50 см

50-60 см

75-80 см

20-30 см

30-40 см

80-90 см

 

Информатика кабинетінде қалыпты температура … аралығында болуы керек

С

С

С

С

С

С

С

С

 

«Информацияны жеткізу» әрекетінде міндетті түрде … болуы керек

информация көзі және қабылдау құрылғысы, олардың арасындағы байланыс желісі

берілетін информацияның мәні мен мағынасы

екі адам

берілетін информацияның көлемі мен мазмұны

байланыс каналының құрылғылары

хат арқылы

екі және одан көп адам

информация мазмұны

 

Ағылшын тілінен қазақ тіліне мәтінді аудару қандай процеске кіреді

информацияны өңдеу

информацияны беру

информацияны іздеу

информацияны сақтау

информацияны жазу

информацияны тарату

информацияны оқу

информацияны көру

 

 

Санау жүйесі — бұл:

сандарды жазудың қабылданған тәсілі

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифрларының жиыны

совокупность цифр 0, 1 цифрларының жиыны

I, V, X, L, C, D, M цифрларының жиыны

натурал сандар жиыны

бүтін сандар жиыны

нақты сандар жиыны

рим цифрлар сандар жиыны

 

Кодтау теориясында информацияны өлшеу бірлігі ретінде не қабылданған?

   

   

   

   

1 фут

1 см

1 м

1 т

 

 

Компьютер — бұл:

информацияны өңдеу, жинақтау, т.б. арналған әмбебап электронды есептегіш машина

сандарды өңдеуге арналған электрондық құрылғы

кез келген жұмыс орнына қойылатын, берілген информацияларды сақтауға арналған құрал

мәтіндермен жұмыс істеуге арналған құрылғы

аналогты сигналдармен жұмыс істеуге арналған құрылғы

тек есеп шығаратын құрылғы

ойын ойнауға арналған құрылғы

кез келген жұмыс орнында болатын құрылғы

 

Компьютерді телефон желісіне қосу үшін …. қолданылады

модем

факс

сканер

принтер

монитор

жүйелі блок

плоттер

тышқан

 

Қандай операциялық жүйелер болмайды?

Көлемді және супер-ОЖ

Қарапайым және көпдеңгейлі

Желілік және локалды

Командалық және командалық емес

Біресепті және көпесепті

MS-DOS

Unix

Windows.

 

Операциялық жүйелерге жататындар:

MS-DOS, Unix, Windows.

MS-Office

Coler Draw.

MS-Word, Word Pad

Power-Point.

Norton.

MS-Excel

MS-Access.

 

 

Архивтелген файлдың кеңейтілуі:

*.arj

*.rip

*.dat

*.xcl

*.doc

*.docx

*.xclx

 

Программалар … болып бөлінеді:

Жүйелік, қолданбалы және аспаптық программалар.

Операциялық жүйе және программалық жүйе.

Текстік, графикалық.

Электрондық кесте

әліметтер қоры.

Ms Dos

NC

.

 

Интернет желісінде электрондық поштаның адресі берілген:

пошта сақталатын компьютердің аты қандай:

mtu-net.ru

net.ru

name

name

ra.

name

user

net

 

:

.

Электронды почта.

Жұмыс станциясы.

Желі түрі.

Ms Access объектісі.

Документ

Адрес

Сөз

 

 

:

Желі бойынша мәтіндік интерфейсті жүзеге асыратын желілік хаттама

Бұл пошталық хаттамалар, почталық хабарларды тапсыру үшін қолданылады

Интернеттегі құжаттарға қол жеткізуге арналған, алайда http хаттамасының мүмкіншілігі аз және 1993 жылға дейін қолданылған хаттама

Тек мәтін түрінде ғана мәліметтер ұсынатын гипертекстік хаттама

Практикада дамымаған гипертекстік хаттам

Шамалы ескірген гипертекстік хаттама.

Тораптық адресті қолдану хаттамасы

Басқа компьютердің бірегей адресін анықтауын жүзеге асырады

 

мыналардан тұрады

Құжаттардың, сайттардың,беттердің адрестері және сипаттары

Интернеттің арнайы қызіметтері

Қолданушының чаттарда қолданатын арнайы аты

Мәтіндер

Программалар

Суреттер.

Интернеттегі компьютерлер тобының ортақ болігі, ол компьютердіңорналасқан жерін және сол ұйымның категориясын анықтайды.

 

2 жауапты тесттер

5 ден 2 жауап

 

151. Информатиканың мамандырылған саласына әзiрше қайсысы жатпайды

лингвоинформатика

фразоинформатика

геоинформатика

экономикалық информатика

пединформатика

 

 

152. Информатика мектепке алғашында қандай пән ретiнде енгiзiлдi?

ИЕТН

Информатика есептеуіш техника негіздері

программалау

есептеу техникасы

базалық курс

 

153. Информатиканың пән ретiнде ерекшiлiгi

пән iшiлiк байланыстың күштiлiгi

пәнаралық байланыстың күштілігі

i

интернет арқылы оқылатыны

 

154. Ғылымның, техниканың, технологияның соңғы жетiстiктерi мен жетiк тәжiрибелердiң қоғам өмiрiне ендiрiлуi… деп аталады.

қоғамды ақпараттандыру

ақпараттандыру

бiлiмдi ақпаратандыру

қоғамды компьютерлендiру

интеграциялау

 

156.Қазақстанда 7 сыныпта оқытылатын информатика курсы

базалық курс бастамасы

базалық курс

пропедевтика

би

пайдаланушы курсы

 

157. Информатика пәні жаңалығы

оның үнемі өзгерісте болуында

техникалық құралдарының әртүрлілігімен бағдарламалық құралдарының үздіксіз жаңарып отыруында

жаңа бағдарламаны информатиканы оқыту әдістемесінің жеткіліксіз дәрежеде қарастырылуында

тәжірибелі мұғалімнің курсты оқыту әдістері мен мазмұнына тереңірек назар аударуында

дидактикалық жалпы бірінциптері

 

158. Балалардың оқу іс-әрекетіне қызығушылықтарын арттыру, ынталандыру әдістері

Танымдық ойындар

пікір таластар

Кітаппен жұмыс жасау, жекелеп сұрау

Жазбаша жұмыстар, лекциялар

Лабораториялық жұмыстар, жаттығулар

 

159. Практикалық оқыту әдістері

Жаттығулар

тәжірибелік жұмыстар

Тест, емтихан, лекция

Иллюстрация, демонстрация, әңгіме

Лекция

 

160. Білім беру жүйесін басқаруда басшылыққа алынатын негізгі мемлекеттік құжат

Қ.Р білім беру туралы заңы

Жалпыға міндетті білім стандарты

Қ.Р гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы

Қ.Р этномәдениеттілік білім беру тұжырымдамасы

Білім және ғылым министрлігі

 

161. Педагогика курсының оқыту процесінің заңдылықтарына арналған бөлімі:

дидактика

мектептану

тәрбие теориясы

этнопедагогика

Педменеджмент

 

162. Мектепте оқыту прцесін ұйымдастырудың негізі түрі

сынып-сабақ жүйесі

сабақ

практикалық сабақ

конференция сабақ

лекция сабағы

 

163. Дидактиканың негізгі ұғымдары

оқыту процесі

оқыту әдістері

тәрбие

өзін-өзі тәрбиелеу

дамыту

164. Оқытудың тиімді жүйесін құрастырумен айналысатын, оқу процесінің жобасын жасайтын педагогика ғылымының бағыты:

дидактика

тәрбие теориясы

педагогикалық технология

әдістеме

басқару теориясы

 

165. Ғылымның жетістігін қамтитын оқыту принципі

ғылымилылығы

оқытудың жүйелілігі

жеткіліктігі

сабақтастығы

саналылығы

 

166. «Жеңілден қиынға», «Белгіліден белгісізге», «Қарапайымнан күрделіге» деген оқыту принципі:

жүйелілік

бірізділік

ғылымилық

көрнекілік

теория мен тәжірибенің байланысы

 

167. Оқу пәндерінің құрамы жыл сайын мына құжатпен реттеледі:

оқу жоспарымен

оқу бағдарламаларымен

мектептің жылдық жоспарымен

мектеп жарғысымен

мұғалімнің жеке жоспарымен

 

168. Практикада біліктілік пен дағдыны қалыптастырудағы оқу жұмысының әдістері:

жаттығу

лабораториялық сабақ

мектеп лекциясы

оқулықпен жұмыс

кітаппен жұмыс

 

169. Монолог әдісіне жататындар:

лекция

дәріс

диспут

конкурс

конкуренция

 

170. «Оқыту принципі» — бұл:

дидактикалық процесті ұйымдастыру мен өткізудегі нормативті талаптар

дидактикалық процесті ұйымдастыру мен өткізудегі нормативті жетекші идеялар

ережелер

дидактикалық заңдылықтар

ережелер, нормлар

 

171. Оқыту принципіне жататындар:

ғылымилық, белсенділік

көрнекілік

көпшілдік

жоғары сыйластық және оқушыға талап қоюшылық, мүмкіндігінше жоғары деңгейдегі сыйластық

мектеп және ата-ана іс-әрекетінің бірлігі

 

173. Жалпы әдіс оқушының таным әрекетінің сипаты бойынша тарамдалады:

түсіндірме-иллюсбрагивті,

іздестіру, зерттеу әдістері

тек қана іздестіру әдісі

интервью

дұрыс жауап жоқ

 

174. Грек тілінен аударғанда «технология» термині қандай мағына береді?

Шеберлік

Өнім

басқару

бекіту

қайталау

 

175. Жаңа технология негізгі неше бағыттан тұрады?

3

27/9

4

5

6

 

176. Оқушылардың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау

күнделікті бақылау, сабаққа баға қою,

бақылау жұмыстары, үй тапсырмаларын тексеру

әңгіме, кітаппен жұмыс

жаттығу, лабораториялық сабақ, әңгімелеу

әңгіме, лекция, әңгімелесу

 

177. Оқу пәндерінің тізімін, олардың оқу жылына, аптаға бөлетін жылдық сағат санын анықтайтын құжат

оқу жоспары

оқу бағдарламасы

жұмыс бағдарламасы

типтік бағдарлама

жеке жоспар

 

178. Оқулықтың атқаратын қызыметі

дамытушылық, тәрбиелік,

білімділік

хабарламалық, жаттығулық

тәрбиелік, қалыптастырушылық, құрылымдылық

комуникативтілік, ұйымдастырушылық, мотивациялық

 

179. Өткен материалды жаңа материалмен байланыстыратын оқытудың дидактикалық принципі:

бірізділігі

жеткіліктілігі

оқытудың көрнекілігі

ғылымилығы

саналылығы

 

180. Оқушылардың өз бетімен жаңа материалды меңгеру, ұғыну әдісі:

оқулықпен жұмыс

тиісті пәнді оқу

иллюстрациялау және демонстрациялау

үй тапсырмасын тексеру, программалық бақылау

әңгіме, оқулықпен жұмыс

 

181. Оқушылардың білімін тексеру және бағалау түрлері

күнделікті, тоқсандық,

жылдық қорытынды

ауызша сұрау

бақылау жұмысы

оқушылардың оқу жұмысын қүнделікті бағалау

 

182. Педагогикалық технология

жүйе, тәсіл, жол және тәрбиенің міндетін шешуді қамтамасыз ететін педагогика ғылымындағы бағыт тәсіл — тәрбиенің міндетін шешуді қамтамасыз ететін педагогика ғылымындағы бағыт

технократия теориясы

қазіргі заманғы қоғамдық пікір бағыты

технологиялық негіздеу

педагогикалық негіздеу

 

183. Оқытудың екі-жақты сипаты мынандай өзара тығыз байланысқан әрекетпен анықталады:

білім беру

оқу

отбасы және мектеп

оқушы мен сынып

тәрбиеші

 

184. Оқыту процесі

мұғалім мен ол басқаратын оқушылар әрекетінің бірізді жиынтығы

ұстаз бен ол басқаратын оқушылар әрекетінің бірізді жиынтығы

дүниетанымдық және мінез-құлық негіздерін қалыптастыру

шығармашылық күш пен қабілеттерді дамыту

іскерлік, дағды жүйелерін саналы түрде игеру

 

185. Оқушылардың білімін бақылау болып саналмайды-

бір рет

күнделікті

үнемі

қорытынды

аралық

 

186. Белгілі бір оқу пәнін сипаттайтын құжат-

оқу пәні

оқу жоспары

оқу құралы

оқу бағдарламасы

әдістемелік нұсқау

 

187. Білім берудің мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар

оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулықтар

БҰҰ конвенциясы, декларациясы

сынып журналы, қүнделіктер, оқулықтар

Қ.Р конституциясы, тұжырымдамалар, заңдар

азаматтық кодекс, әлеуметтік кодекс

 

188. Оқыту процесін аяқтайтын негізгі элемент-

білімді практикада қолдану

бақылау

бекіту

педагогикалық диагностика

кірістіру

 

6 дан 2 жауап

 

189. Оқу жоспары:

тиісті білім беру деңгейіндегі оқу пәндерінің тізімін, қөлемін, соған сәйкес зерделеу тәртібі мен бақылау түрлерін регламенттейтін негізгі құжат

оқу пәндерінің санын, оның құраушы нысандарын, әрбір пән бойынша материалдарды құрастырады

пән бойынша оқу материалының мазмұнын тақырыптарды оқуға кететін сағат санын, оқу жылының басталуымен аяқталуын және демалыс ұзақтығын айқындайтын құжат

оқу пәндерінің құрамын және оқу жылының құрылымын анықтайтын сертификат

әрбір оқушының өзіндік дамуы үшін таңдайтын білім көлемінің тізімі

пән бойынша оқу материалының мазмұнын тақырыптарды оқуға кететін сағат саны

 

190. Оқу процесінің белсенді субьектісі:

оқушылар мен мұғалімдер

ұстаз бене оқушы

мектеп әкімшілігі

әдіскерлер

сынып жетекшілері

оқушылар

 

191. Мұғалімнің жеке тұрғыдан білімін жетілдірудің негізгі түрі-

өзіндік білімін жетілдіруі

білімін жетілдіру институты

әдістемелік бірлестік

ақпараттық сауаттылық курсы

жоғары оқу орындарының қызыметі

оқушылар біілімін жетілдіру

 

192. Оқу бағдарламасы:

әрбір оқу пәні бойынша, меңгеруге тиісті білімнің, шеберлікпен дағдылардың мазмұнымен, көлемін айқындайтын құжат

мерзімін анықтайтын құжат әрбір оқу пәні бойынша, меңгеруге тиісті білімнің көлемін айқындайтын құжат

оқу пәнінің ретін, сапасын, әрбір тоқсанның басталу мен аяқталу

Оқу пәнінің ретін, сапасын,

сыныптарда оқылатын пәндермен, олардың сағат санын белгілейтін құжат

әрбір оқу пәнінің білім көлемін және сағат санын анықтайтын, курстағы тақырыптарды, сұрақтарды айқындайтын құжат

 

193. Оқытудың сыныптық-сабақтық жүйесінің теориялық негізін құраушы:

Я.А. Коменский

К.Д. Ушинский

Платон

Сократ

В.А Сухомлинский

 

194 Оқыту процесінің қозғушы күші:

оқыту процесінің қарама-қайшылығы

оқушы мен оқытушының дағды, білім, білікті меңгеруге бағытталған таным

дағды, білім, білік жүйесімен оқушыны қаруландыру

жарыс, жазалау, мадақтау

оқушы әрекетін басқару

барлық жауап дұрыс

 

195. Білім, іскерлік және дағды мен ойлау тәсілдерін оқыту процесінде игерілген жүйе, — бұл

білім беру

оқыту

оқу

тәрбие

ғылыми таным

іскерлік

 

 

197. Оқу жылының аяғында барлық бағдарламалық материал өткеннен кейін мына сабақ түрлері өткізіледі:

білімді тексеру және бағалау сабақтары

білімді тексеру

семинар сабақтары

дәріс сабақтары

қайталау, өткен материалдарды жүйелеу сабақтары

жаңа білім игеру сабағы

 

198. Оқытудың техникалық құралдарына жатқызуға болады:

компьютерлерді

интерактивті тақтаны

көрнекі құралдарды

кестелерді

демонстрациялауды

жаттығуларды

 

199. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісіне жатқызуға болатын бақылау түрі:

педагог оқушылардың компьютер бағдарламалардың көмегімен курстық жеке тақырыптары бойынша оқу барысындағы оқушылардың дамуына бақылау жүргізуі

эксперименттік топпен жұмыс

кезекші мұғалімнің асханадағы оқушыларды бақылауы

сынып жетекшісі оқушылардың киімдерінің тазалығын қадағалап, бақылауы

математика пәнінде, мұғалім оқушылармен қатысуын қадағалап, бақылау

математика пәнінде, мұғалім оқушылармен бірге аралардың әрекетін бақылауы

 

200. Оқытудың мазмұны-

оқыту процесінде оқушылардың меңгеретін білім, білік, дағдыларының жиынтығы

оқытудың нәтижесі

оқулықтың мазмұны

мектепте оқытылатын пәндер тізімін құрайтын білімедр шеңбері

ғылым негіздерінен білімдер жиынтығы

мұғалім-оқушы

 

201. Информатикадан сабақ беру әдістемесінде дидактиканың міндеті

Жаңа білім мен білікті игеру

Теориялық білім мен білікті жетілдіру және қолдану

Практикалық білімді игеру

Оқулықпен дұрыс жұмыс жасау

Оқушылармен топтық жұмыс жасау

Тәрбие жұмыстарын жүргізу

 

202. Информатикадан сабақ беру әдістемесінде дидактиканың міндеті

Теориялық білім мен білікті жетілдіру және қолдану

Жаңа білім мен білікті игеру

Практикалық білімді игеру

Оқулықпен дұрыс жұмыс жасау

Оқушылармен топтық жұмыс жасау

Тәрбие жұмыстарын жүргізу

 

203. Информатикадан сабақ беру әдістемесінде дидактиканың міндеті

Білімді қорыту және жүйеге түсіру

Теориялық білім мен білікті жетілдіру және қолдану

Практикалық білімді игеру

Оқулықпен дұрыс жұмыс жасау

Оқушылармен топтық жұмыс жасау

Тәрбие жұмыстарын жүргізу

 

204. Информатикадан сабақ беру әдістемесінде дидактиканың міндеті

Бақылау- есепке алу

Білімді қорыту және жүйеге түсіру

Практикалық білімді игеру

Оқулықпен дұрыс жұмыс жасау

Оқушылармен топтық жұмыс жасау

Тәрбие жұмыстарын жүргізу

 

205. Информатикадан сабақ беру әдістемесінде дидактиканың міндеті

Аралас сабақтар

Бақылау- есепке алу

Практикалық білімді игеру

Оқулықпен дұрыс жұмыс жасау

Оқушылармен топтық жұмыс жасау

Тәрбие жұмыстарын жүргізу

 

206. Оқыту үрдісі – ………………….

оқушы мен мұғалімнің өзара бірлесіп жасайтын әрекеті

білім алушы мен ұстаздың өзара бірлесіп жасайтын әрекеті

сапалық өзгерістерді зерттейді

қызығуды тудыратын бірнеше жағдай

материалдық шындықтың адам санасында бейнеленуі

практикалық қызмет барысында іске асады

 

209. Оқушылардың білімі мен білігін жетілдіру сабақтарына ……………… кіреді

оқушылардың алған білімін қайталау және бекіту сабақтары

қорытындылау және жүйеге түсіру сабақтары

бағалау

әңгімелес сабақтары

кітаппен жұмыс сабағы

әңгіме сабағы

 

210. Бағдардамалау тілдеріне арналған сабақ неден басталады?

Алгоритм құрудан

Блок схема

кесте құрудан

тәжірибе жасаудан

сурет салудан

өлең айтудан

 

211. Информсатиканың базалық курсы қай сыныптар аралығында оқытылды?

7-9 сыныптар

8-7 сыныптар

5-6 сыныптар

8-10 сыныптар

9-10 сыныптар

10-11 сыныптар

 

212.Оқу бағдарламасында көрсетіледі.

Белгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны

оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі

Оқу пәндерін класстарға бөлу және сағат санына қарай оқыту

Тоқсандық оқыту жалғасындағы оқу пәндерін оқыту тәртібі

Әрбір оқушының қажеттілігімен қызығушылығын қанағаттандыратын білім

Мектепте оқытылатын пәндер тізімі

 

213.Мақсаты, мазмұны, типі, құрылым, құрамдары және әдістері арқылы ерекшелінеді.

Кез келген жауап

Барлық жауап

информатика сабағы

Биохимия сабағы

Химия тарихы

Физика сабағы

 

214.Өрт сөндіргіш құралдар сақталады:

барлық компьютер кластарында

компьютер класында

Лаборанттар бөлмесінде

   

Класта

Бөлек жерде

 

215. Технология ұғымына анықтама бергендер кімдер?

Б.Т. Лихачев

В.П. Беспалько

М.И. Махмутов, М.Г. Гарунов

М.А. Данилов, М.Н. Скаткин

П.М. Щетинина, А.М. Матюшкин

А.С. Макаренко, Ю.К. Бабанский

 

216.Орта мектепте оқылатын барлық пәннің міндеті.

Тәрбие беру

оқушыларды дамыту

Қалыптастыру, тәрбиелеу

   

Білім беру мазмұны

Білік

 

217.Информатиканың

оқыту барысында оқушылардың ақыл-ойын дамыту қандай принципке сүйенеді?

Білім

тәрбие берумен

Ойлау қабілетімен

Белсенділігімен

Тәрбие

Ұйымдастырумен

 

218.Оқытудың ауызша әдстерін көрсет.

Иллюстрациялау

демонстрациялау

Әңгіме,түсіндіру

Жаттығу, байқау

Тәжірибелік жұмыс

Лабораториялық жұмыс

 

219.Баяндау, әңгімелесу, текстпен өздігімен жұмыс қай әдістер тобына жатады?

Түсіндірме

түсіндіру

Лекция

Кітаппен жұмыс

Сөз – көрнекі сарамандылық әдістер тобы

Сөз – көрнекі әдістер

 

220. Оқыту принципіне жататындар:

ғылымилық

белсенділік

көпшілдік

жоғары сыйластық және оқушыға талап қоюшылық, мүмкіндігінше жоғары деңгейдегі сыйластық

мектеп және ата-ана іс-әрекетінің бірлігі

коммуникативтілік

 

:

диктант

қысқаша мерзімді бақылау

үйрету

түсіндіру

зертханалық жұмыс

машықтандыру

 

.

күнделікті тексеру

қорытынды тексеру

ұйымдастыра тексеру

ауызша сұрау арқылы тексеру

теориялық тексеру

практикалық тексеру

 

223. Грек тілінен аударғанда «технология» термині қандай мағына береді?

шеберлік

кәсіп

бекуіту

қайталау

қайта жаңғырту

басқару

 

:

сұрақ қою

жауапты тыңдау

жазбаша бақылау

шығарма

қысқа мерзімді бақылау

диктант

 

225.Мектеп бөлмелерінің жабдықтары қолданылады..

оқу-тәрбие процесін қамтамасыз ету үшін

оқушылардың бойы мен жасына сәйкес еркін жұмыс  жасауға ыңғайлы болу керек

оқытудың барлық ұйымдастыру формаларын жүргізу үшін

лабораториялық және практикалық сабақтарды жүргізу үшін

лаборатория жүргізу үшін

практика сабағын жүргізу үшін

 

226.Тәрбиелеу теориясы қандай функцияны оқытады?

тәрбиелеу

оқыту

барлық

дамыту

дидактикалық

білім

 

7- ден 2 жауап

 

227. Жеке оқу пәнінің материалын жасөспірімге жеткізу ісіндегі сабақ беру мен оқудың бірлігі – бұл … деп аталады.

Оқыту

Білім беру

Тәрбиелеу

Сабақ беру

Бағалау

Ұйымдастыру

Қайталау

 

228. Болашақ қоғамды құрушы жастардың тәрбиешісі, педагогикалық еңбектің шебері, мектеп патриоты.

Мұғалім

Оқытушы

Ата — ана

Дәрігер

Юрист

Шебер

Хаккер

 

229. Мақсаты, мазмұны, типі, құрылым, құрамдары және әдістері арқылы ерекшелінеді.

Кез келген жауап

Жауаптар барлығы

информатика сабағы

Биохимия сабағы

Химия тарихы

Физика сабағы

Математика сабағы

 

230. Әдіс сөзі қандай ұғымды білдіреді?

таным жолы

зерттеу

анықтау

бақылау

дәлелдеу

көру

сөйлесу

 

231. Оқу жоспарынан тыс, оқушылардың қалауы бойынша ұйымдастырылатын оқу-тәрбие жұмысы қалай аталады?

сыныптан тыс жұмыстар

сыныптан тыс өзіндік жұмыстар

практикалық жұмыстар

экперименттік есептер

лабораториялық жұмыстар

зертханалық жұмыстар

лабораториялық жұмыстар

 

232. Технология ұғымына анықтама бергендер кімдер?

Б.Т. Лихачев,

В.П. Беспалько

М.И. Махмутов

М.А. Данилов

П.М. Щетинина, А.М. Матюшкин

А.С. Макаренко,

Ю.К. Бабанский

 

Білім беру мазмұнына қандай факторлар әсер етеді?

Ғылым дамуы

Техниканың дамуы

Ғалымдардың методикалық көзқарасы

Озат педагогикалық тәжірибе

Саясат

Экономика

Математика

 

Практикалық оқыту әдістері

жаттығулар

тәжірибелік жұмыстар

тест, емтихан

сынақ, лабораториялық жұмыс

иллюстрация

лекция, конференция

дәріс

 

Балалардың оқу іс-әрекетіне қызығушылықтарын арттыру, ынталандыру әдістері

танымдық ойындар

пікір таластар

кітаппен жұмыс жасау

жазбаша жұмыстар, лекциялар

лабораториялық жұмыстар, жаттығулар

бақылау жұмыстар

диктанттар

 

236. Инновациялық деп аталатын оқу мекемелерінде:

жаңашылдықты педагогикалық ізденіс пен іскерлікті қаруландырады

ғылыми-педагогикалық эксперименттер жүргізіледі

классикалық әдістер пайдаланылады

жинақтаған тәжірибені қолданады

педагогтардың іс-тәжірибесінің үйретілуі

дәстүрлі оқыту әдістерімен шектеледі

лекция түрінде өтіледі

237. Тұлға санасын қалыптастыру әдістері:

әңгіме, түсіндіру, дәріс, эстетикалық әңгіме, иландыру, пікір-талас, мысал келтіру

жаттығулар, үйрету, талап ету, тапсырма беру, тәрбиелік жағдайларды тапсыру

жарыс, ынталандыру, жазалау

тәжірибелер, жаттығулар, оқу-өндірістік еңбегі

иллюстрация, демонстарция

оқушыларды бақылау

ойын технологиясы

 

238. Ынталандыру дегеніміз

жағымды әрекетті ынталандыру мақсатындағы тәрбиеленушіге әсер ету

жағымды әрекетті ынталандыру мақсатындағы тәрбиешінің әсері

тұлғаның әрекетін қолдамау және теріс бағалау

Тәрбиеленушілерді дұрыс баға беруді игеруге және пайымдауға игеру

тәрбиеленушіге эмционалды-сөздік тұрғыдан әсер ету

қолпаштау

оқыту

 

239. Жалпы білім беру дегеніміз

оқушыларды табиғат және қоғам туралы маңызды ғылымдардың негізімен таныстыру

дүниетанымдық көзқарасын кеңейту, дүниеге көзқарасын, адамгершілік, эстетикалық мәдениетін дамыту

адамды белгілі-бір кәсіптік қызметке дайындау

барлық өндірістік қарапайым құралдармен жұмыс істеу дағдысын меңгерту

практикалық оқыту

лекциялық оқыту

ынталандыру түрі

 

240. Оқыту әрекетіне қатысады

мұғалім – оқушы

оқушы – компьютер

оқушы- директор

мұғалім – зертханашы

оқытушы – директор

мұғалім-директор

ата-ана — директор

 

241. Оқыту әрекетіне қатысады

оқушы – оқу пәні

оқушы – компьютер

оқушы – директор

мұғалім – зертханашы

оқытушы – директор

мұғалім –директор

ата-ана — директор

 

 

42. Оқыту бағыты дегеніміз не?

Белгілі білім беру салаларының пәндер топтарын кеңейте оқытуды қамтамасыз ететін бейімдік оқытуды ұйымдастыру нысаны

оқытуды ұйымдастыру нысаны

Тұлғаның жеке типологиялық ерекшеліктері ескерілетін оқу іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілі

Жалпы орта білім беру сатылары бойынша оқыту тілімен бағыттарына сәйкес базистік оқу жоспары негізінде әзірленген нормативтік құжат

Оқушыдардың деңгейлік оқу дайындығын алдын-ала берілген сандық және сапалық сипаттамаларының көрсеткіштері бойынша айқындау құралдары мен тәсілдері

Жалпы орта білім беру сатылары бойынша оқыту тілімен бағыттарына сәйкес базистік оқу жоспары негізінде әзірленген нормативтік құжат

инновациялық

 

243. Типтік оқу жоспары дегеніміз не?

Жалпы орта білім беру сатылары бойынша оқыту тілімен бағыттарына сәйкес базистік оқу жоспары негізінде әзірленген нормативтік құжат

оқытуды ұйымдастыру нысаны

Білім сапасын мемлекеттік бақылау ережелері мен рәсімдерін анықтайтын нормативтік құжат

Тұлғаның жеке типологиялық ерекшеліктері ескерілетін оқу іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілі

Оқушыдардың деңгейлік оқу дайындығын алдын-ала берілген сандық және сапалық сипаттамаларының көрсеткіштері бойынша айқындау құралдары мен тәсілдері

Белгілі білім беру салаларының пәндер топтарын кеңейте оқытуды қамтамасыз ететін бейімдік оқытуды ұйымдастыру нысаны

Сипаттамаларының көрсеткіштері бойынша айқындау құралдары мен тәсілдері

 

44. Оқытуды саралау дегеніміз не?

Тұлғаның жеке типологиялық ерекшеліктері ескерілетін оқу іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілі

оқу іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілі

Белгілі білім беру салаларының пәндер топтарын кеңейте оқытуды қамтамасыз ететін бейімдік оқытуды ұйымдастыру нысаны

Білім сапасын мемлекеттік бақылау ережелері мен рәсімдерін анықтайтын нормативтік құжат

Оқушыдардың деңгейлік оқу дайындығын алдын-ала берілген сандық және сапалық сипаттамаларының көрсеткіштері бойынша айқындау құралдары мен тәсілдері

Тұлғаның жеке типологиялық ерекшеліктері ескерілетін оқу іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілі

сипаттамаларының көрсеткіштері бойынша айқындау құралдары мен тәсілдері

 

 

245. Элективтік курстар ( таңдауы бойынша курстар) дегеніміз не?

Мазмұны оқушылардың жеке икемділіктері мен таңдауына сәйкес оқушылардың танымдық қызығушылықтарын қанағаттандыруға мүмкіндік беретін оқу курстары

оқушылардың танымдық қызығушылықтарын қанағаттандыруға мүмкіндік беретін оқу курстары

Белгілі білім беру салаларының пәндер топтарын кеңейте оқытуды қамтамасыз ететін бейімдік оқытуды ұйымдастыру нысаны

Білім сапасын мемлекеттік бақылау ережелері мен рәсімдерін анықтайтын нормативтік құжат

Оқушыдардың деңгейлік оқу дайындығын алдын-ала берілген сандық және сапалық

сипаттамаларының көрсеткіштері бойынша айқындау құралдары мен тәсілдері

Дәрістер

 

46. Оқыту әдістері жіктеледі:

жалпы және жеке әдістер тобы

жеке және күрделі әдістер тобы

материалды өңдеудің математикалық әдістері

факультативтік сабақтар

интервью және анкеталық сауал

іздестіру, зерттеу

тәжірибе

 

247 Жалпы әдіс оқушының таным әрекетінің сипаты бойынша …… әдістерге жіктеледі.

иллюстративті

іздестіру

зерттеу

тәжірибе

барлық жауап дұрыс

жалпы

жеке әдістер тобы

 

48. Оқыту үрдісі дегеніміз не?

оқушы мен мұғалімнің өзара бірлесіп жасайтын іс –әрекеті

оқушы мен мұғалімнің атқаратын іс-әрекеті

білім беру барысында оқушылардың жеке тұлғасын жан- жақты жетілдіру

оқушылардың танымдық әрекетін дамыту

оқушылардың ой- санасын қалыптастыру

оқу барысында оқушының атқаратын іс-әрекетінің нәтижесі

мұғалімнің іс-әрекеті

 

49. Білім алу дегеніміз не?

оқу барысында оқушының атқаратын іс-әрекетінің нәтижесі

оқу іс-әрекетінің нәтижесі

білім беру барысында оқушылардың жеке тұлғасын жан- жақты жетілдіру

оқушылардың танымдық әрекетін дамыту

оқушылардың ой- санасын қалыптастыру

оқу барысында зертханашының атқаратын іс-әрекетінің нәтижесі

оқу барысында директордың атқаратын іс-әрекетінің нәтижесі

 

 

250. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшірілудегі емтихан сынақтары:

күнделікті, тоқсандық, жылдық, қорытынды

тоқсандық, жылдық

бақылау жұмысы

мемлекет аралық бақылау

дұрыс жауап жоқ

диктант

күндік

 

251. Күнделікті тексеру…

жеке сабақтарда жүзеге асырылады

әр сабақтан соң

жыл аяғында жүзеге асырылады

тоқсан соңында жүзеге асырылады

барлығы дұрыс

жыл сайын

ай сайын

 

252. Дүркінді тексеру …. жүзеге асырылады

бір тақырып өткен соң

әр сабақтан соң

жыл аяғында

тоқсан соңында

әр аптада

2 тарау өткен соң

Ай откен соң

 

253. Қорытынды тексеруді …. жүзеге асыру.

тоқсанның соңында

жыл аяғында

бір тақырып өткен соң

жеке сабақтарды талқылауда

апталық қорытынды жасауда

барлық жауап қате

күніге

 

254. Ауызша сұраудағы оқушының білім мен білігін тексерудегі жиі қолданылатын түрі.

жекелеп және жаппай сұрау

топтық және топішілік

сынып аралық

қысқа мерзімді

ұзақ мерзімді

дұрыс жауап жоқ

сұрау

 

255. Жаңа сабақты түсіндіруден бұрын тірек білімді еске түсіру және материалды бекіту үшін қолданылатын ауызша сұрау.

қысқа мерзімді

ұзақ мерзімді

жаппай

жеке

құрама жауап алу

қатарынан жауап алу

тест

 

256. Белгілі бір тақырыпты оқушының алған білімін, қайталау, пысықтау және тексеру мақсатын көздейтін ауызша сұрау –

ұзақ мерзімді

жоспар бойынша

мерзімді

жеке дара жауап

құрама жауап алу

жалпылама сұрау

тест

 

257. Қысқа мерзімді бақылау жұмыстарын қанша минутта жазып бітуі керек.

15-20мин

10-15мин

5-10мин

20-25мин

25-30мин

45 минут

50 минут

 

Информацияны кестеде беру, өңдеу түсінігін қалыптастыру

Нобайлауға берілген күрделі емес есептерді шешуді

есептерді және абстрактілі тұжырымдауды үйрену

Сұқбат командаларды игеру. Формуланы немесе бастапқы берілгендерді әр түрлі етіп, тапсырмаларды жеке-дара оқушыға лайықтап беру

Программалық құралдарды меңгеру. Программист көмегінсіз есепті қоюды, шешуді үйрену

Компьютерде тиімді әрекет жасау әдістерін қалыптастыру, оны ойда бейнелеуін көру

ЭЕМ мүмкіндіктері туралы ұғымды кеңейту әр оқушыны компьютерлендірілген жеке іс- әрекеті мүмкіндігін дамыту

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

 

259. Мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың ең маңызды формасын көрсетіңіз?

Сабақ

Дәстүрлі сабақ

Жоспар

Барлық жауап дұрыс

Білімді қорытындылау

іс-шаралар

жиналыс

 

260. Жаңа материалды оқып үйренудің негізгі дидактикалық буыны

Оқушылардың жаңа білімді қабылдауы

Оқушылардың білім деңгейін тексеруі

Дұрыс жауабы жоқ

Оқушының жеке жоспары

Оқыту дидактикасы

Сабақ

Іс-шара

 

261. Сабақтың мазмұны…. тұрады

Деректерден, ұғымдардан, заңдылықтардан,

біліктер мен дағдылардан.

Даму деңгейінен

Тақырыбынан

Барлық жауап дұрыс емес

Жоспардан

Мазмұннан

 

262. Кез – келген сабақ мынадай бөлімдерден тұрады

Кіріспе бөлім, негізгі бөлім,

Қорытынды бөлім

Сабақтың тақырыбынан

Барлық жауап дұрыс

Сабақтың теориялығы мен практикалығы

Зертханадан

Тесттен

 

263. ИОӘ-дегі дәстүрлі оқыту әдістері

сөздік әдістер, көрнекі әдістер

практикалық (іс-әрекеттік) әдістер

әрбір белгі де, сөз де жаңа сапаға ие болатын үнемі өзгеріп, жаңарып тұратын

басқарылатын сөзді қолдану

информацияның таңбалық табиғаты барлық нәрсені иллюстрациялауға болатынын әкелетіндіктен, оқушының мұғалім және достарының іс-әрекетін байқап, компьютерлік ортаның қалай өзгеретінін көру

білім көздері: сөз, байқау, және іс-әрекетті табиғи бірлікте пайдаланып, оқушының компьютер алдында орындаитын іс-әрекеті

үнемі өзгеріп, жаңарып тұратын басқарылатын сөзді қолдану

 

264. Оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары әр сабақта қай түрде жүргізіледі?

жеке тақырыптар және курс бойынша жүргізіледі

Арнайы сабақта

Лекцияда

Практикада

Барлық жауап дұрас

Жаңа материалды өту барысында

жалпы тақырыптарға сай

 

 

8 ден 2 жауап

 

265. Әңгімелесу —

диалогтық баяндауға жатады

монологтық баяндауға жатады

оқушылардың жаңа білімді қабылдауы

дәріс

конференция

Зертхана

2 сағатқа созылады

жиналыс

 

 

оқушылардың оқу-танымдық құзыретін қалыптастыруға жағдай жасауға негізделген процесс.

беру мақсаты мен мазмұнына сәйкес білім беру процесіне қатысушылардың (оқушылар, мектеп әкімшілігі, ата-аналар, заңды тұлғалар және т.б.) барлығына алдын ала таныс, ұжым талқысынан өткен, нақты анықталған өлшемдер арқылы оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс.

— ұсынылған талаптарға сәйкес бір нәрсені бағалау бойынша шешім қабылдау ережесі, негіздемесі және белгісі

онда оқу тапсырмасының орындалу нәтижесінің дұрыстығы туралы нақты түсінік беріледі. Дискрипторға сәйкес бағалау оқушының қойған мақсатына жетуін анықтайды.

Сабақтың білім мен тәрбие беру және дамыту мақсаты

Міндетті бағалау

оқушыларға жаңа материалды меңгеруде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағандығын білуге және оқытудағы мақсаттар мен міндеттерді орындауға мүмкіндік туғызады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау. Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

 

Критерий

ұсынылған талаптарға сәйкес бір нәрсені бағалау бойынша шешім қабылдау ережесі, негіздемесі және белгісі

Әр критерийдің дискрипторы болады, онда оқу тапсырмасының орындалу нәтижесінің дұрыстығы туралы нақты түсінік беріледі. Дискрипторға сәйкес бағалау оқушының қойған мақсатына жетуін анықтайды.

Қалыптастырушы (ағымдағы) бағалау

Оқушылардың жетістіктері туралы есеп

шынайылық пен әділдік үшін бағалауды стандарттау мақсатында бір пәннен беретін мұғалімдердің бір сынып оқушыларының қорытынды жұмысын талқылау процесі.

Модерация білім беру процесінің нәтижесі мен сапасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

 

Модерация

шынайылық пен әділдік үшін бағалауды стандарттау мақсатында бір пәннен беретін мұғалімдердің бір сынып оқушыларының қорытынды жұмысын талқылау процесі.

білім беру процесінің нәтижесі мен сапасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді

Қалыптастырушы (ағымдағы) бағалау

Оқушылардың жетістіктері туралы есеп

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

критериалды жүйені енгізуде оқушы нәтижелерін шынайы және әділ бағалау мақсатында енгізіледі.

алған білім-біліктілігін іс жүзінде қалай қолданатындығын көрсететін, белгілі бір кезеңдегі ақпарат

 

оқушы бойында қандай біліктің қалыптасқандығын көрсететін белгілі бір кезеңдегі ақпарат

алған білім-біліктілігін іс жүзінде қалай қолданатындығын көрсететін, белгілі бір кезеңдегі ақпарат.

оқушылардың оқу-танымдық құзыретін қалыптастыруға жағдай жасауға негізделген процесс.

беру мақсаты мен мазмұнына сәйкес білім беру процесіне қатысушылардың (оқушылар, мектеп әкімшілігі, ата-аналар, заңды тұлғалар және т.б.) барлығына алдын ала таныс, ұжым талқысынан өткен, нақты анықталған өлшемдер арқылы оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс.

— ұсынылған талаптарға сәйкес бір нәрсені бағалау бойынша шешім қабылдау ережесі, негіздемесі және белгісі

онда оқу тапсырмасының орындалу нәтижесінің дұрыстығы туралы нақты түсінік беріледі. Дискрипторға сәйкес бағалау оқушының қойған мақсатына жетуін анықтайды.

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

 

оқу ақпараты блогын оқып болғаннан кейін білім және оқу дағдысының қалыптасу деңгейін анықтау.

Ішкі қорытынды бағалауды педагогтар немесе мектеп әкімшілігі жүзеге асырады.

бастауыш мектепте (5-сынып) оқу дағдысы мен білімін қалыптастыру деңгейін анықтайды.

Білімді қорыту және жүйеге түсіру

Қорытынды жұмыстарға қойылған баға, оқытудың есеп беру кезеңінің қорытынды бағасын анықтауға негіз болып табылады.

Теориялық білім мен білікті қолдану

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

 

 

Сыртқы жиынтық бағалау

 

Қорытынды жұмыстарға қойылған баға, оқытудың есеп беру кезеңінің қорытынды бағасын анықтауға негіз болып табылады.

бастауыш мектепте (5-сынып), негізгі мектепте (10-сынып), жоғарғы мектепте (11-12 сынып) оқу дағдысы мен білімін қалыптастыру деңгейін анықтайды.

шынайылық пен әділдік үшін бағалауды стандарттау мақсатында бір пәннен беретін мұғалімдердің бір сынып оқушыларының қорытынды жұмысын талқылау процесі.

Модерация білім беру процесінің нәтижесі мен сапасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.

оқушы бойында қандай біліктің қалыптасқандығын, сондай-ақ алған білім-біліктілігін іс жүзінде қалай қолданатындығын көрсететін, белгілі бір кезеңдегі ақпарат

мұғалім тарапынан, жолдастары тарапынан компьютермен және өзін-өзі сынау, есепке алу

дәстүрлі және стандартты емес ойлау арқылы нәтиже алуға талпынатын оқушылардың ойлау процесін айқындау

мұғалім тарапынан, жолдастары тарапынан компьютермен және өзін-өзі сынау, есепке алу

 

272. Информатикадағы практика

теорияны тексеру құралы

теориялық болжамдар жасау көзі

компьютер әлемі мінезіне болжам жасап түсініктеме беру

мұғалім тарапынан, жолдастары тарапынан компьютермен және өзін-өзі сынау, есепке алу

дәстүрлі және стандартты емес ойлау арқылы нәтиже алуға талпынатын оқушылардың ойлау процесін айқындау

дәстүрлі және стандартты емес ойлау арқылы нәтиже алуға талпынатын оқушылардың ойлау процесін айқындау

тест

лекция

 

273. Информатикадағы кері байланыс

дәстүрлі ойлау арқылы нәтиже алуға талпынатын оқушылардың ойлау процесін айқындау

стандартты емес ойлау арқылы нәтиже алуға талпынатын оқушылардың ойлау процесін айқындау

мұғалім тарапынан, жолдастары тарапынан компьютермен және өзін-өзі сынау

сынау

есепке алу

теорияны тексеру құралы және теориялық болжамдар жасау көзі

компьютер әлемі мінезіне болжам жасау

түсініктеме беру

 

 

274. Ойлау операциясы анализ

программаның орындалу процесін қадамдарға жіктеп, берілгендерді өзгерту процессі жағдайлар тізбегінде жіктеліп, алгоритм мінезіне жасалған болжамын фактіден өзгеше немесе фактіге сәйкес болатынын табу

алгоритм мінезіне жасалған болжамын фактіден өзгеше немесе фактіге сәйкес болатынын табу

кейбір командаларды түсіну және командалардың орындалуына ортаның реакциясын бақылау негізінде, компьютерлік ортаның жаңасын жасау

өзара ұқсас жаңа ұғымдарды енгізуде және қалыптастыруда әуелі оларды ұқсастығын сонан соң айырмашылығын көрсету

білім көлемі жеткілікті болғанды оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының мақсаттарын көрсету

айырмашылығын жіктеу

кейбір командаларды түсіну және командалардың орындалуына ортаның реакциясын бақылау

компьютерлік ортада бағалау

 

 

275. Ойлау операциясы синтез

кейбір командаларды түсіну

командалардың орындалуына ортаның реакциясын бақылау негізінде, компьютерлік ортаның жаңасын жасау

программаның орындалу процесін қадамдарға жіктеп, берілгендерді өзгерту процессі жағдайлар тізбегінде жіктеліп, алгоритм мінезіне жасалан болжамын фактіден өзгеше немесе фактіге сәйкес болатынын табу

өзара ұқсас жаңа ұғымдарды енгізуде және қалыптастыруда әуелі оларды ұқсастығын сонан соң айырмашылығын көрсету

білім көлемі жеткілікті болғанды оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының мақсаттары мен айырмашылығы негізінде жіктеу

кейбір командаларды түсіну және командалардың орындалуына ортаның реакциясын бақылау негізінде, компьютерлік ортаның жаңасын жасау

мұғалім тарапынан, жолдастары тарапынан компьютермен және өзін-өзі сынау, есепке алу

оқушы бойында қандай біліктің қалыптасқандығын, сондай-ақ алған білім-біліктілігін іс жүзінде қалай қолданатындығын көрсететін, белгілі бір кезеңдегі ақпарат

 

 

276. Ойлау операциясы салыстыру

өзара ұқсас жаңа ұғымдарды енгізуде олардың ұқсастығын сонан соң айырмашылығын көрсету

өзара ұқсас жаңа ұғымдарды қалыптастыруда әуелі оларды ұқсастығын сонан соң айырмашылығын көрсету

білім көлемі жеткілікті болғанды оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының мақсаттары мен айырмашылығы негізінде жіктеу

кейбір командаларды түсіну және командалардың орындалуына ортаның реакциясын бақылау негізінде, компьютерлік ортаның жаңасын жасау

программаның орындалу процесін қадамдарға жіктеп, берілгендерді өзгерту процессі жағдайлар тізбегінде жіктеліп, алгоритм мінезіне жасалан болжамын фактіден өзгеше немесе фактіге сәйкес болатынын табу

білім көлемі жеткілікті болғанды оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының мақсаттары мен айырмашылығы негізінде жіктеу

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

 

 

277. Ойлау операциясы квлацификациялау

білім көлемі жеткілікті болғанда оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының айырмашылығы негізінде жіктеу

білім көлемі толық болғанда оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының мақсаттары негізінде жіктеу

кейбір командаларды түсіну және командалардың орындалуына ортаның реакциясын бақылау негізінде, компьютерлік ортаның жаңасын жасау

программаның орындалу процесін қадамдарға жіктеп, берілгендерді өзгерту процессі жағдайлар тізбегінде жіктеліп, алгоритм мінезіне жасалан болжамын фактіден өзгеше немесе фактіге сәйкес болатынын табу

өзара ұқсас жаңа ұғымдарды енгізуде және қалыптастыруда әуелі оларды ұқсастығын сонан соң айырмашылығын көрсету

алгоритмдік мәдениет пен компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру

мұғалім тарапынан, жолдастары тарапынан компьютермен және өзін-өзі сынау, есепке алу

оқушы бойында қандай біліктің қалыптасқандығын, сондай-ақ алған білім-біліктілігін іс жүзінде қалай қолданатындығын көрсететін, белгілі бір кезеңдегі ақпарат

 

 

 

278. Бірінші оқулық авторларының концепциясы

информатика ЭЕМ көмегімен информацияны жинақтау, өңдеу әдістерін зерттейтін ғылым деп түсіну

информатика ЭЕМ көмегімен информацияны жинақтау, жеткізіп беру әдістерін зерттейтін ғылым деп түсіну

алгоритмдік мәдениет пен компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру

алгоритмдеу, шамалар, физика және математика курсының есептерін шешуге алгоритмдер құру, ЭЕМ құрылғылары,оқу алгоритмінің тілінің құралдары, Рапира тілі туралы мәліметтер қайталау арналған жаттығулар

алгоритмдік мәдениет пен компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру

информатика ЭЕМ көмегімен информацияны жинақтау, өңдеу, жеткізіп беру әдістерін зерттейтін ғылым деп түсіну

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

 

 

279. Бірінші оқулық авторларының қойған оқыту мақсаты

алгоритмдік мәдениет пен компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру.

информатика ЭЕМ көмегімен информацияны жинақтау, өңдеу, жеткізіп беру әдістерін зерттейтін ғылым деп түсіну

алгоритмдеу, шамалар, физика және математика курсының есептерін шешуге алгоритмдер құру, ЭЕМ құрылғылары,оқу алгоритмінің тілінің құралдары, Рапира тілі туралы мәліметтер қайталау арналған жаттығулар

білім көлемі жеткілікті болғанда оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының айырмашылығы негізінде жіктеу

білім көлемі толық болғанда оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының мақсаттары негізінде жіктеу

кейбір командаларды түсіну және командалардың орындалуына ортаның реакциясын бақылау негізінде, компьютерлік ортаның жаңасын жасау

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

 

 

280. Бірінші оқулық мазмұны

алгоритмдеу, шамалар, физика және математика курсының есептерін шешуге алгоритмдер құру,

ЭЕМ құрылғылары,оқу алгоритмінің тілінің құралдары, Рапира тілі туралы мәліметтер қайталау арналған жаттығулар

алгоритмдік мәдениет пен компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру

информатика ЭЕМ көмегімен информацияны жинақтау, өңдеу, жеткізіп беру әдістерін зерттейтін ғылым деп түсіну

информатика ЭЕМ көмегімен информацияны жинақтау, өңдеу, жеткізіп беру әдістерін зерттейтін ғылым деп түсіну

оқушы жасын төмендету, білім беру инварианттылығын, программалық құралдарды үйлестіру

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

 

 

282. Мектеп информатикасын дамыту

оқушы жасын төмендету, білім беру инварианттылығын, программалық құралдарды үйлестіру,

информатика мен басқа пәндердің жанасу нүктелерін анықтау

оқу курсын оқушы жасы жағдайына ыңғайластыруды талап ететін, қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

программалық құралдардың әртүрлі верцияларының үндестік табу, олардан оқушыларға мәнділерін талдау арқылы, оқу процесі нәтижелі болуына көмектесетін программалық-әдістемелік кешен жасай білу

оқу курсын оқушы жасы жағдайына ыңғайластыруды талап ететін, қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

 

283. Информатиканы оқып үйрену жасын төмендету

оқу курсын оқушы жасы жағдайына ыңғайластыруды талап ететін, қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

оқушы жасын төмендету, білім беру инварианттылығын, программалық құралдарды үйлестіру, информатика мен басқа пәндердің жанасу нүктелерін анықтау

программалық құралдардың әртүрлі верцияларының үндестік табу, олардан оқушыларға мәнділерін талдау арқылы, оқу процесі нәтижелі болуына көмектесетін программалық-әдістемелік кешен жасай білу

оқу процесі нәтижелі болуына көмектесетін программалық-әдістемелік кешен жасай білу

информатика мен басқа пәндердің жанасу нүктелерін анықтау

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

284. Программалық құралдарды үйлестіру

программалық құралдардың әртүрлі верцияларының үндестік табу, олардан оқушыларға мәнділерін талдау арқылы, оқу процесі нәтижелі болуына көмектесетін программалық-әдістемелік кешен жасай білу

оқу процесі нәтижелі болуына көмектесетін программалық-әдістемелік кешен жасай білу

оқушы жасын төмендету, білім беру инварианттылығын, программалық құралдарды үйлестіру, информатика мен басқа пәндердің жанасу нүктелерін анықтау

оқу курсын оқушы жасы жағдайына ыңғайластыруды талап ететін, қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

Оқу бағдарламасына сайкес «Информатика» пәнінен сабақтар оқыту

факулътативті курстар, үйірмелер және басқа қосымша оқу формаларын жүргізу

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

 

 

285. Информатика кабинетінің қызметі

Оқу бағдарламасына сайкес «Информатика» пәнінен сабақтар оқыту

факулътативті курстар, үйірмелер және басқа қосымша оқу формаларын жүргізу

Бас машинаның басқалармен жоғарыдан төмен қарай үйлесімділігі жабдықтаудың оптимальділігі

Оқушылардың жұмыс қауыпсіздігін санитарлық гигиеналық ережелерін оқушымен муғалімінің жұмыс істеу қолайлығын т.б сақтау

оқушы жасын төмендету, білім беру инварианттылығын, программалық құралдарды үйлестіру, информатика мен басқа пәндердің жанасу нүктелерін анықтау

оқу курсын оқушы жасы жағдайына ыңғайластыруды талап ететін, қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады

сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау

 

 

286. Информатика кабинетінің сапасын анықтайтын жағдай

Бас машинаның басқалармен жоғарыдан төмен қарай үйлесімділігі жабдықтаудың оптимальділігі

жергілікті желіге қосылуында

Оқу бағдарламасына сайкес «Информатика» пәнінен сабақтар оқыту факулътатифті курстар, үйірмелер және басқа қосымша оқу формаларын жүргізу

Оқушылардың жұмыс қауыпсіздігін санитарлық гигиеналық ережелерін оқушымен муғалімінің жұмыс істеу қолайлығын т.б сақтау

оқушы жасын төмендету, білім беру инварианттылығын, программалық құралдарды үйлестіру, информатика мен басқа пәндердің жанасу нүктелерін анықтау

оқу курсын оқушы жасы жағдайына ыңғайластыруды талап ететін, қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

287. Информатика кабинетінде құралдарды орналастыру талаптары

Оқушылардың жұмыс қауыпсіздігін сақтау

санитарлық гигиеналық ережелерін оқушымен муғалімінің жұмыс істеу қолайлығын т.б сақтау

Бас машинаның басқалармен жоғарыдан төмен қарай үйлесімділігі

жабдықтаудың оптимальділігі

Оқу бағдарламасына сайкес «Информатика» пәнінен сабақтар оқыту

факулътатифті курстар, үйірмелер және басқа қосымша оқу формаларын

жүргізу

Жүйелік программамен қамсыздандыру

информациялық техналогиялардың програмалық құралдары, програмаларды өндеу құралдары, оқу программалық, құралдары, баспаханада қажет программалық құралдар

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

288. Компьютер класын програмалық қамсыздандыру құрамы

Жүйелік программамен қамсыздандыру

информациялық техналогиялардың програмалық құралдары, програмаларды өндеу құралдары, оқу программалық, құралдары, баспаханада қажет программалық құралдар

Типтес, тікелей редакциялау,қалпына келтіру, форматтау, автаматты тасмалдау, баспаға шығару

Суретті автоматты айналы бейнелеу,оның бөлігін ерекшелеу және көшіру, масштабын өзгерту, «микроскоп» режимінде нәзік редакциялау

тікелей редакциялау, қалпына келтіру,

форматтау, автаматты тасмалдау, баспаға шығару

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

289. Текстерді өңдеу құралдарының бірегей дидактикалық мүмкіндіктері

тікелей редакциялау, қалпына келтіру,

форматтау, автаматты тасмалдау, баспаға шығару

Суретті автоматты айналы бейнелеу,оның бөлігін ерекшелеу және көшіру,

масштабын өзгерту, «микроскоп» режимінде нәзік редакциялау

Жүйелік программамен қамсыздандыру, информациялық техналогиялардың програмалық құралдары ,програмаларды өндеу құралдары, оқу программалық, құралдары, баспаханада қажет програмалық құралдар

оның бөлігін ерекшелеу және көшіру, масштабын өзгерту, «микроскоп» режимінде нәзік редакциялау

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

 

290. Графикалық редакторда орындайтын кейбір операциялар

Суретті автоматты айналы бейнелеу

оның бөлігін ерекшелеу және көшіру, масштабын өзгерту, «микроскоп» режимінде нәзік редакциялау

Жүйелік программамен қамсыздандыру, информациялық техналогиялардың програмалық құралдары ,програмаларды өндеу құралдары, оқу программалық, құралдары, баспаханада қажет програмалық құралдар

Типтес, тікелей редакциялау,қалпына келтіру, форматтау, автаматты тасмалдау, баспаға шығару

электронды кестеде модификациялаумен танысады. Есепті қойылуын өзгерте алады

ұяшықты редакциялау

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

291. Электронды кестеде жұмыс істеу деңгейлері

пaраметрлі пайдаланушы

файлдан жіктелетін дайын кестемен, формулалар жүйе сандар жүйесімен жұмыс істеу

торларды редакциялау

электронды кестеде модификациялаумен танысады. Есепті қойылуын өзгерте алады

Суретті автоматты айналы бейнелеу

оның бөлігін ерекшелеу және көшіру, масштабын өзгерту, «микроскоп» режимінде нәзік редакциялау

Жүйелік программамен қамсыздандыру, информациялық техналогиялардың програмалық құралдары ,програмаларды өндеу құралдары, оқу программалық, құралдары, баспаханада қажет програмалық құралдар

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

292. Электронды кестеде жұмыс істеу деңгейлері

программалауды пайдаланушы

торларды редакциялау

ұяшықты редакциялау

электронды кестеде модификациялаумен танысады. Есепті қойылуын өзгерте алады

Есепті қойылуын өзгерте алады

торларды редакциялау

файлдан жіктелетін дайын кестемен

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

293. Электронды кестеде жұмыс істеу деңгейлері парапрограммист

электронды кестеде модификациялаумен танысады.

Есепті қойылуын өзгерте алады

торларды редакциялау

файлдан жіктелетін дайын кестемен,

формулалар жүйе сандар жүйесімен жұмыс істеу

торларды редакциялау

ұяшықты редакциялау

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

 

294. Модификациялауды мүмкін жағдайлары нақтыдан – абстрактіліге

бастапқы есеп мазмұнынан ауытқып, байланыс–формулалар ғана ескеріледі

байланыс–формулалар ғана ескеріледі

қолданбалы есептердікөптеп шешу үшін оларға басқа мағына беру

файлдан жіктелетін дайын кестемен,

формулалар жүйе сандар жүйесімен жұмыс істеу

электронды кестеде модификациялаумен танысады

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

295. Электронды кестеде білімді қортындылау

формуласы бар ұяшыққа текст жазса не болады?

тексте формула

литерлік шама

сан формула деп қабылданады

формулаға байланысты

бір формула

электронды кесте

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

296. Пайдаланушыларды компьютермен жұмыс істеу деңгейлері енжар пaйдаланушы

A) компьютерде жұмыс істеу дағдысы жоқ

В) бірақ оның игіліктерін пайдаланады

B) дайын прогаммаларға өз параметрлерін қою арқылы жұмыс істейді

C) дайын прoграммаларға өзгерістер енгізе алады

дайын прoграммалармен жұмыс істей алады

компьютерде жұмыс істеу дағдысы жоқ бірақ оның игіліктерін пайдаланады

бастапқы есеп мазмұнынан ауытқып, байланыс–формулалар ғана ескеріледі

байланыс–формулалар ғана ескеріледі

программаларды өзгерте алады

 

 

297. Пайдаланушыларды компьютермен жұмыс істеу деңгейлері параметрді пайдаланушы

дайын программаларға өз параметрлерін қою арқылы жұмыс істейді

дайын прoграммалармен жұмыс істей алады

компьютерде жұмыс істеу дағдысы жоқ бірақ оның игіліктерін пайдаланады

бастапқы есеп мазмұнынан ауытқып, байланыс–формулалар ғана ескеріледі

байланыс–формулалар ғана ескеріледі

программаларды өзгерте алады

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

программалауды пайдаланушы

дайын программаларға өзгерістер енгізе алады

программаларды өзгерте алады

дайын программаларға өз параметрлерін қою арқылы жұмыс істейді

компьютерде жұмыс істеу дағдысы жоқ бірақ оның игіліктерін пайдаланады

байланыс–формулалар ғана ескеріледі

бастапқы есеп мазмұнынан ауытқып, байланыс–формулалар ғана ескеріледі

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

299. Компьютермен жұмыс істеу деңгейлеріне пайдаланушы

өте жоғарғы деңгейлі тілдердегі программалармен жұмыс істей алады

парапрограммист

реттеуші

программист

жүйелік программист

компьютерде жұмыс істеу дағдысы жоқ

программаларды өзгерте алады

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

300. Оқыту мақсаттарын информатика сабақтары мақсаттарымен тұжырымдалуы жалпы білім беру

дүниетаным, жұмыс істеу мүмкіндіктері қалыптасады

принциптері, шектеулері қалыптасады

практикалық пайда таба білуге үйрету

реттеуші

программист

жүйелік программист

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстары түрінде

Оқушының тікелей қатысуымен жүргізілетін іс-әрекет

 

 

3 жауапты тесттер

 

5 ден 3 жауап

 

Білім берудегі ақпараттық коммуникациялық-технологиялар – бұл:

.

Ақпараттық үрдістерді ұйымдастыру.

Әлеуметтік ғылым саласы.

Информатиканың бір білімі.

 

Ақпараттық технологиялар –

Ақпараттарды түрлендіру, сақтау, тарату.

Ақпараттық құралдар мен оларды пайдалану әдістері.

Компьютер және оның мүмкіндіктері.

Компьютерлік модельдеу, имитация, виртуальды қабырға.

Кез келген қашықтықта ақпараттарды жіберу.

 

Ақпараттық-коммуникациялық құзырлық –

Курстық дайындық, әдістемелік бірлестіктер, шебер-сыныптар.

Интернет олимпиадаларына қатысу, интернет конференциялар, интеграцияланған сабақтар.

АҚТ-ны қолданып әдістемелік құжаттарды жасау.

Педагогикалық технологияларды сабақта қолдану әдістері.

Оқушылар мен мұғалім арасындағы байланыс.

 

Программалап оқыту – бұл:

Оқыту мен тәрбиелеу, басқару мен ақпараттық байланыстар туралы қағидаларды ЭЕМ-нің кімегімен икемдеу.

мүмкіндіктерінің мәнін синтездеу.

«Таным тармағы» түрінде ЭЕМ-ге потенциалды түрде жүктелген оқыту моделі.

Программалау әрекеттерін пайдаланып оқыту.

Алгоритм құру әрекеті.

 

Программалап оқытудың моделі:

Тармақты құрылыммен біліктелініп, танымдық ақпарат түрінде оқушыға беріледі.

Бақылау кері байланыс сигналдарының кімегімен жүзеге асырылады.

Әрекет жасайтын кеңістігі ЭЕМ-ге алдын-ала белгілі.

Жылдам қозғалыс моделі.

Компьютердің файлдық жүйесі.

.

 

АКТ дамуының заңдылығы:

Білім беруді ақпараттандыру үрдісінде компьютерлендіруді жүргізудің қажеттілігі.

Ақпараттық мәдениеттің ролінің жоғарылауы.

үздіксіз білім беру тенденциялары.

Кибернетиканың дамуы.

Интернетті білім беру үрдісінде пайдалану.

 

Білім беру жүйесін ақпараттандыру – бұл:

Берілетін білім сапасын арттыруды жүзеге асыруға бағытталған үдеріс.

технологияларына алмастыру.

Ақпараттандыру технологияларын сүйемелдеу, дамыту, нақты жүзеге асыру шаралары.

Кез келген ақпараттарды компьютер жадысында сақтау.

Білім алушыларды үнемі жаңа ақпаратпен таныстыру.

 

Оқытудың ақпараттық технологиясы –

Ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы тәсілдер.

Ақпараттық технологияларды оқыту мен тәрбиелеуде қолданудың заңдылықтары.

Бағдарламалық және техникалық құралдар.

Түсіндіре баяндау әдістері.

Ауызша түсіндіру әрекеті.

 

Ақпаратты қабылдау түрлері:

Визуалдық ақпарат.

Дыбыстық ақпарат.

Сенсорлық немесе тактильдық ақпарат.

Қимыл-қозғалыс.

Электронды ақпарат.

 

Ақпараттандыру –

Жалпыға бірдей ақпараттық құралдар мен технологияларды құру.

Ақпараттық құралдар мен технологияларды дамыту және қолдану.

Кез келген адамның ақпараттарды алу жағдайында тұтынушының шартын қанағаттандыратын үрдіс.

Мультимедиа құралдарын қолданбай тұтынушының шартын қанағаттандыру.

Ақпаратты сақтап, тарату әрекеті.

 

Ақпараттық қоғам — бұл

Ақпаратты індiрумен, іңдеумен және iске асырумен айналысатын қоғам.

Жоғары деңгейдегі індіріс пен ақпарат және ақпараттық қызметті тұтынумен сипатталатын қоғам.

Адамдардың ақпараттық үрдістермен үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ететін қоғам.

Программамен жұмыс істеу ортасы.

Мәліметтерді топтарға біліп жіктеу ортасы.

 

Ақпараттық сауаттылық –

аңа программалық құралдарды меңгерту.

Қолданбалы программалық құралдарды меңгерту.

Оқу-әдiстемелiк, озық тәжiрибелердi зерттеу, ғылыми-зерттеу нәтижелерiн түрлендiру мен технологияларды қолдану әдiстерiн меңгерту.

Сауатты жазу.

Ақпаратты сауатты түрде іңдеу.

 

Білімді ақпараттандыру – бұл:

Ұйымдастыру-басқару қызметін ақпараттандыру.

Оқу қызметін, оқу нәтижелерін бақылау мен ілшеу.

Ғылыми зерттеу қызметін және ғылыми әдістемелік қызметті ақпараттандыру.

Коммуникациялық технологияларды дамыту.

Файлдағы деректер құрылымы мен оны ұйымдастыру.

 

Құзырлылық – бұл:

Күнделікті імірдің нақты жағдайларында пайда болатын проблемалар мен міндеттерді тиімді түрде шешуге мүмкіндік беретін қабілеттілік.

адамның сәйкес компотенцияларды меңгеруі мен ие болуы.

Қандай да бір салада ізінің атағы бар, із саласын білетін адам, құзырлықты игерген маман иесі.

Із саласын толық меңгермеген индивид.

Компьютерді меңгерген маман иесі.

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар –

Мұғалімнің мүмкіндігін жоғарылататын құрал.

Ақпаратты іңдеудің құрылғыларын, механизмдерін, жолдарын сипаттайтын ұғым.

Ақпаратты іңдеу алгоритмдерін сипаттайтын ұғым.

Бұқаралық ақпараттық құралдары.

Internet, e-mail.

 

Ақпараттық мәдениеттің негізгі компоненттері:

Аксиологиялық, коммуникативті-этикалық.

Қолданбалы, құқықтық, эргономикалық.

Танымды-интеллектуалдық, болжамдық.

Эргономикалық.

Ізара ықпалдастық, коммуникативтілік.

 

Оқытудың ақпараттық технологиялары – бұл:

Білім беру үрдісін іске асыру үшін пайдаланылатын компьютердің, компьютерлік желілердің қызмет ету тәсілдерінің жиыны.

Компьютерлік телекоммуникациялардың электрондық құралдарының қызмет ету тәсілдерінің жиыны.

Байланыстың басқа да құралдары мен олардың қызмет ету тәсілдерінің жиыны.

Жаңа электрондық басылымдар.

Internet-ке қосылған дербес компьютер.

 

Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технология ұғымы байланысты:

Оқытудың жаңа ақпараттық технологияларына.

Қазіргі ақпараттық оқыту технологияларына.

Компьютерлік оқыту технологияларына.

Оқытудың педагогикалық технологияларына.

Сабақтастырылған үрдістер мен оқыту мақсатына және білім беру үрдісіне компьютерді тұрақты түрде қолдануға.

 

Ақпараттық-коммуникациялық технология негізделеді:

Оқу барысында компьютерді пайдалануға.

Интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына.

Модельдеуге, электронды оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға.

Пән оқулығын пайдалануға.

Кітап пен дәптерді пайдалануға.

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдаланудың мақсаты:

Сараптамалық-зерттеу қызметі дағдыларын дамыту.

Коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды дамыту.

мен сапасын арттыру.

АКТ берілген алгоритм бойынша ақпараттарды іңдеу.

Кең кілемдегі ақпараттарды сақтау.

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға жатқызуға болады:

Қашықтан оқыту жүйесін.

Білім беруде компьютерлік технологияны пайдалануды.

Коммуникациялық технологияларды.

Кейс технологиясын.

технологиясын.

 

Телеконференция –

алшақтағы қатысушылары бар конференция.

Электронды пошта арқылы конференцияға қатысушыларға конференцияның талқылау тақырыптарын тарату технологиясы.

Үлкен қашықтықта орналасқан адамдар қатыса алатын, талқылау материалдарын алу және жіберу технологиясы.

Ақпараттық-телекоммуникациялық технология кімегімен ұйымдастырылған бір жерде қатысушылары бар конференция.

Хабарламаны және тіркелген файлдарды қолданушыларға тарату.

 

Оқытудың ақпараттық технологиялары –

Білім беру саласында қолданылатын электрондық құралдар.

Білім беру саласында қолданылатын компьютерлік телекоммуникациялар және басқа да құралдардың жиынтығы.

Компьютерлік желілер.

Файлдар мен бумалар жиынтығы.

Электронды байланыс.

 

Ақпараттандыру бұл –

Қызметтің барлық қоғамдық маңызы бар түрлеріне сенімді, жан-жақты және дер кезіндегі білімді толық пайдалануды қамтамасыз ету бағытындағы шаралар комплексі.

Қоғамның стратегиялық ресурсы.

Білімді жүйелендіру және жаңасын құруды қамтамасыз ететін ақпаратты жинау, сақтау, таратудың құралдары мен әдістерін кең қолдану.

Логикалық қарым-қатынастың дамуынсыз адамда ізіндік ойлау қабілеті жетілмейді.

Кез келген байланысқан ақпараттың жиынтығы.

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың оқушыларға әсер етуінің кері жақтары:

Қоғамдық әрекеттесудің тежелуі, қоғамдық қарым-қатынас тәжірибесінің азаюы.

Студенттердің ізара қарым-қатынасын азайтып, «компьютермен сійлесуді» ұсынады.

Оқушылар берілген материалды АКТ кімегімен тез меңгеруіне кері әсер етеді.

Берілген бүкіл материалды қарап шығу қиындығын тудырады.

Қолдану үшін сатып алу бағасы қымбат.

 

Ақпараттық-коммуникациялық құзырлылықты қалыптастырудың негiзгi тәсiлдерi:

Ақпараттарды іңдеудiң компьютерлiк технологияларын теориялық  және практикалық тұрғыда оқып-үйрену.

Әр түрлi қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыздандыруды оқып-үйрену және оны оқу үрдісiнде қолдану мүмкiндiктерiне талдау жасау.

Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды оқытуда қолданудың тиiмдiлiгiн негiздей және дәлелдей бiлу.

Оқытудың нормативті моделі алдын-ала жасалынады.

Оқытудың үйлесімді және инновациялық құралдарын жинау.

 

Кәсіби-педагогикалық құзырлылық компоненттері:

Когнитивті.

Коммуникативті және рефлексивті.

Мотивациялық-құнды.

Инновациялық.

Дидактикалық.

 

Оқытудың ақпараттық технологиясы –

Мультимедиа, интернет.

Ақпараттық технологияны оқыту мен тәрбиелеуде қолданудың заңдылықтарын (әдіс, құрал, түр) зерттейтін технологиялық үрдіс.

Ақпаратпен жұмыс істеуге арналған арнайы тәсілдер, программалық және техникалық құралдарды пайдаланатын педагогикалық технология.

Ақпаратпен жұмыс істеу жолдары.

Педагогика саласында информатиканы зерттеу.

 

Ақпараттық қоғам –

Ақпараттық білімдік әлемдік бейнені қалыптастыру.

құралатын қоғам.

Қоғамның кез келген мүшелерін ақпаратқа еркін енуді қамтамасыз ететін саяси, әлеуметтік-экономикалық және технологиялық факторлар жиынтығы.

Пайдаланушыға түсінікті терминдер арқылы пәндік облысты сипаттайтын ақпараттар жиынтығы.

Оқытуды ұйымдастыруда ақпараттық технология мүмкіндіктерін қолдану.

 

И.В.Роберт ақпараттық технологиялар орталарын пайдаланудың педагогикалық мақсаттарын анықтайды:

Қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау.

Оқушы тұлғасын дамыту, ақпараттық қоғам шартында імір сүруге даярлау.

Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқу-тәрбие процесінің барлық деңгейін жетілдіру.

Компьютер құрылғыларын пайдалануды толық меңгеру.

Оқу үрдісінде компьютер арқылы есептерді шешуде қолдану біліктілігін арттыру.

 

Педагогикалық технология – бұл:

Оқу үрдісін жүзеге асыратын мазмұндық техника.

Оқытудың жоспарланған нәтижесіне жету үрдісін сипаттау.

Оқытуда пайдаланылатын материалдық және идеалдық құралдар жүйесі.

Оқу үрдісін үйымдастыру формалары.

Қандай да бір істе, інерде қолданылатын тәсілдер жиынтығы.

 

Білім беруді ақпараттандырудың тарихи алғы шарттары:

Білім беруді электрондандыру.

Білім беруді компьютерлендіру.

Білім беруді автоматтандыру.

Білімді меңгеру үрдісін құру.

Оқу үрдісін жобалау.

 

Ақпараттық-коммуникация құралдары дамуының заңдылықтары:

Оқыту үрдісін компьютерлендіруді жүргізудің қажеттілігі.

Қазіргі оқытудың педагогикалық әдістерінің басымдылығы.

Ақпараттық мәдениет ролінің жоғарылауы.

Дидактикалық бірліктерді кілемді қамту-ірілендіру.

Ақпараттық қоғамға қажетті хабардарлық деңгейімен қамтамасыз ету.

 

Орта білім беруді ақпараттандыру бағдарламасындағы мақсаттар мен міндеттер:

Қоғамның қажеттілігіне бара-бар болатын білім беруді дамытудың жалпы мемлекеттік стратегиясын жасау және жүзеге асыру.

Отандық білім беру жүйесін біріңғай әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігімен интеграциялау.

Орта білім беру жүйесін ақпараттандыруға бағытталған кешенді практикалық шараларды анықтау және жүзеге асыру.

Қазіргі қоғам талабына сай қажеттіліктерді қанағаттандыру.

Экономиканы кітеру.

 

Оқытудың ақпараттық технологиясы –

Ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы тәсілдер.

Педагогикалық технологиялар.

Бағдарламалық және техникалық құралдар.

Алдын-алу үрдісіне негізделген.

Ауызша сабақ түсіндіру.

 

 

Декларативтік технологиялар:

Компьютерлік оқулықтар.

Оқытылатын мәліметтер қоры.

Мәтіндік және бақылау бағдарламалары.

Тәсілдер жиынтығы.

Есептер жиынтығы.

 

 

Ақпараттық психология ғылымы мәселелерді қарастырады:

Компьютерлік техникамен жұмыс істеу кезіндегі адамдардың шаршауы.

«компьютерофобия» деп аталатын ақпараттық ағындардың күрделеленуі мен дамуынан адамдарда қорқыныштың пайда болуы.

Адамдармен емес, компьютермен қарым-қатынас жасауға басымдық беретін адам ауруы тәрізді «информомания».

Компьютерлік техникамен жұмыс істеу кезіндегі кіңіл күйінің кітеріңкі болуы.

Компьютерлік техникамен жұмыс істеу кезіндегі психикасының дамуын тежейді.

 

Оқыту технологиясының үш деңгейі бар:

Жалпы педагогикалық деңгей.

Дидактикалық деңгей.

Жеке пәндер бойынша оқыту технологияларының теориясы.

Практикалық деңгей.

Жобалау және жобаны ұсыну деңгейі.

 

Оқыту технологияларының практикалық зерттеушілердің жұмыстарында тімендегідей кемшіліктері байқалған:

Репродуктивті типтегі оқытуға бағдарлау.

Оқу іс-әрекетінің мотивациясының жасалынбағандығы.

Оқушының жеке тұлғалығын, оның ішкі әлемін жоққа шығару.

Оқу белсенділігінің тімен болуы.

Білім алушылардың жалығуы.

 

Интерактивтіліктің түрлері:

Реактивті.

Әрекетті.

Ізара.

Үрдістік.

Нақтылы.

 

Интерактивтілік ақпараттар мазмұнына әсер ететін аясы кең мүмкіндіктерден тұрады:

Кері байланыс.

Конструктивті ізара әрекеттесу.

Рефлексивті ізара әрекеттесу.

Кері байланысы жоқ.

Коммуникативті әрекеттесу.

 

Телекоммуникация құралдарының оқыту мақсатындағы мүмкіндіктері:

Әртүрлі қашықтыққа кез келген кілемдегі, әртүрлі ақпараттарды жылдам тарату.

Әртүрлі ақпарат кізіне кіру.

Бірлескен теллекоммуникациялық жобаларды ұйымдастыру.

Анықтамалық жүйені құру.

Ойын программасын құру.

 

Қазақстан республикасы 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында педагог кадрлардың педагогтық құзыреттіліктерді игеруі міндетті:

Арнайы құзыреттілік – ізінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілет.

Әлеуметтік құзыреттілік – кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті.

Білім беру құзыреттілік – педагогикалық және әлеуметтік психологияның негіздерін қолдана білу қабілеті.

– оқу пәндері мен білім беру аймақтарының анықталған шеңберіне қатыстылығы.

– алдыңғы екі деңгейге қарағанда дербес, нақты сипаты мен оқу пәндері шеңберінде қалыптасу мүмкіндігіның барлығы.

 

Білім беру саласында құзырлықтың қалыптасуындағы негізгі талаптар:

Өмір бойы із білімін қажетті бағыт бойынша дамыту.

әтижелі білімді қалыптастыру.

Оқушылардың білімінің дамуына жағдай туғызу.

АКТ жұмыс жасауды меңгеру.

Белсенділікке талпындыру.

 

 

Оқытудың ақпараттық технологиясына программалық құрал енеді:

Электрондық кітапханалық каталог.

Деректер қоры.

Эксперттік жүйе.

Кітаптар қоры.

Сызба, кесте.

 

Мұғалімнің ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру тәсілдері:

Әр  түрлі қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыздандыруды оқып-үйрену және оны оқыту үрдісінде қолдану мүмкіндіктеріне талдау жасау.

оқытуда қолданудың тиміділігін  негіздей  және дәлелдей  білу.

Ақпараттарды іңдеуде компьютерлік технологияларын теориялық және практикалық тұрғыдан оқып-үйрену.

Оқытушының ізара әрекет етуіне жағдай жасайтын әдістер.

Бір бағыттағы бағдарламалық қамтамасыздандыруды оқып-үйрену және оны оқыту үрдісінде қолдану мүмкіндіктеріне талдау жасау.

 

Декларативтік технологияларға жатқызуға болады:

Компьютерлік оқулықтарды.

Оқытылатын мәліметтер қорын.

Үйренушілерге белгіленген ақпаратты ұсынатын, дұрыс меңгеруін тексеретін, сақтауға мүмкіндік беретін мәтіндік және бақылау бағдарламалары мен басқа компьютерлік құралдарды.

Интерактивті әдістерді.

Оқыту әдістемесін.

 

Білім беру құзырлары:

Негізгі құзырлар – білім берудің жалпы (метапәндік) мазмұнына қатысты.

Пәндік құзырлар – нақты сипаты мен оқу пәндері шеңберінде қалыптасу мүмкіндігі.

Жалпы пәндік құзырлар – оқу пәндері мен білім беру аймақтарының анықталған шеңберіне қатысты.

еке бастың дамуына бағытталған рухани және интеллектуалды іздігінен дамуы.

Бағалы және мағыналы құзырлық — оқушылардың бағалы бағытымен байланысқан оның қоршаған ортаны кіру мен түсіну.

 

Коммуникативті және коммуникациялық құзырлылықтар –

Қашықтықтан оқытудың педагогикалық технологияларын тәжірибелік меңгеру.

Ізінің кәсіби мүмкіндіктерін бағалау, ізін-ізі ұйымдастыру дағдылары құзырлылықтары.

Білімдік-ұйымдастырушылық іс-әрекет саласындағы құзырлылықтар, оның ішінде оқу жағдайын талдай білу іскерлігі.

Кәсіптік әрекет дағдыларын қалыптастыру.

Практикалық міндеттерді шешу үшін алған білімдерді қолдану.

 

Ақпараттық білім беру кеңістігі және ақпараттық білім беру ортасы –

Ақпараттық білім беру ортасы оқыту іс-қызметін жүзеге асыру үшін қолданылатын компьютерлік құралдар мен олардың жұмыс істеу тәсілдерінің жиынтығы.

ЖОО-ң ортақ ақпараттық кеңістігі ақпараттық ресурстарды құру және олармен жұмысқа арналған әдістер иерархиясы бар ақпараттық ортаcы.

ЖОО-ң ақпараттық ортасы ЖОО-ң ұйымдастыру іс-қызметінің басқару үрдісін қолдайтын бағдарламалық жүйелерден, мәліметтер базасынан және жұмыс технологиясынан құралады.

Қоғамда болып жатқан ақпарат кіздерімен таныс болу.

.

 

 

6 дан 3 жауап

 

Сервистік программалық құралдардың қолданылуы:

Лабораториялық, практикалық сабақтарды жүргізуде.

Оқушылар мен студенттердің шығармашылық жұмысын ұйымдастыруда.

Курстық және дипломдық жұмысты жобалауда.

Компьютер құрылғыларын басқаруда.

Жадының кілемін басқаруда.

Программа құруда.

 

Мультимедиа – бұл:

Әртүрлі типтегі аппараттық іңдеу құралдарын қолдану және функциялау, іңдеу ретін суреттеуші технология.

байланысты компьютерлік, программалық, аппараттық қамтамасыз ету.

Әртүрлі типтегі (сіз, әуен, видео бейне, анимация және т.б) динамикалық және дәстүрлі статистикалық және визуальды (текс, графика) ақпаратты ізінде біріктіретін ақпараттың ерекше жалпылаушы түрі.

Компьютер мен адам арасын байланыстырады.

Бұл эффектілі ақпараттық технология мәліметтерді шығарады.

Бұл эффектік ақпараттық технология барлық компьютерлерді біріктіреді.

 

Қазiргi педагогтың ақпараттық құзырлығына қойылатын талаптары:

Қазiргi бiлiм беру жүйесiндегi ақпараттық кеңiстiк туралы бiртұтас түсiнiктi қалыптастыру.

Ақпараттық сауаттылық.

аңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану.

Тілді білу, қоршаған ортамен және алыстағы оқиғалар мен адамдармен байланысу амалдары.

қушының іздігінен іс-әрекетті тану ортасымен түсіндіріледі.

 

 

Адамның жинақтаған ақпараттары імірлік тәжірибеге айналу кезеңдері:

Імірлік құбылыстар, зат не мәліметтерді алғашқы қабылдауы.

Ой елегінен іткізуі – кірген, білгені, бастан кешкенін бағалауы.

Ұстанымдық немесе орнықтыруы – алған ақпараттарды есте сақтауға ниеттенуі.

Логикалық ойлау қабілетін дамыту.

Імірлік тәжірибесін біліммен байланыстыру.

Шығармашылық ізденісін қалыптастыру.

 

Педагогикалық мамандарды даярлауда АКҚ қалыптастыру кезеңдері:

Базалық АКҚ-ты қалыптастыру.

Жалпы АКҚ-ты қалыптастыру.

Жеке қызығуына қарай АКҚ-ты қалыптастыру.

Кәсібилік АКҚ-ты қалыптастыру.

Жоғары білім беруде АКҚ-ты қалыптастыру.

Білім жетілдіруде АКҚ-ты қалыптастыру.

 

Ақпараттық мәдениет —

Ақпараттық ойлау қабілетін дамыту, ақпаратты алу, қабылдау және жіберу әрекеттерін ұйымдастыру, сійлеу қабілетін дамыту және тәрбиелік сапа қызығушылығын қалыптастыру.

Әлемнің ақпараттық бейнесін символдар мен белгілер жүйесі арқылы ірнектеу.

Тура және кері ақпараттық байланыстар жүйесі ретінде адамның ұғыну және меңгеру, бейімделе білу қабілеті.

Белгілі бір қашықтықта оқытуға арналған оқыту жүйесі.

Ақпараттық технологияны оқыту мен тәрбиелеуде қолданудың заңдылықтары.

Білім алушылардың ақпараттық үрдістермен жұмыс жасай алу дағдысы.

 

Оқу үрдісінде АКТ-ны қолдану құралдары:

Интернеттен алынған мәліметтер қоры.

Дидактикалық материалдар, презентациялар, программалар, білімді бақылау.

Электронды оқу құралдары, сіздіктер, анықтамалар.

Ақпаратты сақтау.

Кабельді телекірсету, бейнеконференция.

Кең кілемде ақпараттарды сақтау.

 

Ақпараттық технологияларды қолдану:

Оқушыларға материалды түсінуді және қабылдауды жеңілдетеді.

Оқушылардың қызығушылығын және іздігінен жұмыс жасауын дамытады.

қабілетін дамытуға итермелейді.

Компьютерлердің ізара байланысын жүзеге асыру әрекеті.

Ақпаратты тасымалдауды қамтамасыз етеді.

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырады.

 

Білімді ақпараттандыру үдерісінің мақсаты:

Оқушының екпінділік деңгейін кітеру, альтернативті ойлау қабілетін дамыту.

Оқушыға есептердің шешімін іздеу стратегиясын дайындауға үйрету.

Оқушыға зерттелетін объектілер және олардың арасындағы байланыстарды модельдеу негізінде қабылданған шешімдерді болжауға мүмкіндік беру.

Жаңа педагогикалық әдістерді қолдануды үйрету.

Есептердің алгоритмін құруды үйрету.

Оқушыға еркіндік және таңдау мүмкіндігін беру.

 

Мультимедиалық технологиялар кімегімен ақпараттың берілу формалары:

Бейнелер, оған сканерленген фотосуреттер, чертеждар, карталар және слайдтар кіреді.

Дауыстың дыбыстық жазылуы, дыбыстық эффектілер және музыка.

Бейне, күрделі бейнеэффектілер.

Адамның микрофонмен сійлеуі.

Теледидар арқылы таралады.

Іс-қимыл әрекеттері арқылы беріледі.

 

 

Гиперсілтемелерге тімендегідей міндеттер қоюға болады:

Гиперсілтемелер қайда бағытталуы және нақты анықталуы керек.

Гиперсілтемелік тізбек кезінде оның қадамдары нақты және дәл болуы керек.

Әр тақырып білімінде, параграфында сілтеме кірсеткіші болуы керек.

Гиперсілтеме қойылған параграфтың кілемі 3 беттен аспауы керек.

Гиперсілтеменің сілтеме кірсеткіші фигура болуы керек.

Гиперсілтемелік тізбек кезінде оның қадамдары бестен аспауы керек.

 

АКҚ-ты қалыптастыруды 3 деңгейге білуге болады:

Шығармашылық бағытта қолдану.

Түсіндіруге қолдану.

Үлгі бойынша қолдану.

Презентация бойынша қолдану.

Сызба бойынша қолдану.

Жекелеген ережелерге қолдану.

 

АКТ-ны тәжірибеде қолдану үшін жалпы орта білім беруде педагогтарға тән:

Жалпы педагогикалық дағдысы.

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияны қолдану дағдысы.

Ақпараттық және телекоммуникациялық технология құралдарын меңгеру дағдысы.

Дауыс интонациясының жоғары болуы.

Сөйлеу мәнері.

Сабақты әр түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланып іткізу біліктілігі.

 

Ақпараттық мәдениеттің компоненттері:

Аксиологиялық, заңды, эргономикалық.

Коммуникативті-этикалық, қолданбалы.

Танымдық-интеллектуалдық, болжаушылық.

Заңды, эргономикалық, құқықтық.

Коммуникативті-этикалық, қолданбалы, жүйелік.

Танымдық-интеллектуалдық, болжаушылық, қызықты.

 

АКТ құралдарын қолдануға негізделген үш негізгі технология:

Кейс-технология.

Желілік технология.

Компьютерлік технология.

Интернет желісі.

Оқыту технологиясы.

Жобалау технологиясы.

 

Портфолио – бұл

Ізінің практикалық іс-әрекет нәтижелерін кіріп, кәсіби құзырлылығын бағалауға, із жұмысына салыстырмалы талдау жасауға мүмкіндік береді.

Оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудегі, дамытудағы нәтижелерін, педагогтың жеке кәсіби жетістіктерін, білім беру саласына қосқан үлестерін біріктіретін жеке папкасы.

Бұл педагогтың іздігінен білім кітеруде жинақталған құжаттары және ізінің кәсіби іс-әрекет нәтижелеріне баға беруі мен пайдалануы.

Белсенді іс-әрекетке және ойлауға жетелейтін әдіс.

Із пікірін баяндама, сіз сійлеу арқылы белсенді дәлелдеу.

Топпен кеңесу арқылы белгілі тақырып тіңірегіндегі пікірсайыс.

 

Ақпараттық мәдениет – бұл:

Ақпараттық сауаттылықты, мәдениетті және құзырлылықты қалыптастыру.

Ақпараттық ойлау қабілетін дамыту, ақпаратты алу, қабылдау және жіберу әрекеттерін үйымдастыру, сійлеу қабілетін дамыту және тәрбиелік сапа қызығушылығын қалыптастыру.

Түрлі ақпарат түрлерімен адамның жұмыс жасай білуі, атап айтқанда: ақпаратты алу, іңдеу және жинау, практикада аталған әрекеттерді қолдану.

Ақпараттық кеңістікте адамның білімді еркін түрде алуы және осы ортада оның қалыптасуы, ақпараттық әрекеттер мүмкіндігін түсінуі.

Телекоммуникациялық желілер жүйесі мен нормативтік-құқықтық базаны меңгерту.

Компьютер кімегімен түрлі ақпараттарды іңдеу, компьютерде іздігінен жұмыс жасау дағдысы.

 

Ақпараттық мәдениетті қалыптастыру факторлары:

Біліктілікті кітеру курстарын ұйымдастыру.

Оқушылардың, студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.

Ақпараттармен жұмыс жасауда оларды сұрыптау мен жүйелеу дағдысы.

Педагогикалық үрдістердің заңдылықтары.

Компьютерлік технологияны дамыту.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту.

 

Оқыту үрдісінде компьютерлік технологияларды пайдалану мақсаттары:

Оқыту үрдісінің ықпалдығы мен сапасының деңгейін кітеру.

Танымдық әрекеттердің белсенділігін арттыруды қамтамасыз ету.

Ақпаратты іңдеу арқылы пәнаралық байланысты тереңдету.

Оқушылардың ізара қарым-қатынасын орнатады.

Білім алушылар әр түрлі тапсырмаларды орындайды.

Қолданушының электронды құралдарды пайдалануын қамтамасыз ету.

 

Инструменттік құралдар:

Мәліметтер қоры.

Жекелеген бағдарламалар мен бағдарламалар жиыны.

Бағдарламалық модульдер.

Компьютер құрылғылары.

Интерактивті тақта.

Кітапхана қоры.

 

Мұғалiмдердің ақпараттық-коммуникациялық біліктіліктерін кітеру кезеңдері:

Компьютермен, түрлi коммуникациялық жүйелермен алғашқы танысу.

Ақпараттық — коммуникациялық технологиялардың жеке түрлерiн терең зерттеу, жұмыc iстей бiлу дaғдыларын қалыптастыру.

Ақпараттық — коммуникациялық технологияларды мұғалiм қызметiнде, жеке пәндердi оқытуда қолдана бiлyдi меңгеру.

Сабақтың түріне байланысты сәйкес әдісті пайдалану.

Оқушылардың компьютер құрылғыларымен жұмыс жасау біліктілігін арттыру.

Автоматтандырылған оқыту жүйесін меңгеру.

 

Жасалынатын оқыту жобасының негізгі компоненттері:

Оқыту мақсатының қойылымы.

Оқу материалдарын дайындау және оқыту процедураларын жасау.

Ағымдағы және қорытынды бағалау, оқыту нәтижелерін арттыру үшін материалдар жасау.

Диагностикалық қойылған мақсаттар.

Обьектіге талдау жасау.

Жалпыланған тұжырымдар.

 

Педагогикалық немесе дидактикалық жүйелерде оқу үрдісін ұйымдастыру:

Дербес.

Топтық.

Аралас.

Ұжымдық.

Сыныптық.

Жұптық.

 

Оқушылардың АКТ құралдарымен сұқбатын құрудың негізгі психологиялық мәселелері:

«оқушы-АКТ құралы» сұқбатын құрудың жалпыпсихологиялық ұстанымдары, сійлесу үрдісін ұйымдастыру.

Лингвистикалық аспектілер (сійлесу тілін таңдау, хабарлама мәтінін құру, оның формасы, ілшемі және т.б.).

Сійлесудің модальдігі (ақпаратты және оқушылардың жауаптарын кірсету түрі).

Педагогикалық қарым-қатынас та үлгіленеді.

.

Дауыс ырғағының монотонды болуы.

 

ЭОБ зертханалық-тәжірибелік сабақтарда қолдану факторлары:

Оқытушылардың жеке практикалық тапсырмаларды жасау мен тексеру кезіндегі кілемді жұмысының автоматтандырылуы.

Ұжымдық пайдалану орталықтарының экспериментальды стендтеріне қашықтан кіруді қолданғанда, мәліметтер қорының кеңеюі.

ЖОО-ы жетекші ғылыми ұйымдардың жабдықтарына рұқсат алып, студенттердің оқу және зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы.

Берілген есептерді іте жылдам шығара алуы.

Берілген тапсырма нәтижесінің автоматты түрде берілуі.

Білім алушылардың мәліметпен алмасу мүмкіндігінің туындауы.

 

АКТ-ны пайдалану арқылы педагогикалық мүмкiндiктердi жүзеге асыру:

Жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану.

Оқытудың жаңа әдiстерi мен формалары.

Проблемалық, зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдiстерiн қолдану арқылы классикалық әдiстердi жетiлдiру.

Қазіргі кездегі адамға қажетті жеке қасиеттерінің дамуы, психологиялық білімі, мәдениеті қалыптасады.

Жеке бастың дамуына бағытталған рухани және интеллектуалдылығы іздігінен дамиды.

Қаржы қорын талдай білуді, ізіне және қоғамға қажеттілікке сәйкес қимылдау әрекеті.

 

Білім беруде қолданылатын бағдарламалық-техникалық құралдардың классификациялық белгілері:

Дидактикалық бағыт.

Бағдарламалық ұсыныс.

Пәндік аумақта қолданылуы.

Алгоритмдік бағыт.

Кірнекілік тәсілі.

Ізіндік жұмысқа бағытталған.

 

Қажеттілік белгісі бойынша ақпарат білінеді:

Қолайлы және қолайсыз.

Ішкі және сыртқы, жалпы пайдаланушыға бағытталған.

Сандық және сапалық.

Мазмұндық, үрдістік.

Мәтіндік, ақпараттық.

Алгоритмдік, графикалық.

 

 

Педагогикалық шеберлік –

Педагогикалық іс-әрекетті жоғары деңгейде меңгеру.

Оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін басқаруда жеке кәсіби сапасы.

Арнайы білім, білік дағдылар кешенін меңгеру.

Оқушылар есеп шығару үшін қолданылатын алгоритм.

Оқушының білімі.

Компьютерде белгілі бір программаның нәтижесін алу.

 

 

Ақпараттық мәдениеттi дамытуға қойылатын талаптар:

Қазiргi бiлiм беру жүйесiндегi ақпараттық кеңiстiк туралы бiртұтас түсiнiктi қалыптастыру.

Ақпараттық (дербес жағдайда, компьютерлiк) сауаттылық.

 

Із қызметтерiнде жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану.

Ақпараттық үдеріспен сауатты жұмыс жасай алу дағдысы.

Ақпараттармен жұмыс жасауда оларды сұрыптау мен жүйелеуді қалыптастыру.

Қоғамның барлық салаларын ақпараттандыру.

 

Жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану:

едагогикалық программалық құралдарды қолдану.

аңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерi туралы бiлiм.

оммуникациялық қызметтердi пайдалану дағдысы.

Берілген алгоритм бойынша компьютерде ақпараттарды іңдеу.

Педагогикалық технологияларды сабақта қолдану мүмкіндігі.

Математика есептерін шығару.

 

БЭБ мен ресурстардың әдістемелік талаптары:

Мән-мағыналары барынша анағұрлым айқындалған және алдын-ала бекітілген тарауларға білу.

Оқу материалдары ізара байланысқа негізделіп жасалуы тиіс.

Білім алушыға түрлі жаттығу мүмкіндіктерін қамтамасыз етуі тиіс.

Оқу материалы стандартқа сай жасалуы міндетті емес.

қамтамасыз етуі тиіс.

Басылымдарда дәрістер мен практикалық жұмыстары міндетті болуы керек.

 

Оқыту үрдісінде тікелей пайдалануға бағытталған АКТ құралдары:

Анықтамалық, демонстрациялық, имитациялық.

Оқытатын, тренажерлар, ақпараттық-іздеу.

Лабораториялық, модельдеуіш, есеп жүргізу.

Презентациялық, мазмұндылық.

Демонстрациялық, кірнекілік.

Зертханалық, модельдеуіш.

 

Әдістемелік тұрғыдан келесі бағдарламаларды қолдануға болады:

Тренажер-бағдарламалар.

Бақылаушы- бағдарламалар.

Ақпараттық-анықтамалық бағдарламалар.

Іздеуші бағдарламалар.

Дыбыстық оқыту бағдарламалары.

Оқыту мен тәрбиелеу бағдарламалары.

 

Электрондық оқулықтың сапасын бағалау критерийлері:

Ізгіліктілік, бейімділік.

Мазмұндық, модульдік.

Тұтынушыға бағдарлау.

Жан-жақтылығы.

Модульдік, дамытушылық.

Үрдістік-әрекеттестік.

 

Автоматты тестілеу жүйелерінің АКТ құралдарын қолданумен байланысты кемшіліктері:

Тесттік тапсырмаларға жауап нұсқаларын «бір ғана дұрыс жауап» — «N дұрыс емес жауап» принципімен құрастыру қажеттілігі.

Берілген сұрақтар санына байланысты, дұрыс жауаптар санын анықтауға немесе әр дұрыс жауап үшін тағайындалатын балдардың қосындысына әкеліп тірейтін, қорытынды бағаны есептеудің икемсіздігі және үстірттігі.

.

.

Бақылаудың объективтілігінің жоғарылауы және оның бір үлгіге келтіру қиындығы.

Оқытудың барлық кезеңдері қамтылмайды.

 

Студенттермен жүргізілетін телеконференцияларды тімендегі критерийлер бойынша бағалауға болады:

және түсіндіруі қажет, негізгі ойды ерекшелей алуы қажет.

Пікір-талас тақырыбы бойынша сұрақтар бере алуы керек.

Ақпарат кіздері арқылы хабардар болуы керек.

.

Есепті тез шығаруына байланысты.

Оқушының жылдамдығына байланысты.

 

БЭБ компоненті болып табылатын компьютерлік құралдардың негізгі түрлері:

Жалпы пайдаланатын сервистік программалар, оқушының білім, білік дағдысын бақылау үшін арналған программалық құралдар, электрондық тренажерлар, электрондық оқулықтар.

Математикалық және имитациялық модельдеу үшін программалық құралдар, ақпараттық іздеу, анықтамалық жүйелер, эксперименталды оқыту жүйесі, интеллектуалды оқыту жүйесі.

Визуалды зертхана құралдары, автоматтандырылған оқыту жүйелері, кәсіптік автоматтандыру құралдары.

Математикалық ірнектер мен формулалар.

Стандартты функциялар, офистік бағдарламалар.

Педагогикалық технологиялар, компьютерді оқыту әдістері.

 

Ақпаратты іздеу анықтамалық программалық жүйелердің қызметі:

Ақпаратты беру.

Тарату.

Жеткізу.

Іріктеу.

Компьютер жадысында сақтау.

Зерттеу.

 

Білім берудегі электрондық басылымдар:

Редактор мен конструкторды оқытады.

оқытады.

Сервистік программалар, инструменталды орталарды оқытады.

Қоршаған ортаны оқытады.

Экономиканы оқытады.

Санау жүйелерін оқытады.

 

Білім берудегі электрондық басылымдарды қолданғандағы білім беру әрекетінің ерекшелігі:

Психологиялық-педагогикалық талаптарды қанағаттандыруында.

мазмұндылығында.

деңгейі.

Гигиеналық талаптарды қанағаттандыруында.

Ақпараттың тез таралуында.

Ақпаратты жылдам сақтауды қамтамасыз етуі.

 

БЭБ-ды классификациялау параметрлерге сүйенеді:

Электрондық басылым түрлері мен пәндік, білім беру орталығына.

Білім беруде ұсынылатын деңгейге және үрдіс типіне.

Білім беруде ұсынылатын форма түріне және арнайы аудиторияларға.

Аудиториянық санитарлық-гигиеналық талаптарына.

Қаржы мәселесіне.

Білім алушылардың білім алу ынтасына.

 

Қазіргі модемдер қамтамасыз етеді:

Нөмірлерді автоматты түрде теру.

Хабарламаларды жіберу және қабылдау.

Соңғы сымдық байланыстарды модеммен автоматты түрде жалғау.

Жіберілген ақпараттардың түрлерін.

Білініп алынған байланыс арнасын.

Жұмыс станциясының жұмысын.

 

Маршрутизатор мына жағдайда қажет:

Форматтар трансляциясын анықтайды.

Желіге қажетті ақпараттарды түрлендіреді.

Пакеттердің жетілдірілген сүзгісін қамтамасыз етеді.

Пакеттердің жетілдірілген сүзгісін қамтамасыз етеді.

Мәліметтерді типіне байланысты електен іткізу.

Ақпараттардың түріне байланысты біледі.

 

Электрондық пошта:

Анықтамалық материалдарды жіберу жінінде ақпараттық қызмет кірсетеді.

Хабарламаны және тіркелген файлдарды жіберуге мүмкіндік береді.

Электрондық хаттарды жіберу және қабылдауға мүмкіндік береді.

Тек хабарламаны жібереді.

Бейнесуреттерді таратады.

Қашықтықтағы деректер қорын алуға мүмкіндік береді.

 

Гипермәтін бұл –

Әртүрлі ақпараттар жиынтығы.

Білініп алынған таңбалар бойынша ітуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрылымдық мәтін.

Өте үлкен кілемдегі мәтін.

Көп таңбалы мәтін.

Кілемі 1Кб тұратын мәтін.

Үлкен ілшемдегі қаріп қолданылатын мәтін.

 

Электрондық оқулықтардың оқу сапасына әсер ету кірсеткіштері:

Мазмұнның визуалды абстрактілі түрде бейнеленуі.

Күрделі нақтылы эксперименттерді модельдеу.

Өзіндік білім алу траекториясының дамуы.

Танымдық қызығушылығының артуы.

Танымдық белсенділіктің қалыптасуы.

Ізіндік танымдық іс-әрекеттің қалыптасуы.

 

БЭБ-лар мен ресурстарда қолданылатын гипермәтіндердің аспектілері:

Гипермәтін принципі бойынша құрылған мәліметті меңгеру.

Практикалық оқыту кезінде динамикалық жүйе береді.

Оқушылардың интеллектуалды деңгейлері жоғарылайды.

Оқушылардың қызығушылығын тімендетеді.

Сұқбаттасудың әр түрлі формасын басқарады.

Шешім қабылдауға қатысы бар барлық қолданушылардың қажеттілігін қанағаттандырады.

 

Білім беруде электронды басылымдарда, ресурстарда оқу материалдары:

Вербальды-логикалық болуы тиіс.

Когнетивті үдерісті болуы тиіс.

Сенсорлы перцептивті болуы тиіс.

Интерактивті болуы тиіс.

Коммуникативті болуы тиіс.

Шағын кілемді болуы тиіс.

 

Қазіргі электрондық басылымдар мен ресурстар оқушыға мүмкіндік береді:

Теориялық мәліметтерді оқуға, эксперименталдық зерттеу жүргізуге.

Ізін-ізі бағалауды іске асыруға.

Жаттығу арқылы тәжірибелік дағдылары мен біліктіліктерді игеруге.

Мәліметтерді баспадан шығаруға.

Мәліметтерді компьютерге енгізуге.

Ақпаратпен жұмыс жасауда оларды сұрыптау мен жүйелеуге.

 

 

7 ден 3 жауап

 

Электронды ақпараттық білім беру ортасының компоненттері ажыратылады:

Бағдарламалық стратегиялық.

Ұйымдастырушылық-басқарушылық.

Оқу-әдістемелік, ресурстық-ақпараттық.

Модельдеу.

Жобалау.

Коммуникативтілік.

Электронды.

 

ЭОБ келесі талаптарға жауап беруі тиіс.

ЭОБ іздестіру, жинау, сақтау, талдау, және сәйкес ақпаратты беру сияқты оқу үрдісінің әрекеттерін автоматтандыруға.

Есептеу, жобалау мен құрастыруды автоматтандыруға, зертханалық тәжірибе нәтижесін індеуге, бақылау есептерін, курстық және дипломдық жобаны автоматты індеуге.

ЭОБ күрделі жұмыстарын бейнелеу және модельдеу құралдарына түрлі құбылыстар мен үрдістерді нақты, жеделдетілген және баяулатылған уақыт масштабтарында қалай ітетінін кірсететін құралдардан тұруы керек.

ЭОБ тапсырмалары бір жүйеде болуына және қолданушының жас ерекшелігіне.

ЭОБ мазмұны мен жұмыс атқару әдісі жоғары деңгейде.

ЭОБ-ң құралдары оқушыны болашақ мамандығына дайындауы керек.

ЭОБ-да барлық есептердің тапсырмаларының жауаптары болуы керек.

 

Қашықтықтан оқыту мазмұнының құрылымы:

Курстың гипермәтіндік мазмұны, курс бағдарламасы.

Оқулықтың материалы бойынша іздеу.

Глоссарий, интерактивтік тест, анықтама.

Гипермәтіндік мазмұн.

Терминологиялық сіздік.

Мультимедиалық ақпарат.

Оқу мазмұны, құралдары.

 

Қашықтықтан оқытуды құрудың базалық принциптері:

Тиімділік.

Сапалылық.

Түсініктілік.

Ізгілендіру.

Демократияландыру.

Мазмұнның түсініктілігі.

Сабақтастық.

 

Қашықтықтан оқыту жағдайында жүзеге асатын қағида:

Интерактивтілік.

Бейімділік, ізгіліктілік.

Модульдік.

Демократиялық.

Гуманистік.

Мазмұндық.

Дамытушылық.

 

Қашықтықтан оқыту – бұл:

Белгілі бір қашықтықта оқытуға арналған оқыту формаларының бірі.

Үздіксіз білІм беру жүйесі нысандарының бірі.

Оқытушы мен студенттердің территориялық белгілі бір қашықтықта білім алуын жүзеге асыратын оқыту.

Авторлық мектептердегі оқыту жүйесі.

Ақпарттық іркендеудің эволюциялық даму жолы.

Компьютер арқылы белгілі бір қашықтықта интерактивтік оқыту.

Оқыту құралдарымен білім алуды жүзеге асыру.

 

Қашықтықтан оқытуда білім беру тиімділігі келесі аспектілерге ие:

Экономикалық.

Әлеуметтік.

Педагогикалық.

Компьютерлік.

Нысандық.

Креативтілік.

Шығармашылық.

 

Қашықтықтан оқытуда жалпы дидактикалық әдістер жүзеге асырылады:

Оқушылардың танымдық инициативасын дамыту.

Іздену және зерттеу іс-әрекетіне жақындату.

Оқытудың жүйелілік санаты.

Ақпараттық-коммуникациялық оқыту мазмұны.

Сабақтар түрін, оқыту құралдарын.

Ізіндік дидактикалық оқыту жүйесін пайдалану.

Жеке пәнді игеруге бағыттау.

 

 

Қашықтықтан оқыту технологиясында оқытудың түрлері қолданылады:

оқыту.

Шебер сынып, дәрежеге ие болу үшін курстар.

Орта білім алу үшін үлкендер үшін сырттай оқыту.

Зертханалық сабақтар, практикалық жұмыстар.

Жоба құру, іздігімен ізденіс.

Дербес оқыту, жалпылай оқыту.

Бір бағдарламаға бағытталған оқыту жүйесі.

 

Броузер – бұл:

Web-беттерін қарауға негізделген программа.

арналған программа.

Web-сервермен байланысты орнату.

Желілік вирус.

Web-беттерін белгілеу тілі.

Программалау тілдерінің трансляторы.

.

 

Қашықтықтан оқытуда жалпы дидактикалық оқыту әдісін ерекшелеуге болады:

Репродуктивті, проблемалық.

Ақпараттық рецептивті.

Зерттеу және эвристикалық.

Бірізділікті.

Интерактивті және проблемалық.

Жобалау.

Модельдеу.

 

Қашықтықтан оқытудың тарихын шартты түрде кезеңдерге білуге болады:

Коммуникациялық базалы әдеттегі пошта.

Радио, теледидар, аудио және бейне техникалардың таралуы.

Ақпарат алмасу шынайы уақыт режимінде жүзеге асуы.

Пошта арқылы хаттардың таралуы.

Алғашқы есептеуіш машинасының шығуы.

Ұялы телефондардың таралуында.

Телефон арқылы ақпарат алмасуында.

 

Қашықтықтан оқытудың модельдері:

Із бетіндік оқыту.

Үлестірілген класс.

Ашық оқыту.

Сынып ұжымын оқыту.

Кіпшілікті оқыту.

Жекелеп оқыту.

Жұптап оқыту.

 

Қашықтықтан оқытуда оқу үрдісін ұйымдастырудың негізгі міндеттері:

Оқытуды даралау.

Оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру.

Білім беру қызметін ұсыну.

Басқа аймақтағы білімалушының қаржы мәселесін үнемдеу.

Басқа аймақтағы білімалушының білім алу уақытын үнемдеу.

Оқытудың тиімді әдістерін таңдау.

Басқаруды тиімді ұйымдастыру.

 

Қашықтықтан оқыту жүйесін компоненттерден тұратын жиын ретінде карастыруға болады:

Дидактикалық жүйе.

Технологиялық жүйе.

Қамтамасыз ету жүйелері.

Операциялық жүйе.

Білім беру жүйесі.

Оқыту жүйесі.

ЭЕМ-ды қолдануға негізделген автоматтандырылған жұмыстар жүйесі.

 

Білім беру мекемелері қызметкерлерінің білімін қашықтықтан арттырудың аймақтық жүйесі бір-біріне тығыз байланысты мәселелерді қамтиды:

Білім беруге бағытталған сыртқы ақпараттық ресурстарды пайдалану (қашықтық курстар, электрондық кітапханалар).

Ақпараттық-анықтамалық жүйелер.

Қашық жерде орналасқан біліктілік кітеру курстардан үнемі іту.

ЭЕМ-ді қолданып ақпаратты бір-бірімен алмастыру.

Электронды кітапханадан қажетті оқулықтарды оқып, танысып, білім деңгейін кітеру.

Оқу үрдісін ұйымдастыру.

 

Интернеттің кірсететін қызметі:

Электронды пошта, алыс компьютерден файлдарға қатынау қызметі (ҒТР).

Әлемдік тор (WWW), Интернет арқылы хабарласу, қолданушылар арасында файлдармен алмасу.

Электронды коммерция, ақпаратты іздеу.

Жеке тұлғалық аймақтағы ақпарат алмасу.

Құжаттармен жұмыс жасап үйрену және оларды сұрыптау.

Қазіргі кездегі ақпарат құралдарын және ақпарат технологияларын қолдану.

Желі арқылы мектептерде білім берудің іргелі негіздерін күшейту.

 

Intranet технологиясы келесідегідей компоненттерден тұрады:

Сканер, принтерден.

Жергілікті желіден, серверлерден.

Ақпараттық ресурстардан.

Броузерлерден, ұсыныстардан.

Мәліметтер қорынан.

Кітапхана ресурстарынан.

Желілерден, технологиялардан.

 

 

Internet-Intranet желілерін оқу үрдісінде қолданудың бағыттары:

Internet-Intranet желілерін жоғары оқу орындарын басқаруда және ЖОО әкімшілік қызметінде қолдануда.

Internet-Intranet желілерін күндізгі және қашықтықтан оқытуды жоспарлау және ұйымдастыру жұмыстарында қолдану.

ЖОО-да Internet-Intranet технологияларын қолдану білімді жаңа деңгейге кітеруге мүмкіндік беруінде.

Әкімшілік қызметкерлері мен профессор-оқытушылар құрамы туралы ақпаратты ұйымдастыруда.

ЖОО-на күндізгі және қашықтықтағы білімдерге талапкерлерді қабылдау туралы шарттар мен мерзімдерді публикациялауда.

Білім басқармаларының бұйрықтары мен тапсырмалары туралы ақпараттарды сақтау мен таратуда.

Орталық ЖОО-ң қашықтықта орналасқан филиалдарымен қашықтықтан байланысу арқылы уақытында нормативті және басқа да құжаттармен қамтамасыз ету.

 

Мультимедиа технологиясы – бұл:

Аудиовизуалдық ақпараттарды қабылдау, сақтау және таратудың жиынтығы.

удиовизуалдық ақпараттарды түрлі формаларда (бейнефильм, мәтін, графика, анимация, слайд, әуенді) беру.

Компьютерлік жүйе мен телефон, теледидар, спутниктік байланыс құралдарын синтездеу деңгейінде телекоммуникация құралдарын пайдалану.

қпараттарды қабылдау, қабылдау-тарату жүйесіне бірігулері.

у.

Тым алыс қашықтықта орналасқанына қарамастан адамға қажетті мәтінді, графикалық бейнелерді, дыбыстық ақпараттарды тез арада жеткізу.

лемдік жүйелермен де байланыс орнатуды қамтамасыз етіп отыратын дүниежүзілік орталық.

 

«Мультимедиа» термині –

Компьютерлік графика, сурет, анимация, мәтін, дыбыстармен қамтамасыз етілген интерактивті жүйе.

Кіп құрылғылы орта.

Ақпараттық орта.

Интерактивті тақта.

Интернет желісінде жұмыс істеу.

Ақпараттарды тарату құралы.

Мәліметтерді шығару құрылғысы.

 

 

Білім берудегі электрондық басылымдар мен ресурстарды (БЭБР) оқу үрдісінде  қолданудың  негізгі принциптері:

үрдісіне енгізу.

мүмкіндік беру.

әдістер арқылы игеру уақытына қарағанда аз болуы.

БЭБР іте аз уақыт арасында дайындап, ұсыну.

ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған стандартпен жұмыс жасау.

Бір ғана қолданушының пайдалану мүмкіндігі.

Қаржы шығынының аз болуы.

 

Internet/Intranet желілік мәліметтер қорын қолданудың категориялары:

Оқушылар мен мұғалімдердің, студенттердің және оқытушылардың жоба дайындауда бірлескен жұмысы.

Бірлескен журналдар, газеттер және т.б. баспадан шығару, виртуалды түрде саяхат жасау, тарихқа шолу жасау, жанұялық интервью.

Болып жатқан жағдайларды бақылау, іздігінен білім алу мүмкіндігін орнату.

Хат алмасу.

Поштамен жұмыс жасау.

Компьютер желілерімен жұмыс жасау.

Мәліметтер қорымен жұмыс жасау.

 

Intranet-те педагогикалық мүмкіндіктерді ерекшелеуге болады:

Оқушылар үшін қосымша білім беру қызметі.

Қосымша ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі.

Оқытудың жаңа ұйымдастырылған түрі мен әдістерін пайдалану.

Техникамен жұмыс істеу қабілеттіліктерін қалыптастыру.

Фотосуреттердің, суреттердің, сызбалардың кімегімен бейнелерді кірсету.

Оқу мекемелерінде ақпаратты экран арқылы үнемі тәжірибе жүзінде қолданудағы бейне әдістің қолданылуы.

Оқу мекемелерінде оқытуда мұғалімнің жеке оқыту әдісін пайдалану мүмкіндігі.

 

Білім беруде Internet-Intranet педагог пен студент арасындағы ақпаратты тасымалдау құралы ғана емес, сонымен бірге…

Барлық оқитындар үшін кімекші және ұйымдастырушы ақпарат болып табылады.

Оқытуды ұйымдастыру жұмыстары бойынша керек сұрақтарын электронды пошта арқылы жіберіп отырады.

Студент берілген тапсырманың орындау уақытының берілуі арқылы тапсырманы орындайды және сонымен бірге практикалық жұмыста жасалынған бақылаудың нәтижесін кіре алады.

Компьютердің мәліметтерді шығару құрылғыларының қызметін жақсы меңгере алады.

Компьютер мен адам арасындағы байланысты орнатады.

Қолданбалы программалармен жұмыс жасау мүмкіндігін береді.

Сервистік программалармен жұмыс жасау мүмкіндігін береді.

 

Internet/Intranet арқылы бақылау қызметтерінің түрлеріне факторлар әсер етеді:

Бақылау әрекетінің мерзімі, кері байланыстың болуы.

.

Жылдамдық, нақтылығы.

Толықтылығы.

Жауаптарының дұрыс берілуі.

Бақылау программасының дұрыс жұмыс жасамағандығы.

.

 

Оқыту жүйесіне қатысты, БЭБ-ы түрлерге білуге болады:

.

Факультативтік жұмыстар, білімді пән бойынша тереңдету үшін бағытталған БЭБ.

Оқу іс-қызметінің нәтижелерін бақылаушы және бағалаушы, анықтамалық және энциклопедиялық сипаттағы БЭБ.

Шығармашылық жұмыстарға бағытталған БЭБ.

Жоба құруға арналған БЭБ.

.

Модульдеп оқытуға арналған БЭБ.

 

БЭБ және ресурстардың эргономикалық талаптары:

БЭБ және ресурстар үшін қолайлы интерфейсті ұйымдастыру.

Білім алушылар үшін қажетті анықтамаларды, түсініктемелерді және әдістемелік нұсқауларды қолдану мүмкіндігімен қамтамасыз ету.

Жұмыс тізбегі мен оның ырғағын таңдау мүмкіндігімен қамтамасыз ету.

Қаржы мәселесі бойынша шешімін табу.

Жұмыс тізбегін БЭБ ізі орнату.

Экономикалық талаптарды толығымен қанағаттандыру.

Білім алушылар іздеріне қажетті мәліметті қалаған уақытында алу.

 

БЭБ-ғы денсаулықты сақтау сипатындағы талаптар:

.

Санитарлық нормалар.

Компьютер техникасымен жұмыс істеу ережелері.

Эргономикалық талаптар.

.

Технологиялық талаптар.

Эстетикалық талаптар.

 

.

Көп томды.

Электронды сериялар.

Әр томды.

Дисктер.

Файлдар.

Бумалар.

 

Тест типі тімендегі деңгейлердің бірін меңгерумен байланыстырылады:

Танысу.

Іске асыру (бiр үлгiдегi есептердi шешу).

Қолдану (типтi емес есептердi шешу).

Орындау.

Есептеу.

Нәтижесін алу.

Мазмұнын анықтау.

 

БЭБ-да тестілеу және бақылаудың ілшеу функциясы:

Барынша жақын жауапты енгізуге мүмкіндік беру.

Дұрыс жауапты таңдай алатындай жауапты қамтамасыз ету.

Дұрыс жауабы нақты, қысқа және толық болу.

Дұрыс жауапты таңдау білім алушының із еркінде.

Тест сұрағының кілеміне шектеу қойылуы міндетті емес.

.

Үнемі «барлық жауаптары дұрыс» жауабы жиі қолданылуы тиіс.

 

Оқушылардың білім деңгейін бақылауда тестік программалық құралдары:

Оқытушылар кіп нұсқалы жеке практикалық тапсырмаларды құрастырады.

Бақылау бойынша бірсарынды жұмыстардан барынша арылтады.

Білімді жиі бақылау мүмкіндігі оқыту мотивациясын арттырады.

Тестік бақылау жауаптары тез тексеріліп, бағаланады.

Мұндай түрде берілген бақылау оқушылардың дайындалуына жеңілдік тудырады.

Оқушылар із орнында тест сұрақтарына жауап іздейді.

Тесттер сынақ, емтиханды қабылдау уақытын қысқартады.

 

Ашық тапсырмаларға қойылатын талаптар:

обьектісіне қатысты болуы тиіс.

Тапсырманың мұғалім үшін алдын-ала белгілі жауабы болмауы тиіс.

Тапсырма қызықты немесе дәстүрден тыс тұжырымдалуы қажет.

Тапсырманың тірт немесе бес жауаптары арасында дұрыс бір жауапты таңдау қажет.

Иә немесе жоқ, дұрыс немесе дұрыс емес жауаптары болуы керек.

Ашық тапсырманың жауабы қысқа және нақты болуы керек.

Ашық сұрақтың кілемі бір жолдан аспауы керек.

 

Білімді бақылаудың негізгі мақсаты –

.

.

арттыру тәрізді жеке тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеуді жоспарлайды.

Білім алушылар арасында бәсекелестік орнату.

Білім алушылардың оқуға белсенділігін арттыру.

Берілген тапсырмаларды уақытында орындау.

Педагогтардың жұмысы туралы статистикалық ақпараттар жиынтығын автоматтандыру арқылы олардың сағаттық жүктемесінің орындалуы.

 

Компьютерлік тесті құрастырғанда мұғалім мына талаптарды орындауы қажет:

Тестегі терминдер, белгілеулер, графикалық иллюстрациялар, жауаптар оқушыға міндетті түрде түсінікті болуы.

Тек бір ғана программа ортасында дайындалуы.

оқушы қолданып жүрген ақпарат кіздеріне нақты сәйкес келуі.

Мағынасы әр түрлі тестердің жасалуы.

Тест жауаптарының іте қысқа түрде болуы.

Тест жауаптарының үштен аспауы.

Бірізділік ұстанымы.

 

Тест жасау әдістемесін бірнеше зерттеу кезеңдеріне білуге болады:

Тестегі тапсырмалар жүйесін дұрыс бірізді түрде орналастыру.

.

.

.

Бақылау нәтижесін жинау және іңдеу.

Тест тапсырмалары әр түрлі болуы керек.

   

Электронды оқулық бойынша үйренушi сынақ немесе емтихан тапсыратын болса, онда оның мазмұндық материалы келесi түрде ірнектелетiн болады:

Материалдың мәтiн, сурет, график, кескiн, кесте және т.б. түрлерде баяндалуы.

Материалдың кескiн түрiнде баяндалуы – оқулық мазмұнының графиктiк-мәтiндiк түрде бейнеленуi.

Ізiндiк тексерудiң (ізiндiк бақылаудың) тестiлiк жүйесi.

Материалдың ауызша түрде берілуі.

Материалдардың символдар түрінде берілуі.

Материалдардың дыбыс арқылы берілуі.

Материалдарда міндетті түрде анимациялық белгілер қолданылуы керек.

 

Ашық түрдегі тест тапсырмалары біліктерге білінеді:

Қысқа жауапты сұрақтар.

артылай ашылған құрылымды жауаппен берілетін сұрақтар.

Толық ашылған құрылымды емес жауаппен берілетін сұрақтар.

Құрылымды жауаптармен берілген сұрақтар.

Бірнеше жауаппен берілген сұрақтар.

Тек бір ғана жауапты таңдау мүмкіндігін беретін сұрақтар.

Бос орындарға жауаптарды қою арқылы берілетін тест сұрақтары.

 

Білім сапасын жетілдіру үшін орындауға міндетті талаптар қатары:

Internet желісінде әмбебап компьютерлік кітапхана құру, кез келген уақытта қолданушыға қол жеткізерлік және кітапханаға кілемді ақпарат беруі тиіс.

ұсынатын мүмкіндіктерден жоғары білім ортасын жасау.

Желі бойынша педагогтармен қарым-қатынас ұйымдастыру.

Электронды оқулықтарды пайдалану.

Адамның ақпараттарды алу үдерісімен үздіксіз жұмыс жасау.

Компьютердің құрылғыларын білу.

Оқушыларды оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану.

 

Ашық білім беру жүйесі –

Білім деңгейіне қол жеткізуге болатын, дистанциялық оқытудың технологиялары мен әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін оқу жүйесі.

Техникалық және дидактикалық кізқарастар жиынтығы.

Ақпараттық және ұйымдастырушылық кізқарастар жиынтығы.

Электронды оқулықпен жұмыс жасау ортасы.

Бір аудиториядағы білім алушыларға жалпылай тапсырма беру.

Қашықтықтан оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану жүйесі.

Компьютерлерді жұмыста, үйде, әр түрлі жерлерде қолданумен байланысты оқыту жүйесі.

 

Ашық оқыту жүйесіне арналған ғылыми электрондық баспалардың (ҒЭБ) сапасын бағалау жүйесі қанағаттандыруы керек:

Жұмыстардың ұйымдастырылуы жүйелілік негізінде жүзеге асуын.

шешімдерді қолдануды.

баспаны жан-жақты талдауды қамтамасыз етуі.

Жүйелі бақылауды қамтитын әдістемелік құралдарды ұйымдастыру.

ҒЭБ сапасын бағалау жүйесінде бір ғана маман эксперттің болуы.

Эксперт жоғары білімді болуы шарт емес, мұнда тек АКТ білсе жеткілікті.

Эксперттің ауқымды түрде шешімді ізі қабылдауы.

 

 

АКТ құралдары ашық білім беру мекемесінің жұмысына енгізуге мүмкіндік береді:

.

WWW-де оқу мекемесінің ікілдігін ұйымдастыру, оқу курсының Web-сайтын құру және оны ғаламдық торға орналастыруға.

Оқытушылар мен оқушылардың жеке Web-сайттарын орналастыруға.

Қажетті ғылым саласы бойынша жаңалықтарды іздестіруге және пайдалануға.

Мәліметтерді әр түрлі тәсілдермен іздестіруге.

Кең ауқымды мәтіндер пайдалану құрылымын ұйымдастыруға.

Оқу үрдісінде электронды құралдарды пайдалануға.

 

Ашық қосымша білім беруге арналған ОЭБ-дар құрастырылуы керек:

Білім беру ортасында дербестікке, ізін-ізі кірсете білуге, ізін-ізі басқаруға талпынатындай.

Білімнің саны емес сапасы қызықтыруында.

Оқыту кезінде із тәжірибесін қолданатын мүмкіндігінің болуы.

Оқу үрдісінде жетекші роль атқаратындай.

Белгілі бір мақсатқа жету үшін білім алуы.

Оқытуда бір-бірімен қарым-қатынас жасау қиындығы.

Ересектердің оқуында кіптеген шектеулері жоқ (әлеуметтік, кәсіби, қаржылық, және т.с.с.).

 

Ашық оқу мекемесі кітапханасының электронды анықтамалық-іздеу аппаратының функциялары:

.

Барлық оқырмандарға республикалық және әлемдік ақпараттық-библиографиялық ресурстарға бағдарлануына мүмкіндік беру.

.

Электронды кітапханаға кіру құқығын білу.

Мұғалімдермен off-line режимінде қарым-қатынастың болуы.

Ізінің виртуальды тобындағы студенттермен қарым-қатынас жасау.

Ізінің жеке құжаттарына және жұмыс протоколына кіру құқығын білу.

 

Ашық жоғарғы кәсіби білім беру жүйесі үшін, тімендегі тармақтарды қамтамасыз ететін ОЭБ-ні жасау маңызды:

облысының мазмұнының күрделілігімен абстракциялау.

Кәсіптік жоғарғы білім берудегі пәндерде қолданылатын теориялық түсініктердің үлкен кілемде бейнеленуі.

Кіптүрлі бақылаушы жаттықтырушы іс-әрекеттің салыстырмалы үлкен кілемі.

Оқушының ізіндік тұлғалық болмысына, қабілетіне бағытталуы.

Тұлғаға бағытталған интерактивтік білім беруді ұтымды жүзеге асыру.

Оқыту құралдарын ұтымды тоғыстыру арқылы қалыптастыру.

Әр түрлі пәндерді оқытуда теорияны қолдану.

 

Ақпараттық және коммуникациялық технологияны пайдалану арқылы педагогикалық мүмкіндіктерді жүзеге асыру:

Қазіргі кездегі адамға қажетті жеке қасиеттерінің дамуы, психологиялық білімі, мәдениеті қалыптасады.

.

ру.

Жаңа ақпараттық технологияның мүмкіншіліктерін пайдалану.

хат, анкета, өтініш жазуды, сұрақ қоюды және пікір-талас жасай білуді.

Қаржы қорын талдай білуді, өзіне және қоғамға қажеттілікке сәйкес қимылдау әрекеті

Оқытудың жаңа әдістері мен формалары.

 

ACTIV ote қажет:

Бірнеше берілген жауаптардың нұсқаларын желісіз радио пульттің батырмасын басу әдісімен жауап беруге мүмкіндік береді.

Пульттің көмегімен ақпарат ACTIV board қабылдайды және де өңделіп конференция қатысушысының жауабын қабылдайды

Ақпаратты өшіру үшін

Видео көрсету үшін

Виртуальды консуль құру үшін

Зертханалық универсалды жүйе үшін жұмыстарды орындаудың бағдарламасы үшін

 

 

ACTIV board интерактивті тақтасы

ACTIVote тестілеу жүйесімен бірлесіп жұмыс істейді

ACTIV group бағдарламалық қамтамасымен бірлесіп жұмыс істейді

ACTIVstudio бағдарламалық қамтамасымен бірлесіп жұмыс істейді

Сымды (проводное) ACTIVsave панелімен бірлесіп жұмыс істейді

ACTIVplate панелімен бірлесіп жұмыс істейді

Сымсыз (безпроводное) ACTIVslate панелімен бірлесіп жұмыс істейді

ACTIVcode бағдарламалық қамтамасымен

 

ескі бірсарынды сабақтардан гөрі…

Флипчарт жасау керек

Сабақ тартымды болуы керек

Тек есеп шығарумен өткізу керек

Файлдарды өңдеу керек

Принтермен айналысу керек

Модеммен жұмыс істеу керек

 

8 ден 3 жауап

 

Жаңа ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін пайдалануда:

пайдалану дағдыланады.

Жаңа ақпараттық технологияның мүмкіндіктері туралы білімі артады.

Педагогикалық программалық құралдарды қолдануы.

Оқытудың әртүрлі әдістерін қолдану мүмкіндігі.

Педагогикалық технологияларды сабақта қолдану мүмкіндігі.

р уақытта жұмыс жасау мүмкіндігі.

Математика есептерін шығару.

Берілген алгоритм бойынша компьютерде ақпараттарды өңдеу.

 

 

Білім берудегі электронды басылым мен ресурстардың әдістемелік талаптары:

Басылымдарда дәрістер мен практикалық жұмыстары міндетті болуы керек.

Мән-мағыналары барынша анағұрлым айқындалған және алдын-ала бекітілген тарауларға бөлу.

ЭОБ құралдары интерактивті сұхбатты ұйымдастырады.

Оқу материалдары өзара байланысқа негізделіп жасалуы тиіс.

Оқу ақпаратын өздігінен алу мумкіндігінің берілмеуі

Оқу материалы стандартқа сай жасалуы міндетті емес.

бейнелеу жүйесін қамтамасыз етуі тиіс.

Білім алушыға түрлі жаттығу мүмкіндіктерін қамтамасыз етуі тиіс.

 

 

Ақпараттық мәдениетті дамытуға қойылатын талаптар:

өз қызметтерінде жаңа ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін пайдалану

ақпараттық (дербес жағдайда, компьютерлік) сауаттылық

қазіргі білім беру жүйесіндегі ақпараттық кеңістік туралы біртұтас түсінікті қалыптастыру

ақпараттық білімдік әлемдік бейнені қалыптастыру

ақпараттармен жұмыс жасауда оларды сұрыптау мен жүйелерді қалыптастыру

ақпараттық үрдіспен сауатты жұмыс жасай алу дағдысы

қоғамнық барлық салаларын ақпараттандыру

білім алушылардың компьютерде программа құру сауаттылығы

 

Интерактивті тақтаның қолданыстағы артықшылықтары

көлемді қиын тақырыптарды тірек-сызбалар арқылы жеткізу

өзінің жаңа идеяларын әсерлі, тартымды етіп көрсетуге болады

тэгі абзацты бөлмей, келесі сөзді жаңа жолға көшіру керек болған жағдайда қолданылады

басқалардың қатесін кешіруді үйретеді

форматтайды

гиперсілтеме жасауға көмектеседі

центр бойынша тегістейді

 

Электрондық оқулықтың сапасын бағалау критерийлері:

тұтынушыға бағдарлау

ізгіліктілік, бейімділік

мазмұндық, модульдік

экономикалық тиімділігі

модульдік, дамытушылық

үрдістік-әрекеттестік

жан-жақтылығы

бірізділік, жүйелелік

 

Білім берудегі АКТ сауаттылығы:

Қосымша электрондық құрылғылар мен ақпараттық құралдарды білім алу жолында қолдануға мүмкіндік беретін саласы

Мұғалім мен оқушыларға оқыту құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін білім

Оқыту құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін білім

Сауатсыздық

Оқыту құралы ретінде қолдануға мүмкіндік бермейтін білім

Ақпараттық технологиялар

Жүйе

Шаблон

 

 

Бүкіләлемдік желінің даму тарихының төртінші кезеңі

пайда болуы

Қолданушылар арасындағы қарым-қатынас тәсілін арттырумен сипатталады

1994-1996 жж.

2000 ж.

WRML пайда болды

BRML пайда болды

2005 ж.

2002 ж.

 

Internet–те төмендегідей педагогикалық мүмкіндіктерді ерекшелеуге болады

Оқушылар үшін қосымша білім беру қызметі

Электронды тақтаны қолдану мүмкіндіктері

Техникамен жұмыс істеу қабілеттіктерін қалыптастыру

Фотосуреттердің, суреттердің, сызбалардың көмегімен бейнелерді көрсету

Ақпаратты экран арқылы тәжірибе жүзінде қолдану

Оқытуда автоматтандырылған оқыту жүйесін қолдану

 

Оқушылардың білім деңгейін бақылауда тесттік программалық құралдары:

Мұндай түрде берілген бақылау оқушылардың дайындалуына жеңілдік тудырады

Оқушылар өз орнында тест сұрақтарына жауап іздейді

Оқытушылар көп нұсқалы жеке практикалық тапсырмаларды құрастырады

Бақылау бойынша бірсарынды жұмыстардан барынша арылтады

Тесттік бақылау жауаптары тез тексеріліп, бағаланады

Оқу үрдісіндегі оқыту әдістері мен білімді бақылау талабы

Тесттер сынақ, емтиханды қабылдау уақытын қысқартады

Білімді жиі бақылау мүмкіндігі оқыту мотивациясын арттырады

 

 

Компьютерлік тестті құрастырғанда мұғалім орындауы қажет талаптар:

Тесттегі терминдер, белгілеулер, графикалық иллюстрациялар, жауаптар оқушыға міндетті түрде түсінікті болуы

Мағынасы әр түрлі тесттердің жасалуы

Әрбір тапсырманың тек бір сұрағына жауап беруі

Тест жауаптарының үштен аспауы

Бірізділік ұстанымы

Тест жауаптарының өте қысқа түрде болуы

 

 

Телефондық модемнің техникалық параметрінің өлшем бірлігі:

Бит/сек.

Кбайт/сек.

Мбайт/сек.

Мегабит*сек.

Бит%сек.

Бит* сек.

Мега байт.

Кило бит.

 

АСTIVbоагd интерактивті тақтасы:

АСТIV studio бағдарламалық; камтамасымен бірлесіп жұмыс істейді

АСТIVоtе тестілеу жүйесімен бірлесіп жұмыс істейді

АСТIVgroup бағдарламалық камтамасымен бірлесіп істейді

АСТIVсоdе бағдарламалық қамтамасымен бірлеседі

АСТIVр1аtе панелімен бірлесіп жұмыс ітейді

Ссымсыз (беспроводное) АСТIVslate панелімен бірлесіп жұмыс істейді

Сымды (проводное) АСТIVsave панелімен бірлесіп жұмыс істейді

АСТIVnоtе жүйесімен бірлесіп жұмыс істейді

 

Операциялық жуйе:

MS DOS

BIOS

FTP

WWW

MS Word

MS Power Point

 

АСTIV bоагd тақтасы …

Компьютердің қосымша құрылғыларынының бірі

Е) Интерактивті тақта

Оқытуға арналған интерактивті құралдар өндірушілердің нарығындағы

танылған көшбасшы

Компьютерлік ойындар

Дистрибутивті тақта

Веб-беттер жиынтығы

Арнайы қалам

Динамикалық жадысы

 

НТМL тілінің бастапқы мәтінді белгілейтін командалары белгі немесе …деп аталады.

Символдар тізбегі

Түйінді сөз

Тэг (tag)

)

)

Мэг (mag)

Дрэг (drag)

)

 

Интернет желісі:

Компьютерлерге, электрондық почтаға, хабарландыру тақталарына, деректер базасына және пікір-талас топтарына қашықтан қатынасты қамтамасыз етеді

Оның бөліктері RTSP хаттамасында негізделген бірыңғай мекен-жай кеңістігі аркылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпарат желі

Оның бөліктері ТСР/ІР хаттамасында негізделген біріңғай мекен-жай кеңістігі аркылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпарат желі

Компьютерде жұмыс істеуге аздаған дағдысы бар адамдар

Интерактивті тақта

Көптеген өзара байланысқан компьютер желілерінен тұрады

Мұғалімнің мемкіндігін жоғарылататын құрал

Microsoft Office (Ехсе1, Word) пакеттерімен жұмыс істеуге базалық дағдысы бар адамдар

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға жатқызуга болады:

Білім беруде компьютерлік технологияны пайдалануды.

Қашықтан оқыту жүйесін.

Коммуникациялық технологияларды.

Интерактивті технологияны.

Телефон сымдарын.

TV технологиясын.

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын.

Кейс технологиясын.

 

HTML файлының жазылу форматы:

<HTML>

</HTML>

Қүжаттар тулғасы

<%HTML>

<\HTML>

Қүжаттар көкірегі

Қүжаттартілі

</HTMLF/>

 

ACTIVpen артықшылықтары:

Қаламның ұшы — тышқанның сол жақ батырмасының аналога

Фоннын түсін анықтайды

Сымсыз, батарейкаларды қажет етпейді

Абзацты бөлмей, келесі сөзді жаңа жолга кешіру керек болған жағдайда қолданылады

Перифериясындағы батырмасы — тышқанның оң жақ батырмасының аналога

Жаңа абзац күрады

Пайдаланылған гипермәтіндік сілтеме түсін анықтайды

Бірінші деңгейлі заголовкты береді

 

 

ACTIVwand — электронды указка:

Үстінде орналасқан батырмасы, тышқанның сол жақ батырмасының қызметін атқарады

Интерактивті тақтасында жүмыс жасаушыга проектордың сәулесінен астынан шыгуга мүмкіндік береді

Интерактивті тақтаның үстінде орналасқан батырма

.

Сканер арқылы жүмыс істейді

Принтер арқылы жүмыс істейді

.

Ережелер жиынын анықтайды

 

Кулер:

Вентилятор

Процессорды қызып кетуден сактап суытып тұратын қүрылғы

Процессордың жұмыс істеу уақытын ұлғайтады

Аккумулятор

Диод

Матрица

Тоңазытқыш

Микросхема түрі

 

Қажеттілік белгісі бойынша ақпарат бөлінеді:

Қолайлы және қолайсыз.

Ішкі және сыртқы, жалпы пайдаланушыга багытталған..

Сандық және сапалық.

Мазмүндық, үрдістік.

Ғылымилық, шығармашылық.

Мәтіндік, ақпараттық

Бағдарламалық, логикалық.

Алгоритмдік, графикалық.

 

Web-кұжаттарындағы сурет немесе графика ереже бойынша үш форматта жазылады, олар:

PNG

GIF

JPG

PDF

IMG

TIF

BMP

H T M

 

Бүкіләлемдік желінің даму тарихының екінші кезеңі:

Жұмыс протоколдарын жетілдірді

1983-1989 жж.

ARPANet 185 компьютердің орталығына айналды

Ақпаратты өшірді

1999 ж.

2009 ж.

Дискретті бағдарламаны шығарды

2012ж.

 

Телекоммуникациялық ортада жұмыс жасау үшін:

Модем

Компьютер

Телефон желісі

Басқарушы ақпарат қадамы

Пернетақта

Манипулятор

Модулятор

Тарихи социологиялық қадам

 

Ақпараттық процестер — ақпаратты:

Тарату

Іздеу

Өңдеу

Болдырмау

Қадағалау

Жоғалту

Сату

Болжау

 

Интернет желісі дегеніміз:

Компьютерлерге, электрондық почтаға, хабарландыру тақталарына,

деректер базасына және пікір-талас топтарына қашықтан қатынасты

қамтамасыз етеді

Оның бөліктері RTSP хаттамасында негізделген бірыңғай мекен-жай

кеңістігі аркылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпарат

желі

Оның бөліктері ТСР/ІР хаттамасында негізделген біріңғай мекен-жай

кеңістігі аркылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпарат

желі

Компьютерде жұмыс істеуге аздаған дағдысы бар адамдар

Интерактивті тақта

Көптеген өзара байланысқан компьютер желілерінен тұрады

Мұғалімнің мемкіндігін жоғарылататын құрал

Microsoft Office (Ехсе1, Word) пакеттерімен жұмыс істеуге базалық дағдысы бар адамдар

 

Оқыту принципіне жататындар:

ғылымилық

белсенділік

көрнекілік

   

көпшілдік

жоғары сыйластық және оқушыға талап қоюшылық

мектеп және ата-ана іс-әрекетінің бірлігі

мүмкіндігінше жоғары деңгейдегі сыйластық

 

Педагогикалық технология

жүйе

Тәсіл

жол және тәрбиенің міндетін шешуді қамтамасыз ететін педагогика ғылымындағы бағыт

технократия теориясы

қазіргі заманғы қоғамдық пікір бағыты

технологиялық негіздеу

педагогикалық негіздеу

педагогикалық бағыт

 

Информатиканы оқыту барысындағы көзделетін мақсат.

Информатика ғылымының негізін игерту

үздіксіз білім беру

сарамандық істерге әзірлеу т.б

Қоғамдық өмірдің белгілі саласында қатысуға

Химия ғылымы

Жас ұрпақтың рухани дене күшін дамыту

Жас ұрпақ

ғылыммен айналысу

 

Оқытудағы жалпы әдістің таным әрекетінің сипаты бойынша жіктеледі.

Түсіндірме – иллюстративті

іздестіру

зерттеу

Түсіндірме – иллюстративті, әңгіме, сурет

Ауысша баяндау, дәріс

Бейнелеу, көлемді, көрнекі құралдар

Диологиялық баяндау

   

 

Әдістеменің негізгі ғылыми категориялары

Ұйымдастыру

дағдымен іскерлік қалыптастыру

шығармашылық қабілеттерімен дүниетанымдық көзқарастарды дамыту.

Оқыту, оқу, қалыптастыру

Білім, білік, дағды, қарым-қатынас

Білім беру, оқыту, тәрбиелеу

Тәрбиелеу, тұқымқуалаушылық

   

 

 

Оқыту әрекетінің негізгі жүйесі

Мұғалім-оқушы

Оқушы – оқу пәні

Оқушы — оқушы

Оқушы – техника — адам

Мұғалім – адам — техника

Адам – адам

Адам – техника

оқушы — адам

 

Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формалары.

Жаппай

жеке – дара

топтық

Жеке-дара, топтық, ұжымдық

Топтық, фронтальды, ұжымды

Жаппай, ұжымдық, реттік

Ұжымдық, топтық, жаппай

реттік

 

Әңгіме әдісінің құрылымы қандай бөлшектерден тұрады?

Кіріспе

Баяндау

қорытынды

Текспен өздігімен жұмыс

Кітаппен жұмыс, лекция

Құралдар құрастыру, модельдеу

Информатикадан зертханалық жұмыстарды орындау

өткен сабақты қайталау

 

Өзіндік жұмыстың түрлері:

ұжымды

топтық

жеке

тек ұжымды

тек жеке

тек топтық

тек қоғамды

қоғамды

 

Оқыту әдістерін жалпы логикалық жағынан қандай топтарға жіктеледі?

индукция

дедукция

аналогия

дедукция, аналогия, монологтық

диалогтық, индкуция, дедукция

Ұжымдық, топтық,

топтық, индукция

жекелік

 

Ауызша баяндау әдісі қандай топтарға бөлінеді?

А) монологтық

Б)диалогтық

В)аралас

Г) индукция, дедукция

Д) ауызша, жазбаша

Е) әңгіме

Ж) әңгімелесу

Г) Дұрыс жауабы жоқ

 

Оқыту әдістері дегеніміз не?

Мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің негізінде білім процесін жетілдіру

Мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің негізінде таным процесін жетілдіру

Мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің негізінде тәрбие процесін жетілдіру

Мұғалімнің іс-әрекетін жаңа білімді баяндап түсіндіруі

оқытудың арнайы формаларын айқындаятын нұсқау

   

Дұрыс жауабы жоқ

мұғалім іс-әрекетін өткен сабақты қайталауы

 

Оқытудың диалогтық әдісіне жатады:

1. әңгімелеу; 2. лекция; 3. жазу;

4. түсіндіру; 5. семинар

1,5

5,1

5

1,2

2,3

2,4

2

3,4

 

Информатикадан жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстардың түрлері неше топқа бөлінеді?

Көпшілік

   

жеке

қосымша және негізгі

ұжымдық, топтық

топтық, қосалқы, көпшілік

қосымша

ұжымждық, жеке

 

Оқу жоспарынан тыс, оқушылардың қалауы бойынша ұйымдастырылатын оқу-тәрбие жұмысы қалай аталады?

Сыныптан тыс жұмыстар

Қоғамдық жұмыстар

Жоспардан тыс жұмыстар

практикалық жұмыстар

экперименттік есептер

лабораториялық жұмыстар

зертханалық жұмыстар

сынып жұмыстары

 

Білімді жүйелендіру сабақтарына жататындар:

семинар

Диспуттар

іскер ойындар

практикалық сабақ

бақылау жұмысы

Лабораториялық жұмыс

леция, практикалық сабақ

лекция

 

Кез келген сабақ қалай ерекшелінеді?

Мақсаты, мазмұны,

типі, құрылымы,

құралдары, әдістері

Тек мақсаты мен мазмұны

Тек типі мен құрылымы

Барлығы дұрыс

Құралдары, әдістері

тек типі

 

Ауызша сұраудағы оқушының білім мен білігін тексерудегі жиі қолданылатын түрі.

жекелеп сұрау

жаппай сұрау

жекелеп және жаппай сұрау

топтық және топішілік

сынып аралық

қысқа және ұзақ мерзімді

барлығы дұрыс

дұрыс жауап жоқ

 

Жаңа сабақты түсіндіруден бұрын тірек білімді еске түсіру және материалды бекіту үшін қолданылатын ауызша сұрау.

қысқа мерзімді

аз мерзімді

қысқартылған мерзімді

ұзақ мерзімді

жаппай және жеке

құрама жауап алу

қатарынан жауап алу

дұрыс жауап жоқ

 

Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшірілудегі емтихан сынақтары:

күнделікті

тоқсандық, жылдық

қорытынды

бакылау алынбайды

жылдық, қорытынды

мемлекет аралық бақылау

Ар сабак соңында

дұрыс жауап жоқ

 

Эксперимент есептерін шығарудың алдымен… қалыптасқан әдістері.

көрнекі көрсету

зертханалық,

сарамандық

суреттеу, зерттеу

іздестіру

түсіндірме

түсіндірме

зерттеу

 

Жалпы әдіс оқушының таным әрекетінің сипаты бойынша әдістерге жіктеледі.

иллюстративті

іздестіру

зерттеу

тәжірибе

сұрак

қабылдау

дүние таным

барлық жауап дұрыс

 

Оқу процесінің белсенді субьектісі:

оқушылар

мұғалімдер

сынып оқушылары

ата-аналар

мектеп әкімшілігі

әдіскерлер

жетекшілер

мектеп

 

 

 

 

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *